Na každom záleží…

Na každom záleží…
Združenie Ježiš pre každého (JPK) by chcelo pomôcť kresťanom na Slovensku v osobnej evanjelizácii. V spolupráci s americkou organizáciou Every Home for Christ vytvorilo výskum, do ktorého chce zapojiť čo najviac ľudí z čo najviac denominácií.

Formou anonymného dotazníka zisťuje, aké sú skúsenosti a najčastejšie prekážky slovenských kresťanov pri šírení evanjelia, v osobných rozhovoroch o Bohu, o viere atď. Po vyhodnotení výskumu chceme spoločne hľadať riešenia a ponúkať kurzy/školenia alebo tréningy v oblasti individuálnej komunikácie evanjelia.

Ak si kresťan a chceš sa do výskumu zapojiť ako jednotlivec, jednoducho klikni na www.jpk.sk/vyskum a vyplň dotazník bez zadania kódu.

 

Na každom záleží…

 

Ak si myslíš, že by bolo zaujímavé, aby ste sa do výskumu zapojili ako skupina či zbor, ešte pred vyplnením dotazníka si prečítaj viac informácií na www.jpk.sk/index.php/vyskum a porozprávaj sa o tom s pastorom tvojho spoločenstva. Ak máte záujem spoznať misijný potenciál vášho spoločenstva, jeho silné i slabé stránky, napíšte na [email protected]  a bude vám pridelený unikátny kód, ktorí ľudia (min. 15) z vášho spoločenstva zadajú pri vypĺňaní dotazníka. Po ukončení výskumu vám zašleme výsledky vašej skupiny.
Dotazník môžete vypĺňať elektronicky alebo vám môžeme zaslať papierové dotazníky, kedže nie každý, hlavne staršia generácia, pracuje s internetom. A záleží naozaj na každom.

Zapojte sa do tohto výskumu ako jednotlivec alebo ako skupina. Len spolu môžeme pomôcť misii na Slovensku a stať sa pripravenejšími a aktívnejšími v šírení jedinej  skutočnej nádeje pre tento svet.
Ďakujeme!

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00