TOP

Obeť svätej čistoty

Mám v mysli obraz „Premenenia Pána“, kde Ježiš zažiari, odev mu zbelie… svetlo dopadá len na jeho postavu, kým apoštoli sú ešte vo tme. V tej svetlej postave nášho Pána „vidím“ Anku – dievča, ktoré sa počas šestnástich rokov života nechalo premieňať na Krista, aby raz mohlo zažiariť v plnej kráse. Nechalo sa premieňať na obraz a podobu, ktorú mu pripravil Pán už od večnosti. Táto premena sa zavŕšila v obetovaní Ankinho života pre morálne hodnoty, ktoré dávajú ľudskému životu zmysel a krásu.

Anka bola Božím originálom. V podstate to sme aj my všetci vo chvíli narodenia, ale mnohí z nás zomierajú ako nepodarené kópie iných ľudí. To sa stane, keď sa v živote rozhodneme uspokojovať predstavu druhých ľudí o nás. Potom sme žili úplne zbytočne, lebo Boží plán sa v nás nerozvinul a Ježiš nemohol cez nás zažiariť. Anka sa nechala prežiariť svetlom Ježišovej prítomnosti, čo spôsobilo zviditeľnenie jagavého drahokamu čistoty v jej živote. Nebála sa byť sama sebou, lebo bola slobodná. Táto sloboda jej dávala krídla. Slobodne sa rozhodovala prijímať jednotlivé životné kríže tak, ako po sebe prichádzali. A po rokoch prípravy v tichu a v pokore mohla vystúpiť na najvyšší bod Golgoty, kde jej násilná krvavá smrť bola premenená vo večné víťazstvo Lásky.

Ježiš chce cez ňu ukázať nám všetkým potrebu života v pravde a mravnej čistote ako záruke trvalých vzťahov. Ona je svetlom v temnote dnešného sveta, v ktorom sa často pretláča do popredia kultúra smrti. Vo svete, kde hodnota človeka sa meria v peniazoch a v jeho produktivite. Vo svete, v ktorom pravé morálne zásady strácajú akoby na hodnote, a  amorálne a zvrátené sa tu predkladá ako vzor. Takýto vzor je však len falošný a bezcenný a žiadna intenzita reklamy mu nepridá na hodnote, lebo ju nemá.

Je to veľká milosť pre Slovensko, ako aj pre celú Cirkev, keď v časoch morálnej dezorientácie, rozvratu a chaosu v hodnotovej orientácii vystupuje do popredia osoba čistého a priameho charakteru. Dievča skromné, poslušné a pokorné, ktoré sa dennodenne obetovalo pre druhých, nemysliac na seba a svoje záujmy. Anka nemusela nič robiť pre to, aby na seba upozornila okolie. Dnes na ňu upozorňuje celá Cirkev. Boh si pre veľké veci zväčša vyvolí slabých a biednych, aby tak zahanbil silných a tých, ktorí si namýšľajú, že majú nejakú moc. Jeho logika je v rozpore s logikou tohto sveta.

Ako nástroj v rukách Boha, vyvýšená blahorečením, bude orodovať za zachovávanie mravnej čistoty, vernosti a vytrvalosti vo vzťahoch. Môže nám vyprosiť milosti potrebné na obrátenie, uzdravenie a oslobodenie od rôznych zviazaností. Dnes sú už tisíce mladých, ktorí majú osobné skúsenosti a svedčia o tom, ako na príhovor Anky Kolesárovej Boh konal v ich životoch.

Sestra Barunka Šranková

metodička DKU TrnavaKomentáre