Nadácia ACN vyzýva EÚ a USA aby uľahčili humanitárnu pomoc

Nadácia ACN vyzýva EÚ a USA aby uľahčili humanitárnu pomoc
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vidí naliehavú potrebu konať. Problém sa týka prevodov peňazí a dopravy materiálu na účely núdzovej pomoci.

Titulná fotka: Carole Al Farah / ACN

Po desiatich rokoch od začiatku konfliktu v Sýrii žiada pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Európsku úniu a Spojené štáty americké, aby uľahčili poskytovanie humanitárnej pomoci tejto sankcionovanej krajine.

„Je našou povinnosťou pomôcť trpiacemu civilnému obyvateľstvu. Životne ohrozená je hlavne kresťanská menšina. V ich mene vás žiadam, aby ste presadili existujúci medzinárodný právny rámec, ktorý umožňuje humanitárne výnimky z embarga,“ vyzýva Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN, ktorý pôsobí v nemeckom Königsteine.

V prípade Sýrie sa totiž nedajú využiť existujúce výnimky v sankčnom režime. Ťažkosti s prevodom peňazí a dovozom humanitárneho tovaru tak znemožňujú mimoriadne potrebnú pomoc. „Aj keď sankcie pripúšťajú výnimky pri poukazovaní peňazí na účely humanitárnej pomoci, jednoducho to nefunguje,“ dopĺňa riaditeľ slovenskej kancelárie ACN Miroslav Dzurech.

IBAN a SWIFT blokujú platby

Európsky kód IBAN a americký SWIFT podľa riaditeľstva nadácie blokujú každý prevod do Sýrie, respektíve akéhokoľvek mesta v krajine. Takmer 14 mil. Sýrčanov je pritom závislých od humanitárnej pomoci.

„V dôsledku toho je pre humanitárne organizácie prakticky nemožné previesť na tamojšie účty finančné prostriedky na pomoc trpiacemu obyvateľstvu,“ hovorí Miroslav Dzurech.

Podľa Miroslava Dzurecha je otázka prevodov peňazí podstatná, pretože cirkevné inštitúcie a mimovládne organizácie nedisponujú logistickými kapacitami na to, aby mohli doviezť do krajiny humanitárny tovar.

„Posielame peniaze, aby si naši partneri mohli na mieste kúpiť potraviny, medicínsky tovar a oblečenie,“ vysvetľuje. „Ako nadácia preto žiadame medzinárodné spoločenstvo vydať bankám pokyn, aby uznávali prevody peňazí na humanitárne účely, ako to stanovujú výnimky z platných sankcií.“

Nadácia ACN vyzýva EÚ a USA aby uľahčili humanitárnu pomoc
Foto: Carole Al Farah / ACN

 

Okrem prevodov je problém aj priviezť materiál

Okrem ťažkostí s prevodom peňazí upozorňuje nadácia ACN i na problémy s dovozom humanitárneho tovaru do Sýrie.

„Naši partneri musia pri získavaní povolení od sankčných orgánov podstupovať priam neprekonateľné, komplikované viacjazyčné procedúry,“ hovorí Miroslav Dzurech.

Aj pri žiadosti o malé množstvo tovaru sú nevyhnutné povolenia a platia sa vysoké poplatky. Zvlášť zložitý je dovoz tovaru, ktorý by sa mohol použiť na iné ako humanitárne účely – patrí sem napríklad sušené mlieko, také potrebné pre podvyživené bábätká a deti.

Prezident nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Thomas Heine-Geldern požaduje od medzinárodného spoločenstva, aby vytvorilo jasné postupy, ktoré stanovia, čo je dovolené a zakázané, a potom umožnilo realizovať dovolené. „Dočasným riešením by mohlo byť vydanie všeobecných licencií pre určité mimovládne organizácie,“ navrhuje.

ACN prostredníctvom svojich dobrodincov podporuje chudobné obyvateľstvo Sýrie, predovšetkým kresťanov rôznych denominácií. Od vypuknutia konfliktu v polovici marca 2011 žijú títo ľudia v katastrofálnych podmienkach. V dôsledku nútenej migrácie hrozí, že kresťania zo Sýrie úplne odídu. Napriek opísaným ťažkostiam ACN od začiatku konfliktu poskytla takmer 42 mil. € pomoci, ktorými podporila vyše 900 humanitárnych a pastoračných projektov miestnej cirkvi.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need) je celosvetová dobročinná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha trpiacim a prenasledovaným. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5 000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia. Na Slovensku pôsobí od roku 2017 a je známa aj pod niekdajším názvom Kirche in Not.

Informoval: Ján Tkáč

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+