Päť klamstiev, ktorým som veril ako slobodný chlap

Päť klamstiev, ktorým som veril ako slobodný chlap
Klamstvá, ktorým veríme, majú nebezpečné následky, ktoré ovplyvňujú našu vieru, identitu a vzťahy s ostatnými – dokonca so samotným Bohom.

Autor: Alex Florea

Po mnohých rokoch sa objavila na televíznych obrazovkách v Spojených štátoch zábavná relácia Povedz pravdu. Úlohou súťažiacich je odhaliť, kto z prezentovanej trojice hovorí pravdu o svojom povolaní. Klamstvá sú presvedčivé a mätú súťažiacich natoľko, že často určia nesprávneho človeka.

Podobne je to aj s nami a tým, ako často uveríme klamstvám, hoci sa to verejne nikde nepremieta, veď žijeme predsa naozajstné životy v naozajstnom svete. Bohužiaľ, toto už nie je neškodná zábava, pretože klamstvá, ktorým veríme, majú nebezpečné následky, ktoré ovplyvňujú našu vieru, zmysel pre identitu a vzťahy s ostatnými vrátane Boha.


Od začiatku

V Jánovom evanjeliu 8, 44 Ježiš ostro a presne opisuje diabla: „On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“

Satan bol podvodníkom „od počiatku“. Počas niekoľkých tisícov rokov pozoroval ľudstvo a zbieral dostatočné množstvo informácií, aby mohol zákerne triafať do našich slabostí. Tieto klamstvá oslabujú našu vieru, okrádajú nás o radosť a obmedzujú našu schopnosť dôverovať Bohu.

Päť klamstiev, ktorým som veril ako slobodný chlap
Klamstvá, ktorým veríme ako nezadaní

Či si to uvedomujeme, alebo nie, všetci čelíme denným paľbám lží. Niektoré klamstvá zasahujú všetkých, zatiaľ čo iné sú starostlivo vyberané a určené pre klamaného človeka podľa toho, čím práve žije, aké má skúsenosti, pokušenia, strachy alebo slabosti. Myslím si, že sú klamstvá, ktorým veria predovšetkým nezadaní ľudia, dokonca sa môžu stať ich otrokmi.

Tu je päť lží, ktorým som veril ja, keď som ešte nebol zadaný:


1. Život ma uspokojí viac, ak sa ožením.

Toto bola obrovská lož nepriateľa (a dokonca som ju počul aj od pár mojich veriacich priateľov), ktorú mi často hádzal pod nohy. Postupom času som sa naučil, že ak by som v živote neobjavil radosť a zámer, pre ktorý som tu aj ako nezadaný, v manželstve by to nebolo inak. Dokonca by sa moje manželstvo mohlo stať veľkým sklamaním, ak by som hľadal vo svojej manželke to, čo mi môže dať iba Boh.

 

2. Boh ma nemôže používať, kým nie som ženatý.

Keď som nikoho nemal, zúčastnil som sa mužských duchovných cvičení. Z takmer päťdesiatich chlapov, ktorí tam boli, som bol doslova jediný, kto nebol ženatý. Cítil som sa úplne mimo a pýtal som sa, či aj mňa niekedy Boh použije.

Ale potom som si spomenul na nezadaných mužov (a ženy) v Biblii, ktorí mali obrovský vplyv na ostatných: Jozef, Rút, Nehemiáš, Ján Krstiteľ, Marta, Pavol… a Ježiš. Boh vás použije, keď ste ženatí či vydaté, a použije vás, ak ste nezadaní – často výnimočným spôsobom, ktorý pre vás v manželstve už nebude realizovateľný.

 

3. Boh na mňa kašle, lebo stále nikoho nemám.

Veľmi dlho som si neuvedomoval, že byť nezadaný je vlastne dar. Mal som vo zvyku pozorovať svojich ženatých kamošov a vydaté kamošky a uvažovať nad tým, aký úžasný život si žijú. Vždy mali po boku spoločníka, mali viac priateľov a finančných úspechov a, samozrejme, mali zdravý prístup k sexu (na ktorý nezadaný človek ani nepomyslí, mám pravdu?). Ako by len mohlo byť dobré ostať nezadaný?

Potom som sa však dostal do bodu, keď som si uvedomil, ako veľmi Boh požehnáva môj život. Moja perspektíva sa zmenila, keď som začal vo všetkých okolnostiach ďakovať, ako nás k tomu vyzýva Prvý list Solúnčanom 5, 18: „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“

Mal som vo farnosti skvelých kamarátov, mal som blízkych priateľov, stálu prácu, zdravie. Keď som sa prestal sústrediť na to, čo nemám, Pán mi začal pripomínať to, čo mám, ba pridal aj večnú perspektívu.

 

4. Musím dosiahnuť istý stupeň zrelosti, aby ma Boh požehnal partnerkou.

Je ľahké nechať sa nachytať klamstvom, ktoré tvrdí, že Boh nás požehná (rozumej – dá nám to, čo chceme), ak budeme podávať výkon. Naše telo často tiahne k typu „záslužného kresťanstva“, v ktorom získavame Božiu priazeň prostredníctvom našej poslušnosti. Tento názor je ďaleko od pravdy, pretože Boha zbavuje jeho milosrdenstva a milosti.

Klamstvá často vyzerajú takto: Ak sme bez poškvrny, Boh nás požehná manželským partnerom či partnerkou. Ak budeme mať viac viery, on nás odmení. Ak budeme spokojní so všetkým, Boh privedie toho pravého či tú pravú do nášho života. Všetko sú to klamstvá! Nezrelí ľudia uzatvárajú manželstvo každý deň!

A naopak, zrelí a nezadaní ľudia žijú plnohodnotný život aj so svojou túžbou vstúpiť do manželstva. Kresťanská zrelosť sa nedá zmerať stavom, ale životom, ktorý je pokorne odovzdaný Pánovi.

 

5. Zlyhám ako kresťan, ak nebudem mať deti.

Vyrástol som vo viere, že jedným z Božích zámerov pre každého z nás je „byť plodným a množiť sa“, vystreľujúc Božie „šípy“, ktoré ovplyvnia tento svet. Môj vplyv na kráľovstvo by trval celé generácie, pretože by v ňom bolo moje priezvisko. Túto lož som si uvedomil, keď som sledoval mužov a ženy z našej farnosti, ktorí nemali deti a napriek tomu robili tak veľa pre Boha.

Božím plánom pre mnohých je požehnať ich deťmi. Teraz mám dve detičky a je to úžasné. Ale čo som si často neuvedomoval ako nezadaný, bolo, že jeho plán pre jedného človeka, bez ohľadu na odlišnosti, nie je vôbec dôležitejší než jeho plán pre iného človeka.

Prinášať ovocie neznamená len podieľať sa na stvorení. „Ovocie“, ktoré si Boh želá v našich životoch, sa meria tým, ako verne ho milujeme službou blížnym. Mám priateľa, ktorý sa v moslimskej krajine zaoberá písaným jazykom, aby mohlo viac ľudí čítať Bibliu. Iný priateľ využíva svoje vzdelanie medika, aby pomohol tým, čo si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť o oči. Ani jeden z nich nemá deti, ale obaja využívajú svoj život na dobré.

 

Tak prosím, vstane teraz naozajstný človek?

Na konci každej epizódy programu Povedzte pravdu sa ten, kto neklamal o svojej identite, postaví.

Boj s klamstvom zahŕňa podriadenie sa, ako je napísané v Jakubovom liste 4, 7: „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.“ Podriadenie sa Pánovi ponorením sa do jeho slova, pravidelná modlitba, spojenie s komunitou a nasledovanie krokmi poslušnosti. Ak nabudúce uveríte niektorej z týchto lží, pamätajte si, že je to len časť nepriateľovho fígľa, aby vás odtiahol od zažívania pravej radosti a slobody nezadaného človeka.

Zdroj: boundless.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00