Modlíme sa za prezidentské voľby!

Modlíme sa za prezidentské voľby!
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Ako veriaci si uvedomujeme, že mnoho vecí nie je čisto v našich rukách. Inak to nie je ani v prípade prezidentských volieb, ktoré nás čakajú 16. marca 2019. Už teraz sa vedú vášnivé debaty o vhodnosti kandidátov a ich morálnom profile, mnohí dokonca uvažujú, či voliť, alebo nie, a (povedzme si pravdu) účasť na prezidentských voľbách v našej krajine tiež nie je veľmi vysoká.

Ako katolíci sme si síce vedomí povinnosti voliť, ale tiež posilniť akúkoľvek aktivitu modlitbou, aby sme ju vykonali s Božím požehnaním a čo najlepšie. V prvom rade musíme skúmať vlastné svedomie ohľadom voľby kandidátov a rozhodnúť sa nie podľa „mainstreamu“, ale s vedomím, že výberom kandidáta automaticky podporujeme aj hodnoty, ktoré zastáva, a stávame sa do istej miery účastnými na prípadných hriechoch, ktoré z jeho nemorálneho postoja vyplynú (ak sme si boli tohto postoja pred voľbou vedomí). Voľby nie sú banálna vec! Preto sa naša redakcia rozhodla vytvoriť reťaz modlitby, ktorou zvolávame Božie požehnanie a Božiu moc na nás – voličov, i na všetkých kandidátov, aby sa snažili viesť kampaň férovo a aby budúci prezident (nech to bude ktokoľvek) zastával svoj post čo najviac podľa Božej vôle.

Preto vyzývame vás, našich drahých čitateľov, pripojiť sa k modlitbe desiatku posvätného ruženca na tento úmysel.  Zatiaľ ako redakcia tvoríme spolu dva ružence a budeme veľmi radi, keď sa tento počet znásobí čo najviac.

 

Úmysly jednotlivých desiatkov sú nasledovné:
  1. desiatok: Modlíme sa za odhodlanie ľudí prísť k voľbám za prezidenta, aby im tieto voľby prišli dôležité. (modlí sa 50 ľudí)
  2. desiatok: Modlíme sa za voľbu prezidenta podľa skutočných hodnôt, ktoré sú dôležité pre kresťana. Nech je naša voľba pokojná a slobodná bez tlaku z prieskumov a kalkulácií. (modlí sa 111 ľudí)
  3. desiatok: Modlíme sa za odvahu svedčiť už pred voľbami o tom, prečo a koho budeme voliť, v komunikácii naživo aj na sociálnych sieťach, s pokojom a dobrými argumentmi. (modlí sa 44 ľudí)
  4. desiatok: Modlíme sa za médiá a prieskumné agentúry, za štýl prezidentskej kampane, aby v nej bola pravda, úcta, rešpekt a skutočná ochota slúžiť. (modlí sa 41 ľudí)
  5. desiatok: Modlíme sa za dary Ducha Svätého pre nášho budúceho prezidenta (nech sa ním stane ktokoľvek) i pre celú našu krajinu, pre všetkých ľudí v nej, jej lídrov a za dobré spravovanie štátu. (modlí sa 129 ľudí)

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00