Nenechajme klíčiť zlu!

Nenechajme klíčiť zlu!
Moje deti si to už povedať nebudú môcť. Odíde naša generácia a tej ďalšej ostanú len knihy, videá ale už nie svedectvá. Mám to šťastie na osobné stretnutia a rozhovory s veľkými ľuďmi, ktorým životy ovplyvnili dva zverské “izmy”.

Foto: archív Petry Nagyovej

O príbehu, pobyte v koncentračnom tábore, utrpení pod navonok vyleštenou a čistou, ale v skutočnosti nemilosrdnou a vraždiacou fašistickou čižmou som sa osobne pozhováral s pani Helenkou Weinwurmovou.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00