O sexualite je potrebné s deťmi hovoriť v oveľa širšom kontexte

Na Slovensko prichádza unikátny kurz pre deti a tínedžerov s názvom Up2me (Je to na mne), ktorý má riešiť sexuálnu výchovu z hodnotového hľadiska. Hoci rieši citlivé témy, tínedžeri ho vyhľadávajú, lebo im dáva možnosť hľadať na zložité otázky aj svoje odpovede.

Okrem objavovania emocionálneho a sexuálneho rozmeru života rieši pritom aj vštepovanie poznatkov do hodnotového rebríčka a systému poznania

 Františka a Karel Diblíkovci žijú so svojimi štyrmi deťmi na Morave a sú jedným z prvých lektorských manželských párov, ktoré tieto kurzy vedú. Vďaka pripravovanému školeniu pre lektorov, ktoré sa uskutoční v októbri v Prahe, sa do tohto projektu môžu zapojiť aj ďalší rodičia.

 

Kresťania chcú, aby ich deti dostali výchovu k vzťahom, manželstvu, sexuálnu výchovu, ktorá zodpovedá tomu, k čomu ich vedú aj doma. Majú problém s morálnymi normami, ktoré sa dnes hlásajú ako normálne. Ako majú teda deti informovať aj chrániť pred tým, čo podľa nich nie je tou správnou cestou?

Karel: Myslím si, že prvoradé je nebáť sa hovoriť s deťmi o veciach, s ktorými sa prirodzene stretávajú, keď dospievajú. Súčasne musíme mať aj dostatok informácií. Asi každému rodičovi sa stane, že sa v niektorej téme cíti zahnaný do kúta, že sa necíti dostatočne silný na to, aby tieto témy otváral.

Naša skúsenosť je z kurzov Up to me (Up2Me), ktoré v posledných dvoch rokoch robíme. Program Up to me sa chce deťom v chránenom prostredí dôvery priblížiť a donútiť ich zamyslieť sa nad témami, s ktorými sú a budú tak či tak konfrontovaní.

V dnešnej dobe je napríklad ľahko dostupná pornografia. Mobily majú deti odmalička s prístupom na internet. Ak aj nemajú sami mobil, ukážu im to spolužiaci, alebo to na nich vyskakuje bez toho, aby chceli. Potrebné je ich učiť, ako sa k tomu postaviť.

Cirkev má učenie o predmanželskej zdržanlivosti, o význame panenstva a dnes je potrebné o tom hovoriť v oveľa širšom kontexte. Ukázať deťom, prečo to má zmysel, aj pozitíva, ktoré z toho vyplývajú.

 

Tieto témy v rámci kurzu deti naozaj prijímajú? 

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00