Možno potrebujeme byť len viac vďační

Možno potrebujeme byť len viac vďační
Je to práve nespokojnosť, čo otvára naše srdce mnohým nezdravým zvykom v našich životoch.

Materializmus je vlastne prirodzené správanie narodené z našej nespokojnosti s tým, čo máme. Žijeme v spoločnosti, ktorá kŕmi túto nespokojnosť túžbou po väčších domoch, krajších autách a plnších skriniach. Reklama ju živí tiež, keď nám sľubuje väčšie šťastie so svojimi produktmi. A príliš často padáme do jej pasce, hoci si to ani neuvedomujeme.

No sú aj iné nezdravé návyky, ktoré sa rodia z nespokojnosti. Neúprimnosť má korene v nespokojnosti s pravdou. Lakomstvo je výsledkom nespokojnosti s tým, čím momentálne disponujeme. Drogová závislosť má pôvod v nespokojnosti so stavom nášho života. Dokonca i početné nevery v našich rodinách vyplývajú z našej nespokojnosti s našimi najbližšími vzťahmi.

Ak nespokojnosť zapríčiňuje toto všetko, liekom je práve spokojnosť.

A ak je spokojnosť liekom, cestou k nej je vďačnosť.

 

Vďačnosť poskytuje pravé pochopenie nášho miesta v tomto svete. Je to pocit a vyjadrenie poďakovania za skutky iných, ktoré ich dačo stáli a ktoré sú nám prospešné. Vďačnosť vyžaduje pokoru. Vyžaduje od nás, aby sme si priznali, že sme prijali dačo, čo sme si nezaslúžili. A pozýva nás priznať si, že neexistuje žiaden človek, ktorý by sa stal úspešným len tak, vďaka sebe samému.

 

Vďačnosť dáva hodnotu tým, ktorí si ju naozaj zaslúžia. Či ďakujem rodičovi, partnerovi, učiteľovi, policajtovi alebo človeku, ktorý sa mi venuje a vedie ma, moje prejavy vďaky za ich skutky im dávajú hodnotu.

 

Vďačnosť smeruje našu pozornosť na to, čo už máme. Vždy si od nás vyžaduje, aby sme sa zamerali na tie dobré veci, ktoré už sú v našich životoch. Pozýva nás všimnúť si, čím sme požehnávaní, a viac si to vážiť. Výsledkom je, že odvrátime svoj pohľad od vecí, ktoré živia v našich srdciach nespokojnosť.

 

Vďačnosť dvíha úroveň nášho pocitu blaha. Je to tak, vďační ľudia sú šťastní ľudia. Vďační ľudia sa cítia lepšie, majú zdravší životný štýl, viac optimizmu a pozitívnejší pohľad na život. Tí, ktorí sú vďační, sú tiež založení menej materialisticky.

 

Vďačnosť nie je výsledkom našich životných okolností. Stretol som mnohých vďačných ľudí, ktorí žijú v biednych podmienkach, a tiež tých, ktorí žijú v blahobyte. V oboch extrémnych prostrediach som tiež stretol nespokojných a nevďačných ľudí. Vďačnosť je rozhodnutie a sebaovládanie – nie reakcia.

 

Vďačnosť otvára dvere spokojnosti. Pomáha mám lepšie chápať naše miesto vo svete. Vzdávame vďaky tým, ktorí si to zaslúžia. Sústredíme sa na dobro, ktorým disponujeme, bez ohľadu na naše prítomné podmienky. Vďačnosť zlepšuje náš pocit žitia dobrého života v každom ohľade. A preto je najistejšou cestou k spokojnosti.

 

A keďže je to tak, možno viac vďačnosti je to, čo naozaj potrebujeme.

Autor: Joshua Becker

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00