Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu
Na stránke www.tehlicka.sk tento rok nájdete okrem online aktivít a hier aj online výstavu, ktorá približuje život v utečeneckom tábore Kakuma. Jej tvorkyňou je projektová manažérka SAVIO o.z., Adriana Mahdalová, ktorá navštívila toto miesto osobne.  Výstavu tvorí 40 fotiek s popismi, tie sú počas pôstneho obdobia postupne uverejňované. Dozviete sa z nich nielen o tom, ako vznikol tábor Kakuma, ale aj o tom, prečo je vzdelanie pre mladých utečencov nádejou na lepšiu budúcnosť. My vám prinášame aspoň malú ochutnávku z tejto výstavy.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

V súčasnosti žije vo svete 84 miliónov nútene vysídlených ľudí. Z nich 26,6 milióna predstavujú utečenci.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Utečenecký tábor Kakuma leží na severozápade Kene v kraji Turkana. Vznikol v roku 1992 a pôvodne mal poskytnúť útočisko pre 12-17 000 vojnových utečencov zo Sudánu. Ku koncu roka 2021 bolo v Kakume 219 875 utečencov a žiadateľov o azyl.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

V integrovanom osídlení Kalobeyei sa aplikuje nový model pomoci, v ktorom sú utečenci sebestačnejší a žijú bok po boku s domácou komunitou z kmeňa Turkana. Cieľom tejto inkluzívnej politiky je podporiť miestnu ekonomiku a transformovať model humanitárnej pomoci pre utečencov na rozvojovo orientované riešenia.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

68% ľudí v Kakume žije pod hranicou chudoby. Domácnosti, ktoré spadajú do tejto kategórie zvyknú mať väčší počet detí, na ich čele stojí len jeden rodič (zväčša žena) a vyznačujú sa nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Utečenci v Kakume majú univerzálny prístup k pitnej vode, avšak až 84% ľudí v tábore jej má neustály nedostatok.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Spomedzi utečencov v produktívnom veku je 80% ľudí bez práce. Hlavným dôvodom je, že nemajú zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce a príležitosť zamestnať sa. Situáciu môže zlepšiť najmä učňovské vzdelávanie.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Saleziáni don Bosca sú v Kakume prítomní od roku 1992. V samotnom tábore majú štyri učňovské centrá, kde ponúkajú kurzy angličtiny, zvárania, stolárstva, stavbárčiny, krajčírstva, informatiky, poľnohospodárstva, elektrotechniky, automechaniky a sekretárskych zručností.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Na základnú školu chodí 82% detí žijúcich v tábore Kakuma, kým na stredných školách študuje iba 14% tamojšej mládeže.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

„Pamätám si chlapca, ktorého sme poslali na štúdiá, aby ešte zvýšil svoje vzdelanie. Keď sa vrátil, založil spolu s kamarátmi skupinu, ktorá hľadá fondy na vzdelávanie detí utečencov. To znamená, že sám pochopil potrebu vzdelania a teraz chce investovať čas, energiu a vlastné zdroje na vzdelávanie iných.“ o. José, Salezián don Bosca

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

„Na kurz krajčírstva v škole Don Bosca som sa prihlásila v roku 2008. Po kurze som začala vyrábať uniformy, šaty a robila som to veľmi dobre. Usilovne som pracovala, až mi Pán Boh pomohol zadovážiť si svoj vlastný šijací stroj. Rozbehla som sa s 300 kenskými šilingami (3 doláre) a dnes môžem povedať, že sa môj život zlepšil.“ Esther z Kene, absolventka krajčírstva

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

„Do Kakumy som prišiel v roku 1997, keď som bol veľmi malý. Veľa rokov som sa len tak potuloval, sem tam som robil s drevom. Moji kamaráti mi povedali, že mi to ide dobre a poslali ma do školy Don Bosca získať zručnosti. Dnes sa stolárstvom živím.“ Mohammed zo Somálska, absolvent stolárstva

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Kraj Turkana, kde leží tábor Kakuma, je jedným z najteplejších miest Kene. Priemerná denná teplota je 35ºC. Väčšinu roka trápi Kakumu sucho, v období dažďov sú to naopak záplavy.

 

Online výstava Tehličky 2022 pre africkú Kakumu

Kmeň Turkana žije prevažne pastierskym spôsobom života. O dobytok sa starajú chlapci a muži. Nosievajú so sebou palicu a opierku pod hlavu, ktorú používajú pri odpočinku.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00