Nádej ukrytá v smrti

Nádej ukrytá v smrti
Scott Hahn napísal skvelú knihu Nádej ukrytá v smrti. Čo nám ňou chcel odovzdať? Skutočne je naša nádej ukrytá v smrti? Aký je kresťanský pohľad na vzkriesenie nášho tela? A ako to bude vyzerať v nebi?

Vo vyznaní viery sa modlíme: „Verím… vo vzkriesenie tela a v život večný.“ Veríte v to? Nielen vo vzkriesenie našej duše, ale aj vo vzkriesenie tela. Sme chrámom Ducha Svätého, máme telo, ktoré je sviatosťou osoby, a čakáme na lepšiu vlasť v nebi. Nie sme stvorení pre smrť. Sme stvorení pre život.

Scott Hahn na to reaguje: „Prví kresťania, ktorí zostavovali toto Vyznanie viery, nepoužili grécke slovo pre telo (soma), ale slovo pre mäso (sarx). Vždy, keď sa modlíme, presne toto teda hovoríme: Verím vo vzkriesenie mäsa – tohto mäsa, môjho mäsa, tohto unaveného, starnúceho, nedokonalého ľudského mäsa. Verím, že toto telo bude jedného dňa stáť pred Kristovým trónom a velebiť ho s anjelmi a svätými.“ Upozorňuje na to, že počas života so svojím telom nezaobchádzame ako s posvätným chrámom patriacim na nebeské nádvoria. Boh aj naše telo stvoril tak, aby to bolo dobré.

Autor hovorí, že je to akási diabolská návnada – pretože náš svet poukazuje na ten večný, ktorý má prísť, ale diabol nechce, aby sme to videli alebo aby nám na tom záležalo: „Satan nás chce presvedčiť, že existuje len tento svet, že tento život stačí.“

NÁDEJ NA VZKRIESENIE

Svätý Atanáz povedal: „Hlavným cieľom jeho príchodu bolo dosiahnutie vzkriesenia tela.“ Dôležitým bodom v tejto nádeji na vzkriesenie je prijímanie Eucharistie: „Vo svätom prijímaní vstupuje do nášho smrteľného tela, aby sme tak my mohli vstúpiť zasa do jeho nesmrteľného, osláveného tela.“ Katechizmus Katolíckej cirkvi doslova hovorí, že Eucharistia je „semenom večného života a silou vzkriesenia“ (KKC 1524). Pokračuje, že predzvesťou premenenia nášho tela je účasť na Eucharistii. Naše telá pri prijímaní Eucharistie už nie sú porušiteľné, lebo majú nádej na vzkriesenie.

„Keď jeme Eucharistiu, jeme prostriedok svojho vzkriesenia. Mnohými svätými prijímaniami dáva Kristovo telo nášmu telu moc a premieňa ho na telo, ktoré znova vstane, telo, ktoré bude žiť navždy, telo, ktoré bude môcť byť oslávené ako Kristovo telo,“ vysvetľuje Scott Hahn.

OSLÁVENÉ TELO

Pri konci sveta prebehne súd a všetci dostanú svoje telá späť: „Zatrateným ich telá zväčšia bolesť a žiaľ. Blaženým ich telá prinesú ešte väčšiu radosť a umožnia im ešte plnšie vstúpiť do krás a slávy neba.“ Zdôrazňuje, že Boh nechcel, aby boli ľudské telo a ľudská duša oddelené – stvoril nás ako jednotu tela a duše. Následkom dedičného hriechu bola však táto jednota narušená a opätovne spojená Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním.

 

Autor v knihe podáva učenie Tomáša Akvinského. Podľa Tomáša budú mať všetky vzkriesené telá tri stavy:

  1. KVALITA – v nebi neprídeme o svoje pohlavie. Hovorí, že naše vzkriesené telá, bez ohľadu na to, v akom veku zomrieme, budú vzkriesené na vrchole ich fyzickej sily, zdravia, príťažlivosti, v najlepšej kvalite.
  2. IDENTICKOSŤ – moje telo bude stále mojím telom a ja budem stále sám sebou. Neznamená to však, že budem vyzerať tak, ako vyzerám teraz. Ale zároveň dodáva, že v nebi nebudeme mať problém rozpoznať svojich milovaných.
  3. CELISTVOSŤ – nezáleží na tom, čo sa nám v živote stalo, v nebi bude naše telo celé (aj pre toho, kto mal napríklad amputovanú nohu alebo nemal zrak).

 

Tomáš ďalej učil, že naše vzkriesené telá budú mať ešte štyri dodatočné vlastnosti:

  1. NESCHOPNOSŤ TRPIEŤ – nebudeme môcť ochorieť, cítiť bolesť, starnúť ani zomrieť, ani nebudeme podliehať vášňam.
  2. JEMNOSŤ – naše telá budú mať jasnosť, vďaka ktorej budú takmer éterické. Budeme môcť druhým plne komunikovať to, čo je v nás.
  3. SVIŽNOSŤ – naše telá budú tak dokonale skoordinované ako sú tela najlepších športovcov. V nebi budeme všetko robiť s ľahkosťou. „Žiaden z pohybov tohto osláveného tela sa však nebude riadiť našimi rozmarmi. Každý pohyb bude inšpirovaný Božou múdrosťou a upriamený na cieľ, ktorým bude lepšie poznať a milovať Boha.“
  4. JASNOSŤ – naše telá budú doslova žiarivé, ožarované ohňom Božej lásky a budeme žiarivo krásni. „Každá rana a každá jazva, ktorú sme prijali z lásky k Bohu a priniesli mu ju ako obetu, bude žiariť slávou. Áno, naše duše budú doslova žiariť a budú oživovať celé naše bytie, takže nebude jedinej pravdy, ktorá by sa neprejavila na našom tele.“ Dodáva, že naše telá budú schopné výkonov, o ktoré by sa nepokúsili ani najmocnejší hrdinovia z komiksov.

Nádej ukrytá v smrti

 

TELO KONEČNE DOMA

„V nebi nám život každého z nás – nespočetné množstvo životov – začne dávať zmysel. Nebudeme sa už pýtať, prečo sa to či ono stalo práve tak, ako sa stalo. Už sa nebudeme cítiť oklamaní ani sa nebudeme Boha pýtať, ako nám mohol do života vložiť isté kríže. Všetko to budeme vidieť a chápať a budeme to – od začiatku až do konca – považovať za dokonalé, pretože pochopíme, že ani jeden okamih nebol stratený alebo premárnený, a pochopíme tiež, ako tragédie života prispeli k radosti a kráse neba,“ bude to tá najkrajšia symfónia, v ktorej budú mať miesto aj ťažké chvíle, ktoré sme prežili vo svojom živote.

Ponúka obraz tej najlepšej večere alebo rodinného stretnutia, na akom sme kedy boli – to sa však ani zďaleka nevyrovná oslave, rozhovorom, smiechu, rozprávaniu príbehov, ktoré budeme zažívať v nebi, keď uvidíme všetko: „Tam uvidíš ľudí, ktorí boli pre teba požehnaním a pre ktorých si bol požehnaním ty. Budeš sa s nimi rozprávať a smiať a prežívať také spojenie v láske a milosti, aké si nikdy neprežíval tu na zemi. To najhlbšie spojenie, aké si kedy s niekým prežíval v tomto živote, nie je ani len tieňom spojenia, ktoré budeš prežívať s každým jedným človekom v nebi.“

Naše jazvy, rany, nedokonalosti zažiaria v nebi slávou: „Aj telá svätých budú krajšie pre život, ktorý v nich prežili na zemi. Vlastnosti, ktoré bude mať každé jedno vzkriesené telo (ako jemnosť, svižnosť, jas a neschopnosť trpieť), budú tým väčšie, čím viac v tomto tele človek na zemi slúžil, obetoval sa, miloval a trpel.“

Tešíte sa na to?

Túto knihu kúpite napríklad TU.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+