Morálne dilemy: Hovoriť deťom, že darčeky nosí Ježiško, alebo nie?

Je správne deťom hovoriť, že darčeky na Vianoce nosí Ježiško? Kedy je vhodné im povedať, ako to naozaj je? Mali by sa aj staršie deti pred mladšími tváriť, že tomu veria, aby im nič neprezradili?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00