On je živý

On je živý
„On je živý“ je názov stretnutia pre mladých.

Pravidelne sa koná počas troch dní /piatok, sobota, nedeľa/. V roku 2019 organizuje katolícka Komunita Emanuel už jeho 24. ročník, tentokrát v Trenčíne. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo a zažiť spoločenstvo. Súčasťou programu sú prednášky hlavného hosťa, zaujímavé workshopy, chvály, sv. omša, adorácia, večer milosrdenstva s možnosťou sv. spovede a modlitby príhovoru.

 

On je živý

Viac na našom webe www.onjezivy.sk; alebo na FB a Instagrame Komunity Emanuel.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00