Pápež František povolil oficiálne púte do Medžugoria za podmienky správneho postoja

Pápež František povolil oficiálne púte do Medžugoria za podmienky správneho postoja
Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája to spoločne oznámili počas svätej omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser. Doteraz bolo možné púte organizovať len súkromným spôsobom.

Na otázky novinárov o novom rozhodnutí sa hovorca Svätej stolice Alessandro Gisotti vyjadril týmito slovami:

„Ako dnes spoločne oznámili Mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor špeciálneho charakteru pre Farnosť Medžugorie a Apoštolská nunciatúra v Sarajeve, Svätý Otec rozhodol, že sa môžu organizovať púte do Medžugoria. Treba sa pri tom vždy postarať, aby sa vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali ako potvrdenie známych udalostí, ktoré si ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi.

Treba sa teda vyhnúť tomu, aby takéto púte vytvárali zmätok alebo nejednoznačnosť z vieroučného hľadiska. To sa týka aj duchovných pastierov každého rádu a stupňa, ktorí majú úmysel prísť do Medžugoria a celebrovať či koncelebrovať tam aj slávnostným spôsobom.

Keď si uvedomíme množstvo ľudí prúdiacich do Medžugoria a bohaté plody milosti, ktoré z toho vzišli, toto rozhodnutie ide v línii osobitnej pastoračnej pozornosti, ktorú chce Svätý Otec venovať tejto skutočnosti, na podporu a rozvíjanie dobrého ovocia.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00