Päť typov mužov nevhodných na ženenie

Päť typov mužov nevhodných na ženenie
Ak sa nám v hlave rozbliká výstražné svetielko, potrebujeme načúvať. Obzvlášť, keď ide o potenciálneho manželského partnera. Toto svetielko nám hovorí: „Buď opatrná. Nemysli si, že ho môžeš zmeniť.“

Autor: Debbie W. Wilsonová

Patriarcha Abrahám chcel pre syna dobrú manželku. Nebeský Otec tiež túži po tom, aby mali jeho deti dobrých partnerov. Jeho varovania nám slúžia ako ochrana pred nevhodnými typmi mužov.

Ponúkam vám päť typov mužov, ktorým by ste sa mali vyhnúť:

 

1. Závislý

„Ale biskup musí byť muž bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý“ (1 Tim 3, 2-3).

Ľudia, ktorí sú fyzicky a emocionálne závislí od materiálnych vecí či zlozvykov, ohrozujú svojich blízkych.

„(Sťa) mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha udržať na uzde“ (Prís 25, 28).

Mestské hradby slúžili ako ochrana pred nebezpečenstvom. Závislosť môže priniesť do vášho domu finančné problémy, výkyvy nálad či iné škodlivé vplyvy – v niektorých prípadoch až právnu odozvu.

Zlozvyky a matéria zatemňujú úsudok. Tak ako by ste nechceli sedieť v aute, ktoré vedie šofér pod vplyvom drog či alkoholu, určite nechcete byť vo zväzku s niekým, koho ovládajú škodlivé návyky alebo materiálne veci. Aj z „akceptovateľných“ závislostí – akou je napríklad cvičenie – vás môže bolieť srdiečko, ak sa postavia nad vieru a rodinu.

Závislosti produkujú pocit hanby a klamstvá. Tajomstvami v manželstve si staviate medzi sebou múry. Vezmite si závislého muža len vtedy, ak sa chcete cítiť v tomto dôležitom zväzku opustené.

 

Päť typov mužov nevhodných na ženenie

 

2. Hnevlivý

Ako sa cítite v prítomnosti nahnevanej osoby? Ste uvoľnená a viete byť sama sebou? Nie!

Žiť s niekým, kto sa stále hnevá, je ako beh cez mínové pole. Jedlo, ktoré včera chutilo, dnes ohundral. A čo s tými šatami, ktoré ste si kúpili s myšlienkou, že sa mu v nich budete páčiť? Zabudnite na kompliment – nájde si niečo, čo sa mu nebude páčiť, alebo vám uštedrí nahnevanú poznámku.

Zlosť nie je iba známkou hnevu. Kvôli poznámkam, ktoré tnú do živého, a sarkastickým vtipom sa budete cítiť dosť mizerne. Predtým ste o sebe možno pochybovali, no teraz z vás vyprchá radosť. Tak ako keď pri chrípke stratíte chuť do jedla.

Písmo nás varuje: „Nepobrataj sa s hnevným človekom a s prchkým chlapom neobcuj, aby si tiež nenavykol jeho chodníčkom a nenastrojil svojej duši sieť“ (Prís 22, 24-25).

„Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov“ (Prís 29, 22).

V živote sa toho udeje až-až. Potrebujete mať po boku partnera, ktorý sa prenesie cez sklamanie a nezlomí vašim deťom dušu ani nevychová hnevlivých pubertiakov.

 

3. Očarujúci, no bezcharakterný

Mnoho žien potvrdilo, že darčeky a pozornosť, ktorými ich partneri zasypávali počas chodenia, sa krátko po uzavretí manželstva vytratili. „Čo sa stalo?“ pýtajú sa.

Biblia nás varuje: „Spanilosť je klam a krása – daromnosť“ (Prís 31, 30) a: „Viac úprimnosti (je) v bitke milujúceho (človeka) ako v klamných bozkoch nenávidiaceho (človeka)“ (Prís 27, 6).

To, za koho sa vydáme, ovplyvní nás i širokú rodinu po celý zvyšok života. Je múdre zvážiť, kam nás rokmi dovedie osobnosť človeka, s ktorým chodíme. Dovoľte mi uviesť príklad.

Keď sa prehnal cez Severnú Karolínu hurikán Fran, bývali sme v Raleighu. Zaspávali sme s modlitbou za našich susedov – Južnú Karolínu. Boli sme v tom, že my sme v bezpečí. No zobudili sme sa uprostred hurikánu. Stromy padali, vietor zavýjal, všetko lietalo. Ako sa mohla predpoveď počasia tak mýliť? Zistili sme, že hurikán v ďalekom oceáne zmenil svoju trasu – o niekoľko stupňov severne. Nevyzeralo to na veľký rozdiel. No zopár stupňov sa premenilo na stovky kilometrov a hurikán sa presunul do iného štátu.

„Čo platí pre búrky, platí aj pre ľudí. Niekoľkostupňová odchýlka v charaktere môže rokmi úplne zmeniť stav, aký bol na začiatku.“

Ako sa správa k obsluhe, kolegom a svojim rodičom? Na skvelého muža nenatrafíte na každom kroku, ale oplatí sa počkať naňho. Aká osobnosť sa teda skrýva pod rúškom šarmu?

 

Päť typov mužov nevhodných na ženenie

 

4. Lenivý

V Písme sa hovorí: „Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil“ (Prís 18, 9).

Koľko ľudí prišlo kvôli lenivosti o svoju rodinu, kariéru či dušu? V podobenstve o talentoch je sluha nazvaný zlým lenivým“ (pozri Mt 25, 26). Silné slová, no použité z dobrého dôvodu.

Apatia ničí náš charakter, brzdí vývoj a okráda Boha i tých, s ktorými žijeme a pracujeme. Tí, ktorí ignorujú svoje povinnosti, ničia v tíme morálku a efektivitu.

Partner, ktorý je príliš ľahostajný k tomu, aby investoval do manželstva alebo sa podieľal na výchove detí, vyčerpá celú rodinu.

Záhaľka je pre spoločnosť a rodiny parazitická. Pavol píše: „Kto nechce pracovať, nech ani neje“ (1 Sol 3, 10).

Lenivosť sa často skrýva za neracionálny strach a ospravedlňovanie (pozri Prís 26, 13).

Od lenivého muža sa držte čo najďalej.

 

5. Síce nábožný, no nemá skutočný vzťah s Bohom

Možno s vami začal muž, ktorý vás zaujal, chodiť do kostola. Možno je aktívny v službe. Ale prahne po Pánovi? Miluje Ježiša i blízkych?

Podieľať sa na náboženských aktivitách a dať svoje srdce Bohu nie je to isté. Farizeji – kňazi, ktorí vykladali Bibliu za čias Ježiša – boli prehnane náboženskí. No taktiež smrdeli pokrytectvom a chýbal im znak pravej viery – láska k Bohu a blížnym.

Varovanie v Druhom liste Korinťanom (6, 14): „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?“ sa zaoberá podstatou osoby, nie jej vierovyznaním. Je rozdiel hlásiť sa k náboženstvu a mať vzťah s Bohom.

Nevydajte sa za niekoho len preto, aby ste ho spasili. To je Ježišova úloha. Vydajte sa za niekoho, koho rešpektujete pre to, kým je, nie pre to, kým dúfate, že sa stane.

Zdroj: crosswalk.com

 

https://www.slovoplus.sk/pat-typov-zien-nevhodnych-na-vydaj/

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00