Mysticky sa zasnúbi s Ježišom

Mysticky sa zasnúbi s Ježišom
V roku 2020 uplynulo 50 rokov odvtedy, čo bol v Cirkvi obnovený stav zasvätených panien. Niekoľko ich máme aj na Slovensku. Jednou z kandidátok je i psychologička Monika Janoťáková (35). Ako tvrdí, tento stav nie je posledná možnosť, keď nič iné nevyšlo; pre záujemkyňu to musí byť prvá voľba.

„Chcela by som byť Pánovou učeníčkou – tou, ktorá mu načúva, i jeho apoštolkou – tou, ktorá prinesie svetu jeho radostnú zvesť,“ tvrdí Monika Janoťáková. Podľa nej nejde ani tak o to, že ona sa rozhodla pre život zasvätenej panny, ale že Boh sa rozhodol pre ňu.

„Ja už som to mohla len prijať alebo odmietnuť. Svoje povolanie vnímam ako dar, ktorý mi bol zverený. Nie pre moje zásluhy, ale preto, že Boh sa ku mne sklonil. Aby som bola tým malým zrnkom soli, ktoré sa stráca a odovzdáva v pokrme pre iných.“
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00