Najdôležitejšie v živote je vedomie, že Boh s nami počíta

Najdôležitejšie v živote je vedomie, že Boh s nami počíta
Odborníčka na medzinárodnú politiku Miriam Lexmann je presvedčená o tom, že aj najvplyvnejší politici sa musia skloniť pred Božou mocou.

Z akej rodiny pochádzate?

Narodila som sa v Bratislave, ale rodičia sa spoznali ešte v Nitre, kde vyrastali. Počas komunizmu si toho veľa vytrpeli, rovnako ako moji starí rodičia. Akousi historickou tvárou našej rodiny je páter Mikuláš Lexmann, dominikánsky kňaz a bratranec môjho starého otca, ktorý zomrel v dôsledku útrap v komunistických žalároch. V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia.

 

Dotklo sa toto obdobie aj vás osobne?

Dospievanie v čase totality bolo veľkou školou života. Svoju vieru sme nikdy neskrývali, chodila som dokonca do spevokolu, ktorý organizovali Vlado Jukl a Silvo Krčméry. Práve s účinkovaním v tomto spevokole je spojený aj najdramatickejší okamih môjho života.

 

O čo išlo?

Mama nás viezla na nácvik. Sedela som na mieste spolujazdca. Čosi som si však doma zabudla, tak sme sa museli vrátiť, vybehla som do bytu a keď som sa vrátila, tak už ani neviem prečo, som si nesadla dopredu k mame, ale dozadu k sestrám. To mi zachránilo život – cestou do nás nabúral opitý policajt. Vrazil presne do miesta spolujazdca. Keby som tam sedela, tak som mŕtva.

Keď mi je najťažšie, tak si na to vždy nanovo spomeniem a poviem si, že Boh so mnou skutočne počíta a má pre mňa svoj plán, keď ma tu nechal. Uvažujem vtedy aj na tým, či to, čo robím, robím správne a či opravdivo plním Božiu vôľu. Jednoducho, mojím životným presvedčením je, že najťažšie situácie treba riešiť v modlitbe.

 

Dlhé roky sa pohybujete v prostredí medzinárodnej politiky, v ktorom neraz rozhoduje pragmatizmus, tvrdosť, občas až zákernosť. Nepriviedlo vás to k pocitu, že viera je prejavom slabosti?

Práve naopak. Neraz som sa mohla presvedčiť o tom, že aj najvplyvnejší politici sa musia skloniť pred Božou mocou. Stretla som viacero medzinárodne uznávaných osobností, nielen z oblasti politiky, ale aj ekonomiky, médií či kultúry, ktorých spoločenské renomé je postavené práve na ich pevných hodnotových postojoch.

Jednou z najväčších výziev súčasnosti, pred ktorými stojí naša krajina aj náš kontinent, je neupustiť od kresťanských koreňov. Ak poprieme svoju identitu, stratíme tvár a zablúdime.

 

Po dlhoročnom pôsobení v európskych štruktúrach v Štrasburgu či v Bruseli ste sa rozhodli uchádzať o miesto poslankyne v Európskom parlamente. Čo vás k tomu motivuje?

Môj život stojí na hodnotách a túžim, aby na nich stála aj Európska únia. Hlas členských krajín musí mať v Únii omnoho väčšiu silu. Osobne sa chcem usilovať o napĺňanie princípu subsidiarity, ktorý zaručuje členským štátom zvrchovanosť okrem iného napríklad aj v morálno-etických témach. Na tomto princípe bola Európska únia založená. Únia totiž môže byť silná len vtedy, keď budú silné jej členské štáty. Len ak Európe prinavrátime overené hodnoty, budeme sa môcť ako jednotné spoločenstvo suverénnych národov posunúť vpred a vrátiť človeka s jeho dôstojnosťou do stredu európskych politík.

 

Kto je Miriam Lexmann?

Odborníčka na zahraničnú politiku, bývalá diplomatka. Pracovala v Rade Európy v Štrasburgu, po vstupe Slovenska do Európskej únie ako stály zástupca Národnej rady SR pri EÚ, bola poradkyňou na pôde Európskeho parlamentu. Aktuálne vedie Európsku kanceláriu Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Pôsobí ako radca prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít, Cambridge a University of Kent. Je autorkou a spoluautorkou množstva článkov a odborných publikácií so zameraním na zahraničnú politiku, EÚ, strednú a východnú Európu a morálne a etické výzvy, ktorým čelí dnešná demokracia.

 

Inzercia

Objednávateľ: Ľudmila Seppová, Lamanského 4, 831 03 Bratislava
Dodávateľ: BeneMedia, Winterova 1752/10, 921 01 Piešťany, IČO: 47 225 718

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00