Osobnosť tajnej cirkvi a zakladateľ eRka Eugen Valovič získal štátne vyznamenanie od prezidentky SR

Osobnosť tajnej cirkvi a zakladateľ eRka Eugen Valovič získal štátne vyznamenanie od prezidentky SR

Na slávnostnej ceremónii v nedeľu 1. 1. 2023 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, významnej osobnosti tajnej cirkvi a zakladateľovi eRka Eugenovi Valovičovi. Eugen Valovič bol vyznamenaný za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

Vnímam, že toto ocenenie nie je ocenením len mojej osoby, ale ocenením celého prúdu ľudí okolo Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. Som rád, že práca, ktorú sme robili v rámci tajnej cirkvi sa dostáva čoraz viac do povedomia. Verím, že aj toto ocenenie bude povzbudením pre eRkárov, ale i iných pracovníkov s deťmi a mládežou, ktorí vo svojej práci určite narážajú na rôzne problémy a ktoré sú podľa mňa ešte ťažšie ako za našich čias. Prosím ich a prajem im, aby dokázali tieto prekážky a ťažkosti prekonávať,“ vyjadril sa Eugen Valovič bezprostredne po slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

„V eRku máme veľkú radosť z toho, že pani prezidentka ocenila dlhoročnú svedomitú prácu nášho zakladateľa Evžena Valoviča. Je to o to výnimočnejšie, že v roku 2023 si nepripomíname len 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, ale aj 50 rokov odvtedy, čo Evžen Valovič začal pracovať s deťmi v rámci podzemnej cirkvi a kedy začali vznikať zárodky nášho hnutia. Evžen je pre nás vzorom, že pre to, aby sme urobili svet o čosi lepším miestom nemusíme robiť veľké veci, ale stačí byť blízko a verne pri ľuďoch a s pokorou im zvestovať radostnú zvesť pre ich životy spôsobom od srdca k srdcu“, dodáva Andrej Gejdoš, predseda eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.

Osobnosť tajnej cirkvi a zakladateľ eRka Eugen Valovič získal štátne vyznamenanie od prezidentky SR

 

Kto je Eugen Valovič?

Ing. Mgr. Eugen Valovič, narodený v Bratislave 1. 12. 1949, bol významnou osobnosťou kresťanského disentu počas komunistického totalitného režimu. Spolu so Silvestrom Krčmérym, Vladimírom Juklom a Rudolfom Fibym stál pri zrode Spoločenstva Fatima, ktoré vytvorilo sieť komunít mladých ľudí, formovalo ich k žitiu slobody v čase neslobody a prispelo k pádu komunistického režimu.
Eugen Valovič sa v rámci štruktúr podzemnej cirkvi venoval najmä deťom, stredoškolákom a vysokoškolákom. Mladým ľuďom sa venuje už 50 rokov, nepretržite až dodnes. Okrem práce s deťmi aktívne prispieval k šíreniu samizdatu (zakázanej literatúry na Slovensku) a osobne sa zapájal do prevážania náboženskej literatúry do Ruska za čias krutého potláčania náboženskej slobody.
Bol zakladateľom a lídrom hnutia detských kresťanských spoločenstiev v podzemnej cirkvi. Koordinoval ich činnosť po celom Slovensku a v roku 1990 sa stal zakladateľom eRka. Toto občianske združenie a zároveň laické hnutie v Cirkvi má dnes 6 000 členov a mimoriadnym spôsobom ovplyvnilo prácu s mládežou na Slovensku po Nežnej revolúcii. Vďaka eRku mohli už dve generácie detí a mladých ľudí zažívať radosť a živú vieru na stretkách a táboroch, rozvíjať solidaritu cez kolednícku akciu Dobrá novina, formovať svoj charakter a konať nezištnú službu pre spoločné dobro.

Po novembri 1991 Eugen Valovič pracoval ako tajomník katechetickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Koordinoval tvorbu a tlač učebníc náboženstva pre základné školy, spolupracoval pri tvorbe nových učebných osnov a metodických príručiek pre vyučovanie náboženstva. Vyučoval na Teologickej a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

 

Lifestream z odovzdávania vyznamenaní na FB prezidentky SR

 

Informoval: Boris Kollár

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00