Najstarší český františkán Benedikt Holota (97) má nový YouTube kanál

Český františkán brat Benedikt Holota, ktorý je najstarším rehoľníkom v ich provincii, má nový YouTube kanál, ako o tom informovali českí františkáni na svojej stránke ofm.cz.

Brat Benedikt má 97 rokov a v tomto ozaj úctyhodnom a vysokom veku začal vlogovať. Zatiaľ má na svojom kanáli zverejnené dva vlogy.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00