Na stretnutí On je živý sa budeme modliť aj za jednotu

Na stretnutí On je živý sa budeme modliť aj za jednotu
V nadväznosti na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý prebieha od 18. do 25. januára 2020, Komunita Emanuel organizuje v piatok 7. februára 2020 v rámci evanjelizačného stretnutia On je živý Večer chvál a modlitieb za jednotu kresťanov.

Myšlienka vznikla na základe odporúčania v materiáloch, ktoré spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví: Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery spoločenstva, ktoré už cirkvi medzi sebou dosiahli, a príležitosti spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou.

 

Na stretnutí On je živý sa budeme modliť aj za jednotu

 

Organizátori stretnutia pozývajú na piatkový večer predstaviteľov rôznych kresťanských spoločenstiev, aby sa tak vyjadrila spomínaná miera spoločenstva medzi nimi a aby sa za jej prehlbovanie spoločne modlili. Večer začne svätou omšou, po nej nasleduje modlitba chvál, ktorú vedie katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova. Piatkový program ukončí eucharistické požehnanie.

 

Na stretnutí On je živý sa budeme modliť aj za jednotu

 

Myšlienkou modlitieb za jednotu je slovo zo Skutkov apoštolov „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28,2). Modlitba za jednotu bude úvodom k jubilejnému 25. ročníku stretnutia On je živý. Možnosť realizovať toto slovo vníma Komunita Emanuel ako neobyčajnú láskavosť zo strany Boha, preto vytvára priestor na prejavenie vzájomnej láskavosti všetkých, ktorí vyznávajú vieru v jeho Syna.

 

Viac informácií o stretnutí On je živý a registrácia na www.onjezivy.sk.

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00