TOP

Päť Ježišových slabostí, ktoré robia jeho lásku dokonalou

Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „To na cestách každodenného života môžete stretnúť Pána!“ V tomto konkrétnom a prekvapujúcom stretnutí, opísanom pár slovami, nachádzame pôvod každej cesty viery. Je to Ježiš, kto preberá iniciatívu. Keď s ním máme dočinenia, všetko sa mení: z tých, ktorí kladú otázky, sa stávajú tí, ktorých sa on pýta; tí, čo hľadajú, sú zrazu nachádzaní; lebo on nás naozaj miloval ako prvý (1 Jn 4, 10).

Autor: Garrett Johnson

Kardinál van Thuan vyhlásil vo svojej knihe Svedectvo nádeje: „Stretol som živého Ježiša, ktorým som bol fascinovaný. Nasledoval som ho, pretože milujem jeho slabosti.“

Keď hovoríme o Ježišových „slabostiach“, máme na mysli to, čo ľudská mentalita považuje za defekt či nedostatok, dačo, čo nám ľudsky bráni prijať túto vlastnosť v Mesiášovi. Ježiš je dokonalý v každom ohľade, ale keďže naše cesty nie sú jeho cestami, jeho dokonalosť sa nám občas javí ako slabina. Preto sme pozvaní prehodnotiť to, čo považujeme za bezchybné, a prijať pravdu v súlade so slovami a činmi Ježiša Krista.

 

PÄŤ JEŽIŠOVÝCH SLABOSTÍ


 

Prvá slabosť: Ježiš nemá dobrú pamäť

Počas agónie na kríži začul Ježiš hlas zločinca po svojej pravej strane: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Keby som bol na jeho mieste, odpovedal by som: „Nezabudnem na teba, ale musíš si odskákať všetky tie zločiny, čo si napáchal – dávam ti tak dvadsať rokov v očistci.“ Ale on len povedal: „Dnes budeš so mnou v raji.“ Ježiš skrátka zabudol na všetky jeho hriechy.

Čo sa týka Márie Magdalény, Ježiš sa jej nikdy nepýtal na jej predošlý škandalózny spôsob života. Povedal jej iba: „Odpustili sa ti hriechy, lebo si veľmi milovala.“ A keď otec vidí svojho márnotratného syna prichádzať domov, beží mu v ústrety, objíma ho a nedá mu ani trochu času na to, aby predniesol svoju krátku reč, ktorú si predtým pripravil. Zavolá služobníctvo a vraví: „Zabite vykŕmené teľa, aby sme uhostili môjho syna. Môj mŕtvy syn sa vrátil späť do života…“

 


 

Druhá slabosť: Ježiš nie je dobrý v matematike

Ak by Ježiš šiel na skúšku z matematiky, určite by ju nezvládol. Pastier mal sto oviec, jedna z nich zablúdila. Bez dlhého uvažovania sa pastier vydáva hľadať ju, zanechajúc zvyšných deväťdesiatdeväť. Keď nájde stratenú ovečku, dá si ju na plecia. Pre Ježiša jedna rovná sa deväťdesiatdeväť, ak nie aj viac!

Ak ide o záchranu ovečky, Ježiša nič nezastaví: risk, slabosť, nebezpečenstvo… Myslite tiež na Ježišove milosrdné gestá, keď sedí pri Jakubovej studni, aby stretol Samaritánku, či keď sa sám pozve do Zachejovho domu! Aká jednoduchosť; aká láska k hriešnikom.

 

 


 

Tretia slabosť: Ježiš nevie nič o logike

Jednej noci stratila žena, ktorá mala desať drachiem, jednu z nich. Tak zažala lampu a začala ju hľadať. Keď ju našla, pozvala susedov a povedala im: „Tešte sa so mnou, lebo som našla drachmu, ktorú som stratila.“ Je to také nelogické! Stráviť noc hľadaním jedinej drachmy a potom usporiadať hostinu uprostred noci na oslavu toho, že drachma sa našla.

A aby toho nebolo dosť, žena na hostinu iste minula omnoho viac, než bola hodnota drachmy. Ani desať drachiem by nepokrylo tieto výdavky. Tu naozaj možno povedať spolu s Pascalom: „Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie.“

Bolo by omnoho logickejšie, ak by si milá žena šla ľahnúť a hľadala svoju stratenú drachmu ráno, pri dennom svetle. Ale pre Ježiša je hľadanie toho, kto sa stratil, prioritou. Nemôže premrhať ani minútu. Ježiš odhalil tajomstvo svojho srdca. Boží anjeli sa radujú nad hriešnikom, ktorý sa kajá.

 

 

Štvrtá slabosť: Ježiš je dobrodruh

Človek, ktorý ma na starosť PR spoločnosti alebo politika pred voľbami, pripravuje precízny program s mnohými sľubmi. Ježiš sľubuje svojim nasledovníkom iba skúšky a prenasledovanie. Varuje ich, že Syn nemá kde hlavu skloniť (Mt 8, 20). Keď posiela svojich učeníkov na misiu, povie im, aby si na cestu nič nebrali: žiadne veci, žiadnu tašku, žiaden chlieb, žiadne peniaze, dokonca ani dve tuniky (Lk 9, 13).

Hovorí im tiež, že budú požehnaní, keď im budú zlorečiť, prenasledovať ich a všetko zlé na nich nepravdivo hovoriť pre jeho meno. Majú sa tešiť a byť radi, pretože majú hojnú odmenu v nebi (Mt 5, 11-12).

Kam posiela Ježiš svojich učeníkov v tomto stave absolútnej chudoby? Ako ďaleko môžu zájsť? Mali priniesť spásu až na samý kraj zeme (Sk 13, 47). Už ste zrejme počuli o takom dobrodruhovi a jeho slovách: „Som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Skutočne sme Ježišovými učeníkmi, keď ho nasledujeme až na koniec sveta. Sme členmi jeho spoločenstva dobrodruhov bez adresy, bez telefónneho čísla, bez webstránky.

 


 

Piata slabosť: Ježiš nevie nič o financiách a ekonomike

Božie kráľovstvo je ako správca, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Po tom, ako sa s nimi dohodne na denári za deň, posiela ich pracovať. O jedenástej ide znova von a nájde postávajúcich mužov, ktorých si tiež najme. A keď príde večer, vypláca všetkým po denári. Keď tí, čo pracovali po celý deň, šomrú na správcu, vraví jednému z nich: „Priateľu, nerobím ti nič zlé; nedohodli sme sa na denári?“ (viď Mt 20, 1-13)

Ak by Ježiša vymenovali za správcu spoločenstva alebo manažéra podniku, pravdepodobne by tieto inštitúcie zbankrotovali, pretože by platil rovnakú plácu tým, čo začali pracovať ráno, aj tým, čo by začali popoludní či večer! Mohol urobiť chybu? Rátal nesprávne? Nie, urobil to so zámerom: „Vezmite si, čo vám patrí, a choďte; rozhodol som sa dať tomu poslednému to, čo dávam vám… Zazlievate mi moju štedrosť?“ (viď Mt 20, 14-15)

 

… uverili sme v lásku

Uvažujete, prečo mal Ježiš tieto slabosti? Pretože je láska (1 Jn 4, 16). Autentická láska nič nezdôvodňuje, nemeria, nestavia prekážky, nekladie podmienky, nedáva hranice a nepamätá si zlo, ktoré bolo na nej spáchané.

Ježiš vždy koná z lásky. Z domova Svätej Trojice nám priniesol obrovskú lásku, lásku nekonečnú, nebeskú, lásku, ktorá naťahuje ruky – ako zvykli vravieť cirkevní otcovia –, až kým sa nezdá bláznivá, bez ohľadu na náš ľudský pohľad.

Zdroj: catholic-link.orgKomentáre