Môže si muž vybudovať vzťah k Panne Márii?

Môže si muž vybudovať vzťah k Panne Márii?

„Položila som mu na stôl aj Denníček sestry Faustíny, a ani ho nevzal do rúk.“ Tak sa mi kedysi žialila jedna manželka o svojom mužovi. Odpovedal som jej vtedy, že sa mu ani nečudujem, lebo ani ja by som po ňom nesiahol, keby som touto knihou mal začínať svoju cestu viery.

A čo tak ukázať mu mužov, ktorí sa modlia ruženec, kľačiac na ulici? Ani to nemusí na neho zapôsobiť a môže to vnímať skôr ako výčitku, prečo nie je taký ako oni.

Možno by sa dal nalákať na výlet na mariánske pútnické miesto? To už znie lepšie. Nemusí mu v tom však pasovať to „pútnické“. Poznám to z vlastnej skúsenosti, keď niektorí ľudia prichádzali na horu La Salette vo Francúzsku. Nevnímali to ako posvätné miesto spojené so zjavením Panny Márie. Bola to skôr výnimočná turistická destinácia. Avšak pokojná atmosféra, ktorú tam mohli zakúsiť, smerovala ich srdcia k Bohu. Nie vždy to boli radikálne obrátenia, ale v ich pamäti zostávala špecifická duchovná skúsenosť.

 

Môže si muž vybudovať vzťah k Panne Márii?

 

Ja si takú nosím z roku 2000, keď som mohol práve na La Salette ako mladý chalan odkryť blízkosť Boha a predovšetkým Panny Márie. Vystačil jeden list, ktorý som jej mohol napísať.

Milé ženy, chápem, že máte tie najlepšie úmysly, keď chcete dbať o duchovný rozvoj svojich partnerov alebo manželov. Avšak aj keď bude kráčať spolu s vami, jeho kroky budú vždy iné, lebo v nich bude odzrkadlená chlapská duša.

Od čoho teda začať? Od pochopenia rozdielnosti, a teda aj potrieb mužského srdca. Ak si má budovať vzťah s Bohom alebo s Pannou Máriou, potrebuje mať na to vytvorené vhodné podmienky. Spoločenstvo mužov a otcov, ktorí s úctou hovoria o svojich manželkách, ktorí sa cítia zodpovední za svoje rodiny. Nemusí a nemalo by to byť len o modlitbe, ale práve o normálnych chlapských priateľstvách. Ak sa udomácni medzi nimi, potom je šanca, že bude otvorený aj pre duchovný rast. Potom mu môže zachutiť aj modlitba.

Môže si obľúbiť aj modlitbu svätého ruženca? Áno, ale netreba mať hneď veľké očakávania. Keď sa naučí prejavovať úctu k tebe ako k svojej manželke, potom už nebude mať ďaleko ani k úcte k Panne Márii.

Matej Trizuliak, MS, saletín

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00