Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

Nielen počas Vianoc by sme mali mať priestor na osobný čas v tichu. O tom, ako to dosiahnuť, sme sa rozprávali s novokňazom Andrejom Branickým, ktorý okrem svojej kňazskej služby evanjelizuje a prináša povzbudenia skrz Instagram.

Ste novokňaz – ako by ste opísali svoje prvé premenenie a prvé spovedanie? Aké to boli momenty?

Prvé premenenie bolo počas primičnej svätej omše. Uvedomujem si, že pri každom premenení rastie vzťah s eucharistickým Kristom, z čoho sa veľmi teším. Celkovo bola moja prvá omša pre mňa veľmi silným a krásnym zážitkom. Prvá spoveď bola tiež veľmi silná. Nechcel som ju plánovať pre niekoho, ale nechal som to na to, kto príde prvý. Prišiel človek, ktorý doteraz nevie, že bol prvý. Bola to veľmi silná spoveď. Tento človek riešil veľmi vážne veci. Mal som bázeň, že Boh išiel konať niečo veľké v živote tohto človeka. Bol to pre mňa vstup do nového sveta, nahliadnutie do toho, čo sa deje v duši človeka.

MÔJ INSTAGRAM MANAŽUJE BOH

Na svoj Instagram pridávate rôzne povzbudenia a tematické príspevky. Prečo ste predtým nepoužívali sociálne siete?

Istým spôsobom som sa tomu vyhýbal, pretože som túžil až po pustovníckom živote. Chcel som prežívať hĺbku vzťahu s Bohom v skrytosti a ústraní. Postupne som pochopil, že Boh ma nevolá do takéhoto života. Zatiaľ. (úsmev) Keď som sa stal kňazom, z rôznych strán som vnímal, že by bolo dobré mať sociálne siete aj kvôli službe s mladými, tak som sa za to modlil. Na základe mnohých potvrdení som zistil, že to Pán Boh naozaj chce.

Aké boli vaše začiatky na sociálnych sieťach?

Od začiatku to bola silná skúsenosť Božej starostlivosti. Boh ku mne začal privádzať a stále privádza ľudí, ktorí sú v tejto oblasti odborníci. Špeciálne mi s tým pomáha jeden človek, ktorý sa profesionálne venuje sociálnym sieťam. Okrem toho prichádzajú rôzne svedectvá a povzbudenia, ako si Boh aj túto službu používa. Vnímam to ako isté potvrdenie a povzbudenie – on sám si to manažuje.

Vznikali nejaké vtipné situácie, príhody alebo, naopak, ťažkosti popri učení?

Pre mňa je vtipné už len to, že Boh si použil práve tú oblasť, ktorej som sa dovtedy vôbec nevenoval. Nastávajú rôzne situácie, napríklad pri pridávaní príbehu. Stane sa, že ho pridám viackrát a ani neviem, kde robím chybu. (úsmev)

Motto vášho Instagramu je Zjednotenie s Ježišom. Ako by ste ho priblížili?

Ježiš nás chce celkom preniknúť. Chce sa pozerať, rozprávať a chodiť po tomto svete skrze nás. Predtým, ako šiel do neba, sa modlil, aby sme boli tak dokonale jedno, ako je on zjednotený s Otcom. K tomu by mal smerovať náš život. Ježiš nemá byť len niekto, koho môžeme obdivovať a adorovať, ale má byť niekto, kto je reálne prítomný v nás. Z našich tvárí má byť vidno, že Ježiš je súčasťou nášho života.

Sociálne siete sú prakticky využiteľné, ale vedia byť aj vysoko návykové. Ako regulujete svoju návštevu na nich?

Snažím sa dodržiavať tri zásady. Prvá – byť zjednotený s Ježišom. Druhá – mať jasný zámer, čo tam chcem urobiť, vybaviť, poprípade odpísať na správy a ísť preč, neskrolovať obsah. Tretia je reálne si vybrať a vyhradiť čas počas dňa, kedy pôjdem na sociálne siete.

Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

AK UTEKÁM SÁM OD SEBA, UTEKÁM AJ OD BOHA

Toto budú vaše prvé kňazské Vianoce. Ako ich budete sláviť?

Budem hlavne vo svojej farnosti tráviť čas s farníkmi. Tým, že nie som ďaleko od rodného bydliska, tak určite prídem aj domov stráviť nejaký čas s rodinou.
V každej farnosti je to inak. Ak je vo farnosti viac kňazov, tak niekedy trávia Štedrý večer spoločne. Uvidím, ako to bude tu.

Vianoce v obchode máme už skoro od konca leta. Kedy a ako ich máme začať prežívať duchovne?

Myslím si, že Katolícka cirkev nám to predkladá veľmi jasne. Advent je ten ideálny čas, keď sa môžeme pripravovať na slávenie vianočných sviatkov. Je to istá duchovná príprava, aby sme potom vedeli dobre sláviť Vianoce. Advent nemá byť len o príprave našich príbytkov a chladničky, ale aj nášho srdca, rodín a vzťahov, aby sme Ježišovi dovolili vstúpiť do našich životov a sŕdc.

Na čo sa z tej duchovnej oblasti počas Adventu zamerať?

Na čas, keď sa stretnem sám so sebou. Ak utekám od seba samého, utekám aj od Boha a zároveň aj od druhých ľudí. Niekedy sa sťažujeme, že máme uponáhľaný život – a áno, je to tak, ale prečo? Myslím si, že je to hlavne preto, lebo sa bojíme stretnúť seba samého – svoje vnútro. Nechceme byť denne ani päť minút so sebou v tichu.
Aj v Písme sa píše, že uponáhľaný človek stihne len veľmi málo. Naopak, ak upokojíme svoje srdce, aspoň na chvíľu každý deň, tak sme schopní stretnúť sa so sebou, s Bohom a aj s druhými ľuďmi. Počas Adventu by sme mali premýšľať nad tým, čo mi Boh dal a ako sa mi on sám dáva.

Čo si myslíte, prečo sa čoraz viac zabúda na zmysel Vianoc popri všetkých povinnostiach a prípravách?

Lebo chceme pre Ježiša robiť, ale nechceme s Ježišom byť. Mnoho ľudí, ktorí prichádzajú na duchovný rozhovor alebo spoveď, chce len niečo spraviť, niečo sa odmodliť, vykonať, ale mám pocit, že vedome netúžia po osobnom stretnutí a vzťahu s Ježišom.
Na spoveď by sme nemali chodiť len preto, že sa to má, ale preto, že chceme budovať vzťah s Ježišom. Preto sa vytráca zmysel Vianoc, lebo to robíme kvôli zvykom, ktoré mnohým nemusia dávať zmysel, a zabúdame na podstatu.

Čo môže ponúknuť príbeh Vianoc ľuďom v 21. storočí?

Video s malým dieťaťom na internete má obrovskú sledovanosť, pretože máme vo všeobecnosti radi deti. Predstavme si, že by to bolo video s malým Ježiškom. Malo by milióny pozretí. Tento Ježiško prichádza do našich životov, do našich sŕdc.
Keby to bolo video, že Ježiš príde na jeden deň, ľudí by to potešilo. Ale on neprichádza len na jeden deň, chce prísť každý deň, aby sa naše srdcia rozžiarili. Je ochotný sa aj v tomto čase uponížiť, aby sa mohol s nami stretnúť.

Na čo by sa mal človek zamerať pri zhmotňovaní Božej lásky vo svojom živote?

Mať enormný záujem o Ježiša, lebo potom ho budeme spoznávať aj v ľuďoch okolo seba. Zároveň nerobiť veci kvôli tomu, aby sme boli oslávení my, ale aby bol oslávený Boh.

Ako nezabúdať a prežívať počas všedných dní skutočnosť, že sa láska (Ježiš) zrodila? Nenastáva isté vyprázdnenie Vianoc?

Celý náš život má byť zameraný na Ježiša, nielen počas Vianoc. Nejde tu o vyprázdnenie Vianoc, ale o vyprázdnenie vzťahu so samotným Ježišom. Ježiš chce byť veľmi intenzívne a veľmi reálne prítomný v každej chvíli nášho života. My však často žijeme v predstave, že Ježiša akoby náš život ani veľmi nezaujímal a on bol akosi veľmi vzdialený. Sme povolaní prežívať jednotlivé dni s ním. Ježiš chce byť veľmi blízko nás a téma Vianoc je, že Ježiš prichádza do konkrétnej všednosti každého jedného z nás. Neprichádza narodiť sa v paláci, ale prichádza do toho úplne najvšednejšieho života, medzi nás.

Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

JEŽIŠ CHCE BYŤ VEĽMI BLÍZKO NÁS

Ktoré myšlienky vás sprevádzajú počas Štedrého dňa?

Ako rodina stojíme okolo stola a môj otec číta vianočný príbeh zo Svätého písma. Každý rok sa to deje takto a je to veľmi silná skúsenosť. Boh nám dáva milosť, aby sme hlbšie prežili skutočnosť, že Ježiš prichádza tajomne do našich životov.

Aké momenty Štedrého večera sú pre vás obľúbenými?

Keď skončíme večeru, ktorá je vždy výborná, (úsmev) sedíme a rozprávame sa o uplynulom roku. Čo sme všetko prežili, čo bolo pre nás náročné, naše najsilnejšie momenty s Pánom Bohom, celkovo rodinné podelenie sa.

Na čo sa najviac tešíte počas nasledujúcich Vianoc? 

Že dám viac priestoru Ježišovi vo svojom srdci.

Snímky: archív respondenta

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00