TOP

Ožeň sa, šuhaj! (2): Čo je to manželstvo?

V prvom článku z tejto série som písal o dôležitosti chodenia so zámerom, čiže o chodení s cieľom uzavrieť manželstvo. No skôr, než sa pohneme ďalej, ešte treba definovať, čo je skutočné sviatostné manželstvo. Vládne totiž chaos okolo jeho skutočnej povahy, opätovného zadefinovania a dezintegrácie nielen v rámci spoločnosti, ale aj medzi katolíkmi.

Autor: Sam Guzman

Kríza manželstva

V istom čase rozvírilo americké mediálne vody vylúčenie Phila Robertsona z populárnej televíznej šou, lebo kritizoval homosexualitu a nazýval ju hriechom. Už len samotný fakt, že jeho slová sa považovali za kontroverzné, je známkou zmätenosti kultúry o povahe sexuality a manželskej zmluvy.

Vo viac než šestnástich štátoch USA sa zlegalizovalo homosexuálne manželstvo a mnohé ďalšie plánujú spraviť to isté. Ich médiá sa z tradičného manželstva vysmievajú a zosmiešňujú ho a, naopak, chvália a propagujú „alternatívne“ životné štýly.

Ako k tomu však došlo? Ako to, že spoločnosť je ochotná akceptovať úplne novú definíciu manželského zväzku až do takej miery, že diskutuje o legalizovaní polyamorie (manželstva troch a viacerých osôb) a otvoreného manželstva?

Verte tomu, či nie, všetko sa to začalo akceptovaním rozvodov. Raz sa o tom písalo aj v článku na stránke, ktorá sa venuje problematike kultúry, života a rodiny – LifeSiteNews.com. Spoločnosť prestávala manželstvo vnímať ako trvalé spojenie tiel a duší a začínala akceptovať myšlienku o jeho zrušení a nestálosti a začala naň nazerať ako na formu dočasnej zmluvy vzájomného naplnenia s výhodami. To položilo základy rozpadu manželstva a extrémom, ku ktorým sa dostávame dnes.

 

 

Skutočné manželstvo

Ako teda chápať manželstvo v tejto dobe krízy manželstva? Čo to presne je?

Cirkev definuje manželstvo ako dobrovoľnú sviatosť, ktorá spája muža a ženu na celý život vo vzájomne prínosnom a plodnom zväzku.

Aby sme boli presnejší, pozrime sa na definíciu Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti“ (KKC, 1601).

Manželstvo je platnou sviatosťou, ak sú obe strany pokrstené a chcú ho uzavrieť z vlastnej vôle. Napríklad, my sme sa s manželkou nebrali v katolíckom kostole. Uzavreli sme manželstvo skôr, než sme prestúpili ku katolíkom, no sme pokrstení a obaja rozumieme tomu, že manželstvo je celoživotný plodný záväzok. Po konzultácii s kňazmi a kánonickými právnikmi (chceli sme si byť stopercentne istí!) sme sa ubezpečili, že naše manželstvo je platne sviatostné.

Dá sa k tomu povedať ešte veľa, no zhrňme to – manželstvo je spojenie jedného muža a jednej ženy na celý život. A skrz toto milujúce spojenie prichádza nový život, dieťa. Ak žijeme manželstvo v jeho plnosti, je obrazom lásky Svätej Trojice, lásky darujúcej život – prvej Svätej rodiny.

Zdroj: www.catholicgentleman.netKomentáre