Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje Pôstny kalendár 2021

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje Pôstny kalendár 2021

Po veľkom úspechu z roku 2020 aj v tento krát nadácia ACN prináša veriacim Pôstny kalendár 2021. Každý, kto sa zaregistruje na jeho odber dostane každý deň jeden krátky príbeh o nasledovaní Krista v krajinách, kde kresťania trpia prenasledovaním, alebo existenčnou núdzou.

Tento krát je venovaný kresťanom v Afrike a má podtitul Uzdravenie Afriky. Nadácia ACN dlhodobo pozoruje zhoršenie stavu náboženskej slobody na tomto kontinente.

Prihlásiť sa na odber Pôstneho kalendára 2021 je možné na webstránke nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Špeciálne sa to týka regiónu Sahel. Je to pás krajín v subsaharskej oblasti: Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Niger, Čad, Kamerun, Stredoafrická republika, Sudán, Južný Sudán, Eritrea. Tieto krajiny zažívajú najkravavejšie utrpenie kresťanov za posledné desaťročia.

 

Nábožensky motivované násilie v Afrike neutícha

Počet teroristických útokov vzrástol za posledné roky na 800 ročne. Za posledných 10 rokov vzrástol počet aktívnych extrémistických skupín z 1 na 10. Počet mŕtvych vzrástol z približne z 200 na 2 000 ročne. Na úteku z domova je asi 1 milión ľudí.

Kultúra a náboženstvo sú v týchto krajinách neoddeliteľné. Preto extrémisti zneužívajú islam na radikalizáciu mladých mužov, ktorí žijú biedne životy a obracajú ich na teroristov. Sľubujú im lepší život, riešenie ich problémov. Výsledkom tejto činnosti je utrpenie nevinných.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje Pôstny kalendár 2021

 

Modlitebné spojenie s trpiacimi

Pôstny kalendár je služba nadácie ACN všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy trpiacich bratov a sestier.

Prostredníctvom pôstneho kalendára sa môžu veriaci duchovne spojiť s trpiacimi v afrických krajinách. Týchto ľudí a ich spoločenstvá môžu zahrnúť do každodennej osobnej, či spoločnej modlitby. Tí, ktorí pracujú s deťmi, alebo mládežou, ho môžu použiť ako materiál na prípravu katechéz. Užitočný môže byť aj na hodinách náboženstva a to najmä v rámci online vyučovania.

Na konci každého príbehu sa budeme spoločne modliť modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý je patrónom slovenského úradu nadácie ACN. Chceme tak spojiť duchovnú prípravu na Veľkú noc s rokom svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František.

Tematická krížová cesta

Súčasťou Pôstneho kalendára je aj špeciálna krížová cesta, ktorej autormi sú katechéti, rehoľníci, či kňazi, ktorí slúžia núdznym v Afrike. K modlitbe tejto krížovej cesty pozýva nadácia ACN všetkých jednotlivcov, spoločenstvá, či farnosti.

Foto: ACN

Informoval: Ján Tkáč

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00