TOP

Opúšťanie Cirkvi pre poklesky jednotlivcov

Nie je to žiadna novinka, ale keď sa v médiách spomenie morálny poklesok cirkevného hodnostára alebo celebritného veriaceho, tak okamžite čítame aj o tom, ako mnohí opúšťajú rady Cirkvi znechutení skazenosťou a hanebnými pomermi.

Viliam Dobiáš (lekár pracujúci v záchrannej službe)

Cirkev je náboženská spoločnosť, spoločenstvo ľudí hlásiacich sa k spoločnému náboženstvu a má usporiadanie nazývané cirkevnou hierarchiou. Združenie občanov v cirkvi je dobrovoľné. Katolícka cirkev má množstvo definícií a charakteristík, je aj matkou veriacich aj Kristovým kráľovstvom. Rozhodné posolstvo nám povedal pri prvej návšteve Svätý Otec: „Základ Cirkvi je na skale! Dôveruj jej!“ (sv. Ján Pavol II. v Bratislave 22. 4. 1990). Základ je pevný, ale aj na dobre postavenom dome sa môže stať, že počas nepohody odpadne strešná škridla alebo kúsok rímsy. Stále to ostáva domom a domovom. Cirkev je moja rodina, komunita vo farnosti, spoločenstvo ľudí blízkych. V každej rodine sa nájdu aj čierne ovce, napriek tomu z rodiny neodíde hlava, ani matka, ani súrodenci čiernej ovečky. V každom pracovnom kolektíve sa na päť poctivých nájde jeden, ktorý nie je prínosom.

Všetky organizácie a inštitúcie majú v histórii obdobia a situácie, na ktoré nie sú hrdé a rady by na ne zabudli. Tí nehodní buď oľutujú, činia pokánie a stanú sa z nich márnotratné dcéry a synovia, alebo sa sami vylúčia zo spoločenstva na nejaký čas, prípadne natrvalo. Keď ja opustím rodinu, nepovedie to k náprave nehodných hriešnikov v nej. Proklamačne opustiť Cirkev je vlastne pridanie sa k zradcom. Problémy a poklesky jednotlivcov Cirkev neoslabujú, spochybniť a zneistiť môžu len plytkých jedincov. Takýto problém by mal verných a skutočne veriacich naopak priťahovať, posilňovať, určite nie odpudzovať. Každé ohrozenie zvonka v racionálnych spoločnostiach vedie k zomknutiu a posilneniu identity. Iné riešenie je iracionálne a vedie k zániku. Vystúpenie z Cirkvi je pre pokrsteného nemožné, je to len prázdne individuálne gesto a nič na tom nemení fakt, že to viacerí môžu schvaľovať a verbálne podporovať. Nebuďme prázdni a teatrálni. Dôverujme svojej viere a Cirkvi aj pri zdanlivo nepriaznivých okolnostiach.Komentáre