Misionár milosrdenstva / Kto žije trvalo v ťažkom hriechu, môže byť na tom horšie ako posadnutý človek

Misionár milosrdenstva / Kto žije trvalo v ťažkom hriechu, môže byť na tom horšie ako posadnutý človek
Ľuboš Václavek je rehoľný kňaz z Kongregácie Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Niekoľko rokov sa venuje službe modlitieb exorcizmu a so spoločenstvom Bethany vedie modlitbové stretnutia a semináre za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Pápež František ho menoval za misionára milosrdenstva. V rozhovore hovorí o tom, ako uzdravuje Boh, aké miesto má v procese vnútorného uzdravenia odpustenie, utrpenie a prijatie.

Čo je vnútorné uzdravenie a kedy ho človek potrebuje?

Je to veľmi komplexná téma a patrí do jedného z úžasných Božích tajomstiev a jeho milosrdnej lásky. Nevnímam sa ako odborník na túto tému, môžem len zdieľať to, čo mi daroval Pán pri službe modlitby za oslobodenie a uzdravenie, ktorá nie je ničím iným ako skutkom milosrdenstva.

Svätý otec Benedikt XVI. hovorí, že dnešná doba trpí na neprítomnosť Boha. Niežeby nebol prítomný, ale my sme ho vytesnili zo svojho života. To prináša nekalé ovocie: človek vnútorne trpí a zraňuje seba či najbližších vo svojom okolí. V službe kňaza si uvedomujem jedno neblahé pravidlo: vnútorne zranený človek, ak nerieši svoje zranenia, zraňuje ostatných.

 

Vnútorné zranenia nie sú viditeľné?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00