Modlitba, ktorú od vás Boh nechce

Modlitba, ktorú od vás Boh nechce
Pred pár mesiacmi ma jedna žena poprosila o modlitbu. Jej manžel jej bol viackrát neverný, a nikdy mu to nebolo ľúto, ani nemal túžbu sa napraviť.

Autor: Heather Caliri

Trápila sa s dôverou a poprosila ma, či by som jej od Boha nevyprosila, aby svojmu manželovi viac dôverovala.

Nie je to po prvý raz, čo ma niekto žijúci v toxickom vzťahu požiadal o podobnú vec: „Ako sa zbavím strachu, ktorý cítim pred šéfom, keď na mňa stále kričí?“ „Môj manžel ma emocionálne zneužíva, ako ho mám viac milovať?“

Tieto prosby majú jedno spoločné: niekto ma strašne zraňuje. Ako to mám prijímať?

Moja krátka odpoveď je: Neprijímaj to.

Neakceptuj zneužívanie. Nesnaž sa byť „lepším“ v neznesiteľnej situácii.

A najmä: Ak je situácia nebezpečná a toxická, nemodli sa o viac dôvery.

Boh od nás nechce, aby sme akceptovali toxické situácie. Nechce od nás, aby sme dôverovali nedôveryhodným ľuďom. Proroci karhajú tých, čo vravia „pokoj, hoci niet pokoja“ (Ez 13, 10).

Raz som sa snažila modlitbou zahnať zneužívanie. Namiesto toho som sa mala radšej naučiť s láskou upriamiť pozornosť ľudí na ich vlastnú zodpovednosť.

Kedysi som sa modlila nesprávne. Mala som sa radšej modliť takto:

 

Pane, posilni ma natoľko, aby som vedel požiadať o pomoc.

Stále si pamätám, ako som sa rozhodla odmietnuť terapiu. Bolo to v čase, keď som zistila veľmi znepokojujúce informácie o svojej pôvodnej rodine – informácie, ktoré úplne zmenili moje vzťahy s rodičmi, súrodencami a celou širšou rodinou.

Nie dlho po mojom objave som si raz sama upratovala dom. Keď som stierala prach z televízie, zastala som.

Potrebujem terapiu? uvažovala som.

Vedela som, že nájsť a pracovať s terapeutom by bolo vyčerpávajúce, náročné na čas i peniaze. Po chvíli som sa tej myšlienky vzdala.

Ja to zvládnem, pomyslela som si. Vždy to zvládam.

A tak som žila ďalšie štyri roky, kým som to napokon nevzdala a nekontaktovala terapeuta. Ach, kiežby som to bola urobila skôr!

Dôvernosť mojich vzťahov mi bránila rozlíšiť, ak boli nezdravé. Môj terapeut mi pomohol vidieť jedovatú dynamiku a zmeniť ich.

Myslela som, že „sila“ znamená „zvládnuť to sama“. Ale v biblickom slova zmysle je vyhľadanie pomoci dávnou praktikou. Barak vyhľadal Deboru, Dávid mal Samuela. Najmä v situáciách, v ktorých sme zneužívaní, potrebujeme pomoc, aby sme videli pravdu.

Raz som si myslela, že „zvládať veci sama“ bolo chvályhodné. Teraz vidím, koľko pokory, odvahy a sily od Boha to vyžaduje, ak chceme vyhľadať múdru radu.

 

Otec, pomôž mi prosiť o to, čo potrebujem.

Jedna z najstrašidelnejších vecí, ktoré mi môj terapeut pomohol urobiť, bolo priznať si, čo vo vzťahoch potrebujem najviac, a potom to povedať nahlas ostatným ľuďom.

Myslela som si, že som to robila aj predtým. Ale zistila som, že som namiesto toho využívala pasívno-agresívnu telepatiu. Ak niekto povedal niečo zraňujúce, nahlas som si povzdychla. Keď som cítila úzkosť, prežívala som svoje starosti sama namiesto toho, aby som s niekým prebrala riešenia.

A keď ma moje pocity ovládli, vybuchla som hnevom.

Myslela som si, že „pokoj“, ktorý nám Ježiš prisľúbil, bol vlastne o vyhýbaní sa konfliktom. Namiesto toho pokoj prišiel, keď som pomenovala problémy, ktoré sa objavili, a vstúpila do dialógu s človekom, kým sme nenašli riešenie, ktoré by fungovalo pre nás oboch.

Pomenovať moje potreby nahlas nieslo v sebe obrovskú zraniteľnosť – musela som stáť tvárou v tvár skutočnosti, že človek mohol (a niekedy to aj urobil) odmietnuť. Musela som prijať fakt, že niektoré vzťahy sa zmenia k horšiemu.

Ale žiť s konštantnou horkosťou a úzkosťou si vyžaduje svoju daň. Negatívne zmeny vo vzťahoch, ktorých som sa obávala, boli omnoho menej toxické než tá horkosť, na ktorú som bola navyknutá.

Ba čo viac, pomenovanie mojich potrieb vytvorilo priestor na naozajstné uzdravenie.

 

Pane, pomôž mi hovoriť pravdu s láskou.

Nie je žiadnym prekvapením, že ľudia, ktorých som milovala, neboli vždy ochotní alebo schopní naplniť moje potreby – alebo o nich ani len komunikovať.

Namiesto toho, aby som Boha prosila o nemennosť stavu, v ktorom sa moje vzťahy nachádzali, som ho prosila o dostatok lásky, úprimnosti a odvahy vytvoriť pevné hranice a chrániť svoje srdce pred tými, ktorí nevedeli, ako ma správne milovať.

 

Stanovenie zdravých hraníc pre mňa znamenalo toto:

Pracovala som so svojím terapeutom na tom, aby sme definovali, čo som chcela a čo som mohla očakávať od náročných vzťahov.

Pomenovala som situácie, ktoré spôsobovali úzkosť, hnev, horkosť a hanbu.

Naplánovala som, ako sa vyhnúť týmto situáciám alebo ich nechať tak, ako vznikli.

Zvážila som, ako to urobiť tak, aby bolo tým, ktorých sa to týkalo, ublížené čo najmenej.

Snažila som sa nikoho netrestať (žiadne nahnevané slová, robenie naschvál či stanovovanie samovoľných hraníc).

Komunikovala som svoje hranice milovaným jasne a bez zahorknutosti.

Dodržiavala som tieto pravidlá – okamžite zanechajúc toxické interakcie.

Držala som sa týchto pravidiel s ľahkosťou a ochotou ich pozmeniť, ak sa zmenili podmienky.

Tieto pevné, no láskavé hranice zmenili všetky moje vzťahy – dokonca i tie, ktoré boli predtým v poriadku. Som stále vo vzťahu s tými, ktorí ma kedysi zraňovali a v niektorých prípadoch hranice dokonca posilnili či prehĺbili naše puto.

Dokonca i keď intimita týchto vzťahov trpela, hranice mi pomohli udržať ich bez toho, aby som musela obetovať svoje vlastné dobro.

 

Modlime sa, aby sme mali v Kristovi život v plnosti.

Svätý Irenej z Lyonu povedal: „Slávou Boha je žijúci človek.“ Keď uvažujem nad Kristom, naším vzorom toho, ako vyzerá život v plnosti, vidím niekoho, kto ostatných miluje aktívnymi, pravdivými slovami. On sa nekrčil pod útlakom, ani sa netváril, že sa to nedeje. Neobviňoval svojich prenasledovateľov – ale ani seba – za svoj osud.

Pravdivo: s ochotou vzal na plecia svoj kríž; ale zároveň vyhlásil svoju nevinnosť, plnosť a ohlasoval pravdu.

Ako by to vyzeralo, ak by sme sa modlili modlitby, ktoré by boli plne živé, slobodné od hanby? V čom môžeme byť ako Kristus?

Modlime sa modlitby, ktoré nám pomôžu rozkvitnúť. Prosme Ježiša o plný život, ktorý nám sľubuje – nie pasívne, ale so živou, úprimnou, konkrétnou láskou.

Zdroj:  ibelieve.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00