Neverme bludom, že v kostoloch sme voči vírusom imúnni

Neverme bludom, že v kostoloch sme voči vírusom imúnni
Existuje niekoľko logických vysvetlení, prečo obmedzenie bohoslužieb môže mať zmysel.

Dnešným dňom na Slovensku začal platiť všeobecný zákaz hromadných verejných podujatí, ktorý sa týka, žiaľ, aj bohoslužieb. Našim otcom biskupom patrí veľká vďaka za to, že sa snažili urobiť všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť ich verejného slávenia.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00