Nebojme sa zmeny

Nebojme sa zmeny
Prečo zmena

Zmena má v sebe dynamiku, pohyb, rast, dozrievanie. Fascinuje ma odmalička. Naopak, pre moju babičku bola zmena niečo ohrozujúce. Tento pojem môžeme vnímať s nádejou i so strachom. Pre mňa je možnosť meniť seba i svet okolo výzvou. Som presvedčená, že na to, aby som realizovala povolanie, aby som robila veci lepšie, aby som dokázala zvládať výzvy života, musím sa meniť.

Sama pracujem v povolaniach, kde je zmena želaná a snažíme sa o ňu cielene. Ako psychologička sa v poradenstve usilujem nabádať klientov, aby napredovali v prijatí seba, v zvládaní náročných situácií, v manželských a rodinných vzťahoch, v rodine. Odpustenie sebe a druhým je tiež jedným z dôležitých cieľov poradenstva a prináša zmenu, ktorá je niekedy priam hmatateľná. Uzdravenie psychiky a vzťahov vyžaduje zmenu, ktorá sa začína mimo komfortnej zóny, často je to o prekonávaní seba, vykročení do neznáma, skúšaní nových foriem správania a komunikácie.

Aktuálne prebiehajúce Manželské večery, ktoré robí naše Centrum pomoci pre rodinu, ponúkajú manželským párom možnosť zmeniť zabehnuté stereotypy, zlepšiť komunikáciu, trávenie času, hlbšie spoznať seba i partnera. Iným spôsobom pracujem na zmene ako krajská poslankyňa. Prostredníctvom práce v komisiách, školských radách, ale aj hlasovaniami, rozhovormi a stretnutiami sa usilujem hľadať možnosti podporiť a priniesť pozitívne zmeny pre deti, mládež, rodiny i seniorov v našom kraji.

 

Čo hovorí o zmene Biblia? 

„Staré sa pominulo, v Kristovi sme novými stvoreniami“, „Hľa, všetko tvorím nové“. Konverzia, krst aj pokánie sú obrovskou zmenou. Ježiš na zmenu života vyzýva apoštolov použitím symbolov soľ, svetlo, kvas. Máme byť soľou a svetlom. Spoločnou vlastnosťou soli a svetla je, že prinášajú zmenu.

Soľ mení chuť jedla, svetlo vyženie tmu. „Trochu kvasu prekvasí celé cesto.“ Krásnym obrazom zmeny je pšeničné zrno, ktoré sa pod zemou rozpadá, aby z neho vyklíčila nová rastlina.

Podobne húsenica meniaca sa na motýľa. Proces zmeny prebieha aj v mušli, ktorá obalí zrniečko piesku a nakoniec z neho vytvorí perlu. Zmena je život a život sa tvorí zmenami. Niektoré neovplyvníme, rokmi strácame, ale aj dostávame nové, mnohé zmeny však môžeme sami iniciovať a aj vďaka nim meniť seba i okolie k lepšiemu.

 

Ako a prečo meniť seba a svet?

Meniť dej a svet okolo seba môžeme všetci, len ak sme aktívni. Život tvoríme, nedeje sa nám. Do sveta a života máme aktívne vstupovať, komunikovať a prinášať hodnoty. Ako manželia, manželky, ako rodičia, ako ľudia v práci a v zamestnaní, aj ako občania. Zmeniť môžem najskôr seba, potom svet.

Zmena však bolí a naráža na odpor. Ísť proti prúdu je vždy ťažšie, ako nechať sa ním unášať. Treba zabudnúť na túžbu zapáčiť sa všetkým. A treba ísť na hlbinu. Dôležitou otázkou je, či viem, čo chcem zmeniť. Zmeniť účes či rozloženie nábytku v dome je jednoduché. Vzdať sa dlhodobo zabehnutých zlozvykov alebo vytvoriť nové dobré zvyky je náročnejšie. Treba si predtým položiť pár otázok a byť úprimná k sebe. Mám na to silu? Mám na to dostatok energie?

 

Kľúčovou otázkou je motivácia. Môže byť vnútorná alebo vonkajšia. Meniť sa kvôli predstavám niekoho iného nie je správnou motiváciou. Túžba po zmene by mala vychádzať z vnútorného rozhodnutia. Pri rozhodovaní nám môže pomôcť aj duchovné vedenie. Nie je dobré sa unáhliť alebo ísť do zmeny len pre zmenu samu. „Všetko má svoj čas“ platí aj tu. Na zmenu sa musíme pripraviť.

 

Ako vykročiť?

Nemá zmysel začať boj na desiatich bojiskách. Nie je možné súčasne začať chudnúť, učiť sa po nemecky, zmeniť výchovnú metódu a rozbehnúť cvičenie vo fitku. Ak chcem začať naraz realizovať príliš veľa vecí, zákonite zlyhám. Zmena vyžaduje dosť energie a zmena zvyku potrebuje aspoň dva mesiace.

Na začiatku je dobré si ujasniť, čo je dôležité. Pustiť to, čo ma ničí, čo ma len oberá o čas a neprináša výsledky. Položiť si aj otázky, čo, ako a kedy. A čo nie. Viem, čo je mojou úlohou? Niektorí z nás sú totiž takí, že si naberajú množstvo povinností, zapájajú sa do mnohých aktivít a nedokážu sa zastaviť. Uštvaný človek však nemá kapacitu robiť efektívne zmeny na sebe ani na svojom okolí. Potrebuje sa zastaviť a urobiť si poriadok vo svojich myšlienkach, prioritách, aktivitách.

 

Zmeny vo vzťahoch, vykročenie do nových projektov a aktivít vyžadujú stratégiu a plán. Ako na to? Niekedy to vyžaduje dlhšie hľadanie, pýtanie sa, pomenovanie si, čo chceme dosiahnuť, čo potrebujeme, čo cítime. Nebojme sa pochybovať. Je potrebné mať otvorenú myseľ a overovať si predpoklady a realistickosť našich vízií.

Nechať si poradiť a získavať spoľahlivé informácie. Niekedy sa treba vrátiť a ísť na to inak. Niekedy je potrebné aj povedať nie a odmietnuť niečo, s čím nesúhlasíš. S tým treba rátať. Prvým krokom k zmene je priznať potrebu zmeny, prekonať strach z neznámeho a potom samo rozhodnutie vykročiť.

 

Niečo meniť treba, niečo má ostať pevné

Nie všetko však potrebujeme zmeniť. Niektoré veci musia ostať pevné a je potrebné, aby ostali našimi prioritami. Manželstvo, rodina, priatelia, zdravie, psychohygiena, duchovný život. Tam by sme nemali uberať. To sú naše základy, zdroje. Potrebujeme čas pre seba aj na oddych.

Nebojme sa oddychovať, svet nestojí len na nás. Pri ceste k zmene môžeme zažívať neúspechy a prehry. To nie je chyba, je to normálna súčasť procesu. Nie vždy všetko ide ako po masle, ale o tie dobré veci sa oplatí bojovať. Meníme sa, rastieme a dozrievame najväčšmi práve prekonávaním vlastných limitov, zvládaním kríz a dvíhaním sa zo zeme.

 

Mgr. Lucia Drábiková, PhD., (41) pracuje ako psychologička v Centre pomoci pre rodinu v Piešťanoch. Je vydatá a má tri deti. Aktuálne je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00