Modlitebná aktivita: „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo!“

Modlitebná aktivita: „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo!“
Rodinné spoločenstvo Fatima, o.z. v spolupráci s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva všetky deti na Slovensku pridať sa 13. mája – na Fatimský deň – k modlitbe za mier vo svete.

Svätý Ján Pavol II. povedal, že „Modlitba detí má veľkú silu“. Víziou iniciatívy je teda zhromaždiť deti, mládež a rodiny na

● spoločnú modlitbu posvätného ruženca,
● adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou,
● a zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Iniciatíva sa opiera o prisľúbenie Panny Márie z Fatimy: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Obnovením zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápež František aktualizoval Máriino volanie po modlitbe a zasvätení. Osobnou snahou a s Božou pomocou môžeme prispieť k urýchleniu jej víťazstva.

Súčasťou iniciatívy je aj príprava na Fatimský deň, tzv. Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá bude prebiehať celý mesiac po Veľkej noci. Každý týždeň dostanú zapojení jedinci či rodiny materiály k príslušnej aktivite.

Všetky informácie a materiály k stiahnutiu sú dostupné na webovej stránke Rodinného spoločenstva Fatima: https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie Záujemcovia budú po 13. máji pozvaní aj k vytrvalosti k modlitbe a budú sa môcť zapojiť do modlitebných skupín pre deti, mládež a rodiny.

Panna Mária volá každého človeka: „Potrebujem tvoju pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu  a pokániu.”

Informovala: Lucia Froncová

 

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+