Menej mobilu, viac ticha a Jesseho strom

Menej mobilu, viac ticha a Jesseho strom
Rozhovor s Andreou Mikolášikovou o tom, ako nenaskočiť na vlnu predvianočného ošiaľu a dopriať si v rodine viac ticha vďaka sláveniu Adventu napríklad prostredníctvom Jesseho stromu.

Za rohom je čas Adventu, ktorý je zároveň koncom momentálne dosť ťažkého roka. Vo vašej rodine máte už dlhú tradíciu duchovnej prípravy na sviatky príchodu Božieho syna. Ako sa dá stíšiť, keď toho pred Vianocami treba toľko urobiť a zariadiť?

Advent sa dá prežiť v stíšení a v intenzívnej duchovnej príprave na Vianoce, len sa to neudeje samo. Vyžaduje si to cielené úsilie, ktoré vidím v dvoch krokoch. Je potrebné uvedomiť si a naformulovať, čomu chcem povedať počas Adventu áno a čomu nie. Ja hovorím áno tichu, tvorivému času s deťmi a Jesseho stromu.

Nie má u mňa veľké upratovanie, extenzívne vypekanie, zháňanie darčekov, sociálne siete a iniciovanie stretnutí s ľuďmi.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00