NOVÉ SVITANIE 2020 sa uskutoční už v túto sobotu

NOVÉ SVITANIE 2020 sa uskutoční už v túto sobotu
Koronavírus pomiešal v toto leto karty všetkým organizátorom menších či väčších podujatí, a pútnická konferencia Nové svitanie nebola výnimkou.
Podujatie, ktoré sa na Skalke pri Trenčíne malo uskutočniť už po ôsmy raz, bolo ohrozené. Vnímajúc vývin situácie u nás i v blízkom zahraničí a berúc do úvahy limity dané bezpečnostnými opatreniami sa organizátori napokon rozhodli, že sa konferencia neuskutoční v bežnom, päťdňovom formáte. Dobrou správou je, že katolícka konferencia, ktorá vznikla ako slovenská verzia anglickej konferencie “New Dawn in the Church” v mariánskom Walsinghame, už o pár dní dní prebehne ako jednodňové podujatie, a to 11. júla 2020 už od 9.00.
Program konferencie povedú v tento rok výlučne slovenskí hostia. Ako každý rok, i tento raz sa účastníkom prihovorí o. Dominik Markoš, ktorý rozmení na drobné tohtoročnú tému: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.” (Lk 9, 23). Svätú omšu celebruje kapucín a obľúbený spovedník o. Leopold Nemček. V programe, ktorý je podrobne uvedený i na plagáte podujatia, vystúpi tiež piarista o. Peter Valachovič, koordinátor konferencie Andrej Babulík a Daniela Hrtúsová, lekárka. Večerným programom s modlitbou za uzdravenie nás bude sprevádzať redemptorista o. Jozef Mihok.
NOVÉ SVITANIE 2020 sa uskutoční už v túto sobotu
Ako po iné roky, ani teraz nebudú chýbať chvály, modlitba príhovoru, možnosť sv. spovede.
Chceme účastníkom pripomenúť, že počas podujatia budú platiť všetky potrebné hygienické predpisy vrátanie nosenia rúšok, ktoré sú pri hromadných podujatiach povinné.
Organizátori sa na konferenciu pripravujú  prakticky i duchovne už od septembra minulého roka. Ste srdečne pozvaní okúsiť z ovocia ich príprav.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00