Päť inšpirácií od Panny Márie pre súčasné ženy

Päť inšpirácií od Panny Márie pre súčasné ženy
Mária je vzorom pre rôzne vekové skupiny a stavy. Vie si získať srdcia mladších, starších, ľudí v manželskom zväzku, slobodných… Čo však vie povedať dnešným ženám? Vnímame ju ako niekoho, kto bol a je ideálny a nadčasový v mnohých veciach? Spomeňme aspoň niektoré.
1. Očakávaj Pána

Zrazu sa Márii zjavil anjel. Bola mladá, celý život aj svadbu mala ešte pred sebou. Mala určite mnoho iných plánov, snov o rodine. Všetko sa zmenilo v jednom okamihu. Lebo to chcel Boh. Lebo to prijala. Lebo mu verila a počúvala jeho hlas.

Možno ti Boh nepošle anjela domov do izby, aby ti prišiel niečo zvestovať, dokonca ani raz v živote zrejme nezažiješ nejaké nadprirodzené zjavenie. Napriek tomu Pána očakávaj. Boh sa chce každý deň stretnúť s tebou, a to ešte túžobnejšie a mocnejšie, ako to chceš ty sama. Jedine Boh ti vie v modlitbe odpovedať na všetky tvoje otázky. Jedine on ti vie povedať, aké má s tebou plány. Aj keby sa ti zdali šialené, pozri – veď aj tie Máriine boli, a napokon to dotiahla do správneho cieľa. Len s ním buď a dôveruj mu!

2. Pomáhaj rôznymi spôsobmi

Mária ide na dlhší čas k príbuznej Alžbete. Robí krok lásky a obety. Nevyhovára sa, že nemá čas a že má dosť svojich starostí. Vidí, že žena v požehnanom stave potrebuje jej prítomnosť a pomoc.

Nemusíš ísť hneď ako Mária k niekomu na tri mesiace, aby si ju dokonale napodobnila. Asi by to bolo v dnešnom svete aj dosť nerozumné – nechať svoju rodinu, prácu či školu a len tak si nezodpovedne niekam zmiznúť. Vieš však byť nápomocná tam, kde si. Potrebujú ťa doma? Možno netreba drhnúť celý dom od rána do večera, práve naopak – mala by si si sadnúť k tomu, kto potrebuje vypočuť, pohladiť, podporiť slovami alebo len byť ticho a nehundrať, neurážať. Zároveň si priznaj, keď ty potrebuješ pomoc. Nie je to hanba, skús to prijať.

 

Päť inšpirácií od Panny Márie pre súčasné ženy

 

3. Poslušnosť je stále IN

Koľkokrát Mária zaprotestovala, že nesúhlasí s tým, čo sa v jej živote deje? V Písme nevidíme žiadnu vzburu, šomranie, ani náznak toho, že sa jej niečo nepáči. Namiesto toho všetko poslušne prijíma: „Nech sa mi stane…“

Prijmi aj ty, že v živote a v Božom poriadku sú pravidlá; máš poslúchať. Svojich rodičov, učiteľov, autority a v prvom rade Boží hlas. Poďakuj za všetky dobré veci, ktoré v živote máš. Lebo je také ľahké prejaviť svoju neposlušnosť- vybúriť sa niekde v komentároch na sociálnych sieťach, odmietať svoju ženskú rolu. „Mohla by som toho svojho muža poslúchnuť, možno má pravdu, ale…“ „Čo ten kňaz vie? Veď on nie je žena!“ Lenže Ježiš vie. Aj jeho Mama to vedela. On má vždy pravdu, pýtaj si ju.

4. Prijmi utrpenie

Mária stála pod krížom, kde zomrel jej syn. Akú bolesť musela prežívať? Takto si to zrejme nepredstavovala. Toto mal byť koniec? Syn jej však zveruje úlohu – má tu ďalších, ktorým má byť matkou. A tak niet kedy vzpierať sa utrpeniu, je čas prijať kríž.

Máš to ako žena ťažké? Prežívaš samotu? Niet si koho nájsť za manžela? Boh ťa nepočuje, keď už toľko rokov prosíš o materstvo a nič? A ten tvoj muž ťa stále tak ničí, toľko nezhôd je medzi vami. Deti by už tiež mohli viac pomáhať, nielen robiť starosti. Zlož to pod Ježišov kríž! Možno to všetko zázračne hneď nevyrieši, ale bude to tam v bezpečí. A tebe bude ľahšie, budeš pokojnejšia, vyrovnanejšia.

 

5. Evanjelizuj

Ježišova Matka ako učeníčka? Jasné. Veď bola a je celý čas s Bohom, počúva ho a dáva nám vedieť o jeho láske rôznymi spôsobmi až doteraz.

Tak aj ty vydávaj svedectvo o Božej dobrote. Čítaj si zo Svätého písma, inšpiruj sa inými knihami o svätých, o modlitbe, o duchovnom živote, manželstve… Potom sa to všetko v spojení s modlitbou, službou, prijatím a poslušnosťou prejaví v tvojom konaní, prinesie dobré ovocie. Aj iní zatúžia poznať dobro, ktoré z teba vycítia. Nemusíš im vysvetľovať celý Katechizmus alebo Desatoro, sami pochopia, že je v tom vyššia moc. Môžeš sa tiež pridať k nejakej skupinke služobníkov, modlitebníkov, pomocníkov vo farnosti, viac upevňovať vieru vo svojej rodine, u detí. Alebo sa rozhodneš byť poctivá v práci. Aj malými krokmi sa dajú robiť veľké veci.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00