Napredujete na ceste k svätosti?

Napredujete na ceste k svätosti?
No aj diabol má svoju stratégiu, ako na vás. Je poriadne prefíkaný. Avšak ak poznáte jeho vzorce konania, polovičku úspechu máte zaručenú.

Autor: Philip Kosloski

Diabol neznáša pohľad na človeka, ako napreduje cnostným chodníkom života. Ak neodpadávame od viery, ale naopak, rastieme v nej, zdvojnásobí svoje úsilie, aby nás obrátil k nerestiam.

Taliansky kňaz, otec Lorenzo Scupoli, píše o diablových taktikách za rôznych okolností v náboženskej klasike Duchovný zápas, ktorá vyšla v roku 1589. Vysvetľuje v nej, ako diabol koná. Najprv sa nás snaží zviesť dobrom, nabáda nás, aby sme ho konali ešte viac – viac, než je v našich silách. Budeme sklamaní, a keď sa vzdáme, pretože nikdy nebudeme dokonalí, obrátime sa na cestu hriechu.

 

Scupoli nám ponúka príklad. Ide o osobu, ktorá je chorá, avšak túži robiť dobro, na čo však momentálne nemá dostatočnú kapacitu:

„Ak je nejaká osoba nezdravá, a predsa s trpezlivou vôľou znáša choroby, vtedy chytrácky nepriateľ vediac, že by si tak mohla získať čnosť trpezlivosti, stavia jej pred oči mnoho dobrých skutkov, ktoré by mohla vykonať v inom stave, a usiluje sa ju presvedčiť, že keby bola zdravá, mohla by lepšie slúžiť Bohu tým, že by bola na osoh sebe a tiež iným.

A keď už v nej vzbudil tieto chúťky, pomaly ich zosilňuje, takže sa stáva nespokojnou, že ich nemôže uskutočniť, ako by chcela. A čím viac sa tieto túžby v nej zväčšujú a mocnejú, tým viac rastie jej nespokojnosť.“

Kľúčom, ako odolať rafinovanému pokušeniu, je dôverovať Bohu, sústrediť sa na situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, a byť spokojný s tým, čo práve vieme robiť. Byť nespokojný a myslieť na to, „čo by bolo, keby“, nie je správne, namiesto toho treba ostať pevne zakorenený tu a teraz. O zvyšok sa už postará Boh.

 

Napredujete na ceste k svätosti?

 

Diablova druhá taktika je spraviť z cnosti pýchu. Pokúša nás, aby sme si mysleli, že to, že sme cnostní, je len naša zásluha a že sme lepší než ostatní. Ľahko nás to zvedie zo správneho chodníka:

„Zákerný a zlomyseľný had neprestáva nás pokúšať svojimi klamstvami, a to i pri čnostiach, ktoré sme získali, aby sa nám stali príčinou záhuby, a to tak, že buď v nich, alebo sami v sebe máme zaľúbenie a príliš sa povyšujeme, aby sme potom padli do neprávosti, pýchy a márnomyseľnosti.

Aby ste sa teda vyhli tomuto nebezpečenstvu, bojujte stále, stojac na rovnom a bezpečnom bojisku pravého a hlbokého poznania, že si nič, nič nevieš a (bez Boha) nič nezmôžeš.“

Stále musíme pamätať na to, že ak napredujeme vo svojom duchovnom živote, je to len vďaka Bohu, nie vďaka sebe.

Nadovšetko bdejte! Ak chcete žiť čnostnejší život, nezabúdajte na to, že diabol použije vaše dobré túžby a bude sa vás snažiť odvrátiť od Boha.

zdroj

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00