Nadácia ACN: Prenasledovaní bratia a sestry sú elitou Cirkvi

Nadácia ACN: Prenasledovaní bratia a sestry sú elitou Cirkvi
Medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia ACN – Pomoc trpiacej cirkvi (Aid to the Church in Need, u nás známa aj ako Kirche in Not) sa venuje prenasledovaným na celom svete. O ich činnosti sme sa rozprávali s členmi nadácie.

Čo je poslaním nadácie ACN?

Medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia ACN je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní, kde trpia hmotnou núdzou, kde ich nekontrolovateľné udalosti a okolnosti – politické, spoločenské, prírodné a iné – celkom premohli.

 

Kde napríklad?

Takých miest je na svete veľa. Mexiko, ktorým nedávno otriasla nielen séria ničivých zemetrasení, ale aj vlna brutálnych vrážd kňazov a rehoľníkov. Nigéria, kde džihádisti z Boko Haram vymazávajú z mapy sveta celé mestá. Kuba, kde aj tú najúbohejšiu strechu nad hlavou vzal tisícom ľudí hurikán. Ukrajina, kde vojnové siroty blúdia ulicami. Vypálená iracká Ninivská planina, kde v deviatich kresťanských obciach visí na vlásku takmer dvetisícročné kresťanstvo.

 

Na čom je založené vaše poslanie? 

Na efektívnosti, transparentnosti a dôvere. Na tomto ACN podporuje každoročne viac než 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta, a to prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov (informácia – modlitba – akcia).

Naša činnosť je rozmanitá. Poskytujeme štipendiá na vzdelávanie kňazov a rehoľníkov, zastrešujeme formáciu laikov, zabezpečujeme dopravné prostriedky pre pastoráciu v ťažko dostupných regiónoch, distribuujeme Sväté písmo a duchovnú literatúru.

Súčasťou našej misie je tiež spomínaná humanitárna pomoc a podpora projektov výstavby a rekonštrukcie domov, kostolov a pastoračných objektov v regiónoch postihnutých vojnovými konfliktmi, prírodnými katastrofami alebo na miestach, kde Cirkev trpí materiálnym nedostatkom.

 

ALARMUJÚCI JE POČET PRENASLEDOVANÝCH

Ako je pápežská nadácia ACN prepojená s nedávnou históriou našej krajiny a s históriou bývalého Československa?

Podporovala Cirkev a jej veriacich v bývalom Československu v čase neslobody a potom po zmene politickej paradigmy na konci 20. storočia aj v oboch samostatných republikách. Podporovala ju mnohorakým spôsobom prostredníctvom modlitieb a darov státisícov štedrých dobrodincov po celom svete a podporuje ju dodnes.

Organizáciu založil v roku 1947 holandský kňaz, premonštrát Werenfried van Straaten. Po takmer sedemdesiatich rokoch službe Cirkvi bola ACN v roku 2011 pápežom Benediktom XVI. povýšená na nadáciu pápežského práva. Dnes má zastúpenie v 24 krajinách a jednou z týchto krajín je od marca 2017 aj Slovensko, kde na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska vznikla národná kancelária pod názvom ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

 

Aký je aktuálny stav prenasledovaných vo svete?

Podľa najnovšej štúdie ACN Prenasledovaní a zabudnutí? približne 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia vo svete je páchaných práve na kresťanoch. Vyše 200 miliónov kresťanov v 50 krajinách zažíva prenasledovanie za svoje vierovyznanie.

Nasledovníci Krista trpeli pre svoju vieru už v časoch raného kresťanstva; diskriminácia, útlak a perzekúcia tu zrejme budú aj v budúcnosti. „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Jn 15, 20) Avšak alarmujúci v dnešných časoch je počet prenasledovaných, akcelerácia násilia, brutalita a rôznorodosť foriem prenasledovania a v neposlednom rade ticho medzinárodného spoločenstva, prípadne šírenie dezinformácií.

 

Nadácia ACN: Prenasledovaní bratia a sestry sú elitou Cirkvi

 

Môžeme prenasledovanie kresťanov nejako kategorizovať?

Vo všeobecnosti sa dá zaradiť do troch kategórií: štátom podporované politické prenasledovanie, prenasledovanie ako dôsledok náboženského nacionalizmu a prenasledovanie vyplývajúce z fundamentalistického islamu.

 

V krajinách ako Čína, Saudská Arábia a Severná Kórea sa odohráva štátom podporované politické prenasledovanie. V Severnej Kórei sú protestanti a katolíci klasifikovaní ako tí, ktorí najmenej sympatizujú so štátnou mocou, v dôsledku čoho im je obmedzený prístup k potravinám, vzdelaniu i zdravotnej starostlivosti. Správy o násilí voči kresťanom sú hrôzostrašnými opismi vyhladovania, nútených potratov a mučenia – vrátane vešania veriacich na kríže umiestnené nad ohňom.

V Indii je zasa prenasledovanie kresťanov dôsledkom náboženského nacionalizmu. Po prvýkrát od získania nezávislosti v roku 1947 poklesol pred troma rokmi počet hinduistov v Indii pod 80 %. Tento fakt vyvolal strach Hindutvy – fundamentalistickej formy hinduistického nacionalizmu – z toho, že náboženské konverzie nezvrátiteľne zmenia tvár Indie. Sedem z 29 indických štátov prijalo zákony zakazujúce prijatie inej viery.

Len od januára do mája 2017 zaznamenala organizácia Open Doors spolu 316 prípadov prenasledovania kresťanov, čo je takmer toľko, koľko ich bolo za celý rok 2016.

 

Aké sú najnásilnejšie formy prenasledovania?

Pravdepodobne tie, ktoré súvisia s rastúcim vplyvom fundamentalistického islamu. Brutálne činy extrémistických militantných organizácií ISIS v Iraku a Sýrii, teroristov al-Shabaab v Keni a Boko Haram v severnej Nigérii sú dôkazom neskrývaného úsilia o úplné vyhladenie prítomnosti kresťanov v týchto oblastiach. Celkovo sa odhaduje, že od začiatku ozbrojeného konfliktu v roku 2011 Sýriu opustila viac ako polovica pôvodne 10 % kresťanského obyvateľstva – poväčšine príslušníkov cirkví východného obradu: melchitskej gréckokatolíckej, sýrskej pravoslávnej a gréckej pravoslávnej.

V kresťanských obciach a mestách okupovaných sunnitskými džihádistami sa odohrávajú zverstvá – násilné konverzie na islamskú vieru, vydieranie, mučenie, vraždy. Aj v Iraku dnes žije približne tristotisíc kresťanov. Je to zlomok pôvodného jeden a pol milióna kresťanov, pre ktorých bol Irak domovom do roku 2003. Najväčší objem finančnej pomoci ACN v posledných rokoch smeruje práve na Blízky východ – do Sýrie a do Iraku – a tiež do Afriky. Až polovica všetkých finančných prostriedkov poskytnutých darcami z celého sveta sa prerozdeľuje práve medzi tieto dva regióny.

 

Nadácia ACN: Prenasledovaní bratia a sestry sú elitou Cirkvi

 

 

PRENASLEDOVANÍ NASTAVUJÚ ZRKADLO NÁŠMU SVEDOMIU

Priblížite nám nejaký príklad prenasledovaných, s ktorými ste mali osobnú skúsenosť?

Osobných aj kolektívnych tragédií, ktoré vyplývajú z kresťanskej identity, je, žiaľ, v dnešnom svete priveľa. Mnohé sa osobne dotkli aj nás v slovenskej národnej kancelárii ACN. Každé číslo v štatistikách má alebo malo svoje meno, rodinu, minulosť, starosti aj radosti, spomienky, plány – možno podobné tým našim.

Osudy konkrétnych jednotlivcov aj celých komunít sú obnaženými bolesťami, desivými životnými kapitolami. Mnohé sú však zároveň svedectvom neotrasiteľnej viery a nádeje. Nastavujú zrkadlo nášmu svedomiu. Alarmujú, bijú na poplach, chcú byť hlasom všetkých prenasledovaných.

 

Spomeniete aj niečo konkrétne z toho množstva príbehov?

Osemnásťročná pakistanská kresťanka Binish Paul odmietla nútený sobáš a násilnú konverziu na islam. Jej „nápadník” Taheer Abass vyriešil vec po svojom – zhodil ju zo strechy dvojposchodového domu. O prípadoch násilnej konverzie mladých kresťanských žien, o sexuálnom násilí a nútených sobášoch sa nehovorí verejne ani v Egypte, Nigérii, Sudáne ani v iných afrických a blízkovýchodných krajinách, kde táto ľudskoprávna a náboženská diskriminácia v posledných rokoch bujnie. Mnohí ľudia majú strach, pretože moslimské komunity sa im vyhrážajú znásilnením alebo zavraždením ich dcér, sestier, vnučiek.

V Indii zažívajú nepredstaviteľné príkoria dalitovia – príslušníci najchudobnejšej vrstvy indickej spoločnosti. O mnohých nám osobne porozprávala dalitská aktivistka Sherin Asha Devanantham.

Príbehy školáčky Maryam Waleed a ďalších stopäťdesiattisíc kresťanov z Ninivskej planiny, ktorých domovy zrovnali so zemou extrémisti ISIS, je takmer nemožné zachytiť v plnosti. Irackí kresťania na severe krajiny čelia nielen islamizácii, ale v ostatnom čase aj kurdifikácii.

Príbehy konkrétnych jednotlivcov a komunít, ale aj cenné aktuálne informácie o situácii kresťanov, ktoré ACN prináša priamo z  terénu, možno nájsť na www.acn-slovensko.org.

 

Ako môžeme pomôcť prenasledovaným kresťanom my zo svojich domovov?

Tí, ktorí do svojho života zahrnuli duchovný rozmer, môžu pomôcť modlitbou a obetovaním vlastného utrpenia. Tento spôsob pomoci je síce nemerateľný, ale absolútne bazálny. Tí, ktorí v prostredí, kde médiá a politika rozhodujú o stupni dôležitosti ľudských životov, dokážu druhých informovať, intervenovať, zvyšovať povedomie o prenasledovaní kresťanov a iných menšín, nech tak robia. A napokon tí, ktorí sa stotožňujú s materiálnym spôsobom pomoci, sú takisto pozvaní k spolupráci na diele ACN. Výlučne vďaka duchovnej a materiálnej veľkodušnosti súkromných darcov dokáže nadácia ACN účinne pomáhať po celom svete už vyše sedemdesiat rokov.

 

Otec Werenfried van Straaten raz povedal:

Naši prenasledovaní bratia a sestry sú elitou Cirkvi. Preukázať solidaritu s nimi je záležitosťou cti.“

A toto je dnes naším poslaním. S veľkou rodinou dobrodincov a podporovateľov ACN po celom svete sme všetci pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné hodnoty ľudskosti a kresťanstva.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00