Na Skalke pri Trenčíne sa uskutoční konferencia Nové svitanie

Na Skalke pri Trenčíne sa uskutoční konferencia Nové svitanie

Na Skalke pri Trenčíne sa už po desiaty raz uskutoční katolícka pútnická konferencia Nové svitanie s bohatým programom pre deti, mladých i dospelých. Päťdňová konferencia začína v sobotu  9. júla 2022 a ponesie sa v znamení nádeje a myšlienky „Nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (por. Rim 5, 5).

 

Na Skalke pri Trenčíne sa uskutoční konferencia Nové svitanie

 

Na lúke pod starým kláštorom sa tak na päť dní opäť zídu ľudia, ktorí chcú zažiť krásu katolíckej cirkvi v celom jej bohatstve. Duchovný program so zaujímavými hosťami, možnosť stanovať priamo na mieste, zabezpečená kvalitná strava, ale predovšetkým prednášky, workshopy, denná svätá omša vrátane gréckokatolíckej liturgie, pobožnosti, modlitba chvál i krátka púť – to všetko pripravuje pre nových i staronových účastníkov organizačný tím, zložený z viacerých na Slovensku pôsobiacich spoločenstiev. „Nádej do dnešných dní je nevyhnutnosťou. Kde inde ju načerpať než v Božom slove a spoločenstve?” dodáva Andrej Babulík, koordinátor podujatia.

Viac informácií o konferencii i predošlých ročníkoch je možné nájsť na stránke www.novesvitanie.sk.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+