Od jedných volieb k druhým… tentoraz európskym

Od jedných volieb k druhým… tentoraz európskym
Ešte ani nevychladli emócie po prezidentských voľbách a už sa nám schyľuje k ďalším. Uskutočnia sa čoskoro – 25. mája 2019. Pre nás sú zaujímaví najmä kandidáti troch kresťanských strán – Kresťanskej únie, Kresťanskodemokratického hnutia a Kresťanskej demokracie – Život a prosperita.

Fotky v článku: Alžbeta Hrušovská

Nespokojnosť s prezidentskými voľbami

Skôr ako sa dostaneme k voľbám do Európskeho parlamentu, zastavme sa ešte aspoň krátko pri výsledku nedávnych prezidentských volieb. Treba na rovinu povedať, že nevyšli podľa našich predstáv. Či sa to niekomu páči alebo nie, víťazka volieb Zuzana Čaputová nereprezentuje hodnotový svet kresťanov. O tom niet pochýb. Boj za spravodlivosť, čo bola jej nosná téma v kampani, chápe budúca prezidentka veľmi úzko. Vymedzuje ho len na niektoré témy, pričom tú najpodstatnejšiu opomína. Spravodlivosť pre nenarodených…

O tejto spravodlivosti hovoria biskupi a často aj pápež František. Ten dokonca tesne pred prezidentskými voľbami povedal: „Všetci politici, odhliadnuc od ich náboženského presvedčenia, nech za základný kameň spoločného dobra pokladajú obranu nenarodených…“ Za povšimnutie stojí fakt, že Svätý Otec nespomínal výhradne kresťanských politikov. Hovoril jasne: Všetci politici, odhliadnuc od ich náboženského presvedčenia… Ak (všetci) politici majú pokladať za základ svojho verejného účinkovania ochranu životov nenarodených detí, o čo skôr máme my, kresťanskí voliči, pokladať postoje k tejto téme za zásadné pri rozhodovaní, koho spomedzi nich voliť. A žiadna environmentálna téma, ani korupcia či túžba zosadiť nejakého politika, nemôžu stáť v zápase o spravodlivosť vyššie.

„Slobodná voľba“ zabiť dieťa nemôže byť pre kresťana nikdy akceptovaná. Aj keď nám ju liberáli ohlasujú s nešťastným výrazom tváre, akoby skľúčene a s ubezpečením, že aj oni sami sú proti a nikdy by čosi také neurobili. V podstate milým spôsobom, presvedčivo. Lenže na konci každej takejto debaty zaznejú rázne slová o tom, že napriek všetkému, nemožno toto právo ženám brať. Natíska sa nám dodať – veľmi kruté právo.

 

Od jedných volieb k druhým… tentoraz európskym
Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu

 

Poučme sa

Prezidentské voľby sú už vďaka Bohu za nami, treba sa z nich poučiť a za budúcu prezidentku sa predovšetkým modliť. A dať si aj úlohu – nájsť v našej komunite také osobnosti, ktoré by aj slovné spojenie „boj za spravodlivosť“ chápali komplexne. V jeho čo možno najširšom význame. Je to iste beh na dlhšiu trať, ale je to nevyhnutné.

Čas do najbližších volieb je však veľmi krátky a osobností, z ktorých by sme mohli vyberať, ako šafranu. Ale netreba si zúfať. Situácia je určite lepšia ako pri prezidentských voľbách. Tentoraz už nebudeme stáť pred voľbou medzi dvoma nepresvedčivými kandidátmi. Slovo+ ponúka kandidátske listiny troch kresťanských strán, z ktorých je možné si vybrať takého kandidáta, ktorého postoje budú v súlade so svedomím kresťana a aj s vyššie spomenutým kritériom pápeža Františka.

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu, na ktorých sa môže zúčastniť každý, kto dovŕši minimálne 18 rokov, sa uskutočnia v sobotu 25. mája. Čo sa týka kandidátov, tí musia byť starší ako 21 rokov. A prečo je dôležité ísť k týmto voľbám a zvoliť si svojich zástupcov? Súvisí to okrem iného aj so vstupovaním do tvorby európskej legislatívy, ktorú potom vo veľkej miere preberáme aj na našej národnej úrovni. Ale samozrejme, aj preto, aby nami zvolení poslanci ochraňovali kresťanské hodnoty, ktoré sa v Európskom parlamente často potierajú.

Na každej kandidačnej listine môže byť iba toľko kandidátov, koľko poslancov Európskeho parlamentu bude za Slovensko zvolených. Pre našu krajinu je to v súčasnosti 14 mandátov. Ale iba za podmienky, že sa zavŕši brexit a Veľká Británia odíde z EÚ. Ak by si to Briti rozmysleli a zostali, tak aj my by sme sa vrátili k pôvodným 13 mandátom.

Veľa sa hovorí o tom, že účasť v európskych voľbách, ktoré sa konajú každých päť rokov, je na Slovensku veľmi nízka. Naposledy sa na nich zúčastnilo iba 13,05 percent oprávnených voličov. Môže to byť veľká šanca pre nás kresťanov dosiahnuť pri zodpovednom prístupe, dobrý výsledok. Využime ju.

 

Od jedných volieb k druhým… tentoraz európskym

 

Ako voliť?

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz. Ak chcete voliť na mieste mimo svojho bydliska, musíte si vopred vybaviť voličský preukaz. Vydáva ho obec, v ktorej máte trvalý pobyt. Každý volič dostane 31 hlasovacích lístkov. Každý z týchto lístkov prislúcha jednej z politických strán, ktoré prejavili záujem kandidovať do europarlamentu. Aby bolo vaše hlasovanie platné, je nutné vybrať si iba jednu politickú stranu, a teda jeden hlasovací lístok. Na ňom môžete, ale nemusíte označiť jedného alebo dvoch kandidátov (viac nie!) tak, že zakrúžkujete jeho poradové číslo. Takýto hárok vložíte do obálky a vhodíte ho do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky je potrebné vložiť do schránky na to určenej.

 

Kandidátka KDŽP – Kresťanská demokracia / Život a prosperita (2)
 Číslo Kandidát/-ka Vek Povolanie Bydlisko
1. Štefan Kuffa, PhDr. 57 riaditeľ hospicu sv. Alžbety Kežmarok
2. Marián Tkáč, Ing., PhD. 69 ekonóm, publicista, spisovateľ Bratislava
3. Viliam Oberhauser, Ing., CSc. 71 národohospodár Pusté Sady
4. Marián Servátka, PhDr., CSc. 67 diplomat, veľvyslanec Bratislava
5. Tomáš Janco, Mgr. 32 právnik Košice
6. Mária Benová, PhDr. 42 psychologička Trnava
7. Matej Šarocký, Mgr. 34 konateľ firmy Stretavka
8. Miroslav Vetrík, Mgr. 43 publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností Bratislava
9. Darius Hatok, Ing. 42 manažér Košice
10. Filip Kuffa, Ing. et Ing. 31 lesník Kežmarok
11. Jozef Liday, JUDr. 30 právnik Chynorany
12. Karina Pénzešová, Mgr. 28 projektová manažérka Skalka nad Váhom
13. Pavol Nižnánsky, Bc. 36 živnostník Trnava

 

Kandidátka KDH – Kresťanskodemokratické hnutie (14)
Číslo Kandidát/-ka Vek Povolanie Povolanie
1. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD. 57 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava
2. Miriam Lexmann, Mgr. 46 expertka na zahraničnú politiku Bratislava
3. Marián Čaučík, Ing. 53 riaditeľ Dobrej noviny Bratislava
4. Andrej Klapica, Dott. 41 ekonóm Piešťany
5. Miriam Kuzárová, Mgr., STL 41 riaditeľka CitizenGO Poprad
6. Lucia Gurbáľová, Mgr. 48 námestníčka primátora Košice
7. Ján Hencel, MUDr., MSc. 49 lekár Kežmarok
8. Michal Považan, Mgr., PhD. 37 mládežnícky aktivista Banská Bystrica
9. Veronika Jankovičová, Mgr. 42 občianska aktivistka Bratislava
10. Radoslav Kozák, Mgr., PhD. 34 starosta obce Novoť
11. Ondrej Tunega, Ing. 67 IT špecialista, zahraničný expert ZKS Bratislava
12. Martin Šmilňák, Mgr. 45 pedagóg, riaditeľ cirkevnej spojenej školy Bardejov
13. Tomáš Merašický 35 poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Partizánske
14. Ján Figeľ, Ing., PhD. 59 osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ

 

Kandidátka KÚ – Kresťanská únia (28)
Číslo Kandidát/-ka Vek Povolanie Bydlisko
1. Anna Záborská, MUDr. 70 poslankyňa Európskeho parlamentu Bojnice
2. Branislav Škripek, Mgr. 48 poslanec Európskeho parlamentu Budmerice
3. Lýdia Pilková, Mgr. 48 projektová manažérka Golianovo
4. Lukáš Ronec 31 výkonný riaditeľ Trenčín
5. Peter Broz, Mgr. 35 politický poradca v Európskom parlamente Nová Dubnica
 7. Lucia Baranová Maliňáková, Bc. Mgr. 37 ekonómka Záborské
 8. Martin Smrčo, RNDr. 37 IT inžinier Ruskov
 9. Miroslav Baník, Mgr. 37 učiteľ Hlinné
10. Alena Harvanová, Mgr. 34 mzdová účtovníčka Kračúnovce
11. Daniel Lukáč 21 SZČO Záborské

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+