Najlepšia rada do manželstva

Najlepšia rada do manželstva
Existujú iba dve skutočné prekážky, ktoré bránia, aby ste vo vzťahu boli šťastní … a prekonať ich je jednoduchšie, ako si myslíte.

Po rokoch vedenia manželských príprav a duchovných obnov sme s manželkou – k nášmu veľkému prekvapeniu – zistili, že ešte stále nie sme dokonalí. Stále sa trápime.

Toto zistenie nás viedlo k tomu, aby sme sformulovali takzvanú „Najlepšiu radu do manželstva“. Keď podľa nej budete postupovať, vaše manželstvo bude stonásobne lepšie a keď podľa nej nebudete postupovať, veľmi si sťažíte život.

 

V skutočnosti bránia manželskému šťastiu iba dve veľké prekážky a je možné ich prekonať dvoma jednoduchými spôsobmi.

Týmito dvoma prekážkami ste vy a váš manžel/manželka.

Vy ste prekážkou k svojmu šťastiu, pretože ste egocentrický a egoistický. Staráte sa o svoje vlastné záujmy – teda okrem tých chvíľ, keď pomáhate iným a potom sa cítite hrdo a úžasne; a práve táto pýcha je problém, pretože vám bráni vidieť iné veci, ktoré by ste mali naozaj riešiť.

Váša manželka je prekážkou, pretože je tiež sebastredná a egoistická. Často sa domáha toho, aby ste jej slúžili, namiesto toho, aby ona slúžila vám; okrem chvíľ, keď to urobí a potom je na to veľmi pyšná.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00