Nie je anjel ako anjel. Písmo a Tradícia vs. New age

Nie je anjel ako anjel. Písmo a Tradícia vs. New age
V rámci ezoterickej literatúry nájdeme množstvo „anjelskej“ literatúry, anjelikov napríklad podľa znamení zverokruhu, anjelské terapie či komunikáciu s anjelmi a mnohé ďalšie. Znie to tak nevinne – veď anjeli predsa nemôžu byť zlí, práve naopak; ale o čo v skutočnosti ide? Ako sa v tom vyznať? Ako možno spoznať anjela podľa Písma, Tradície Cirkvi a podľa New age?

Anjeli sprostredkujúci svoje slová skrze jasnovidectvo, anjeli odstraňujúci negatívnu energiu, padlí anjeli – aj toto sú príklady anjelov, ktorých – jednoducho povedané – o pomoc prosiť nemáme.

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí o anjeloch stručne, ale jasne: „Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní.“ Zdôrazňuje, že až do Kristovho návratu má celý náš život Cirkvi úžitok z pomoci, ktorú nám tajomným spôsobom sprostredkujú anjeli (KKC 334). Od detstva až po smrť sme obklopení ich ochranou, orodovaním: „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ (KKC 336) Aj vo svätej omši sa svojou modlitbou pripájame k anjelom, ktorí chvália Boha (KKC 335).

ANJELI A ŠPIRITIZMUS

Vatikánsky dokument Ježiš Kristus – prameň živej vody, ktorý je kresťanskou úvahou o New age, sa venuje aj problematike „ezoterických“ anjelov. Považuje fascináciu mimoriadnymi úkazmi, obzvlášť paranormálnymi javmi, za jeden z typických prvkov spirituality New age.

To má súvis aj s anjelmi. „Ľudia považovaní za médiá tvrdia, že v extáze, počas javu nazývaného v New age channeling (kanálovanie, kontaktácia), prevezme kontrolu nad ich telom a schopnosťami iná bytosť,“ oni to považujú skutočne za duchovné úkazy, avšak tie nepochádzajú od Boha aj napriek tomu, že používajú reč lásky a svetla. V dokumente sa píše, že správnejšie je v tomto prípade hovoriť o súčasnej forme špiritizmu a nie o spiritualite v prísnom zmysle slova.

Toto má súvis aj s anjelmi v rámci toho, ako ich vnímajú v rámci New age: „Ďalšími priateľmi a radcami z duchovného sveta sú v New age anjeli (ktorí sa stali ústrednou témou nového knižného a reprografického trhu). Tí, ktorí o nich hovoria, to však robia veľmi nesystematicky; presné rozlíšenie v tejto oblasti sa dokonca niekedy považuje za zbytočné, pretože jestvuje viacero úrovní vodcov, entít, energií a bytostí v každom kúte univerza… Z nich si možno vybrať a vziať podľa vlastných mechanizmov príťažlivosti či odpudivosti.“ Predstavitelia New age tvrdia a praktizujú to, že sa s takýmito vyššími a nižšími svetmi možno kontaktovať pomocou predstavivosti cez sprostredkovateľov, ktorými sú anjeli, duchovia či diabli – a je to realizované skrze rôzne rituály.

NEKRESŤANSKÍ ANJELI

Sestra Veronika Barátová sa v jednom článku venovala tejto problematike. Iste sa mnohí už stretli s takýmito knižnými titulmi o anjeloch podľa New age napríklad v kníhkupectve, hoci ste možno netušili, že tam patria – ona menuje mená ako Lorna Byrneová, Diana Cooper, Doreen Virtue, Neale Walsch. Títo anjeli pracujú s vibráciami a energiami, spirituálnym liečiteľstvom – nie je výnimkou takzvaná anjelská terapia.

Často sú, žiaľ, zamieňaní s anjelmi, ako nám ich predstavuje Sväté písmo a Tradícia Cirkvi, a je to literatúra, ktorú neraz nájdeme aj v knižnici kresťanov. Čo tu však nie je „s kostolným poriadkom“?

Sestra Veronika sa venuje konkrétne aj pohľadu na vizionárku Lornu Byrneovú a jej praktizovanie skúseností s anjelmi. Anjeli Lornu učia, že je nevyhnutné búrať múry medzi náboženstvami a takým spôsobom urýchliť duchovnú evolúciu ľudstva: „Všetci títo anjeli a ich protagonisti ponúkajú v podstate novú formu spásy,“ v ktorej nám k šťastnému životu stačí len zásah týchto anjelov a nie je potrebné obrátenie k Ježišovi ani jeho milosrdenstvo, pretože to si môžeme udeliť sami. „Nepotrebujeme spásu. Anjeli sami nás budú viesť, oni nás naučia láske, zbavia nás našich strachov, uzdravia podľa našich potrieb a učinia náš život plnohodnotným,“ a zdôrazňuje, že nová nádej, s ktorou prichádzajú, nemá nič spoločné s kresťanskou nádejou na večný život.

Ako sestra Veronika upozorňuje, veľmi dôležité je tu rozlišovanie a ponúka kritérium, prostredníctvom ktorého možno rozoznať, o akých anjelov ide: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“ (1 Jn 4, 1 – 3)

 

ANJEL STRÁŽNY POHĽADOM PÁPEŽA FRANTIŠKA

Aj pápež František sa vo svojich príhovoroch neraz venoval tematike anjelov, anjelov strážnych. „Anjel strážny existuje, je to spoločník, ktorého nám dal Boh na cestu naším životom,“ povedal pri jednej rannej homílii v Dome sv. Marty. Predstavil aj učenie Cirkvi, podľa ktorého má každý u seba anjela, ktorý nás chráni a umožňuje nám vnímať rôzne veci. Anjela predstavuje ako toho, ktorého nám dal Boh, aby nám bol po boku a chránil nás, a nikdy nie sme sami, lebo tento náš spoločník tu vždy je.

„Náš anjel nielenže je s nami, ale vidí aj Boha Otca. Je vo vzťahu s ním. Od nášho prebudenia, až kým nejdeme spať, je každodenným mostom, ktorý nás sprevádza a je spojením medzi nami a Bohom Otcom. Anjel je každodennými dverami k transcendentnu, k stretnutiu sa s Otcom – čiže anjel mi pomáha kráčať, pretože hľadí na Otca a pozná cestu. Nezabudnime na týchto spoločníkov na ceste,“ hovorí na inom mieste.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+