Na slovíčko s dominikánom Tomaszom Dostatnim

Na slovíčko s dominikánom Tomaszom Dostatnim
Tomasz Dostatni. Poľský katolícky kňaz a člen Rehole bratov kazateľov (dominikáni) sa narodil 17. septembra 1964 v Poznani.

Štúdium filozofie a teológie ukončil na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Zároveň na Jagellonskej univerzite v Krakove absolvoval prednášky z poľskej a ruskej literatúry. Na začiatku 90. rokov minulého storočia začal pôsobiť v Prahe, kde bol poverený funkciou novicmajstra v kláštore dominikánov a funkciou správcu poľskej katolíckej farnosti. Taktiež pôsobil ako korešpondent Vatikánskeho rozhlasu a poľskej Katolíckej informačnej agentúry (KAI). Počas svojho pôsobenia v Prahe založil Centrum kresťanskej kultúry, neskôr sa stal riaditeľom dominikánskeho vydavateľstva W drodze v Poznani. Takmer tri desaťročia organizuje rôzne stretnutia, diskusie, prednášky, koncerty a výstavy s českými umelcami, intelektuálmi a teológmi. Takisto bol vydavateľom a promótorom takmer všetkých prekladov kníh Tomáša Halíka do poľštiny. Napísal niekoľko kníh a autorsky sa podieľal na tvorbe niekoľkých desiatok televíznych programov W drodze. V súčasnosti pôsobí v dominikánskom kláštore v Lubline.

 

Spoločnosť sa počas posledných rokov menila dynamickejšie ako predtým počas celých desaťročí. Ako majú na tieto zmeny reagovať zasvätení?

Na to, čo znamená rehoľný život dnes, si musí odpovedať každá kongregácia sama. Rehoľný život je a vždy bol znamením doby. Je na zodpovednosti každej rehole, ako číta svoju charizmu a ako ju chce prežívať v zmenených podmienkach. Ak rehoľa nezareaguje, zanikne a vzniknú nové rády, ktoré nájdu cestu k súčasnému človeku. Príkladom sú sestry Matky Terézie alebo komunita Taizé. Riešením však určite nie je obzerať sa späť, chcieť robiť veci ako v stredoveku alebo pred nástupom totality.

 

Vy ste nielen kňaz a rehoľník, ale aj novinár, spisovateľ, prekladateľ… Akým spôsobom by mali zasvätené osoby vstupovať do dialógu so súčasným svetom?

Dôležité je pestovať kultúru stretnutia. U nás v Poľsku často moderujem verejné diskusie s ľuďmi ako sú spisovateľka Olga Tokarczuk či režisérka Agnieszka Holland. Sú to ľudia, ktorí majú voči Cirkvi mnohé výhrady, ale to vôbec neprekáža. Práve naopak. Tieto diskusie nám umožňujú stretnúť sa, rozprávať sa a takto sa spoznať, priblížiť k sebe.

 

Ako ste sa k tomu dostali?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00