Mnohé manželstvá by sa dali zachrániť, keby konflikty začali riešiť skôr

Mnohé manželstvá by sa dali zachrániť, keby konflikty začali riešiť skôr
Aké najčastejšie chyby robíme v komunikácii a kedy sa mediátorke darí zachraňovať manželstvá, rozpráva Postoju Iveta Gallová.

Iveta Gallová pôsobí ako mediátorka rodinných sporov. Vyštudovala andragogiku a náuku o rodine. Zameriava sa na riešenie manželských a rodinných konfliktov, rodičovské dohody v starostlivosti o dieťa či vyrovnanie bezpodielového vlastníctva po rozvode manželov. 

Svoje skúsenosti odovzdáva ďalej prostredníctvom prednášok a cvičení zameraných na rozvoj komunikačných zručností. Momentálne sa venuje problematike nenásilnej komunikácie, ktorá napomáha vyjadriť svoje pocity a potreby bez toho, aby sme zbytočne zraňovali druhých.

 

Čo vlastne robí mediátor?

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, ktoré vyplývajú z právnych alebo iných zmluvných vzťahov medzi účastníkmi. Mediácia sa využíva aj pri riešení manželských konfliktov a nedorozumení. Niektorí manželia uprednostnia mediáciu pred návštevou psychológa alebo párového terapeuta. Najmä v súvislosti s rozvodovým a porozvodovým konaním, keď potrebujú doriešiť úpravu práv a povinností voči deťom alebo bezpodielové spoluvlastníctvo.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00