Päť typov žien nevhodných na vydaj

Päť typov žien nevhodných na vydaj
Ak nám vykresľuje tridsiata prvá kapitola Knihy prísloví obraz dokonalej manželky, existuje aj nedokonalá manželka?

Autor: Donna Jonesová

Nikdy som nad tým neuvažovala. No je to dobrá otázka, ktorá ma skutočne donútila zamyslieť sa.

V skutočnosti ma k tomu inšpiroval jeden kamarát. Rozmýšľal, či sú isté typy žien, ktoré sú – alebo by boli – „zlými“ manželkami.

Ak ste slobodný muž, mali by ste o nich vedieť. Ak ste vydatá žena alebo žena, ktorá sa chce jedného dňa vydať, taktiež by ste o nich mali vedieť. Žiadna žena nechce byť zlou manželkou a žiaden muž si nechce takú vziať.

Takže – aký typ ženy by nebol dobrou manželkou?

 

1. Taká, ktorá nejaví záujem

„Čo je dôležité pre teba, je dôležité aj pre mňa.“

Pred niekoľkými rokmi sme si s manželom osvojili túto frázu. Nie som si istá, či sme to niekde počuli, alebo sme si ju vymysleli sami, no vďaka nej vládne medzi nami harmónia už viac než tri dekády.

Žena, ktorá neprejavuje záujem, vlastne znehodnocuje či znižuje hodnotu manželových názorov, túžob či toho, čo uprednostňuje. Niekedy si pri nej všimnete, ako obráti konverzáciu na seba („No dobre, ale čo moje potreby?“), či to, ako vlastne ani nezauvažuje nad vašou túžbou („Je to skrátka nepraktické/nerealistické/nemožné.“) či dokonca znevažuje vašu potrebu („Och, prepánakráľa, veď už viac nie si dieťa. Dospej konečne!“).

Nie je to vždy také očividné. Nemusí svojmu partnerovi rovno povedať, že jeho potreby či preferencie ju nezaujímajú, jednoducho ich odignoruje. A bude neprístupná – fyzicky, sexuálne či emocionálne.

Prečo je to „zlé“? Keď je z jej strany nezáujem o partnerove potreby či preferencie, manžel sa cíti odmietnutý, nemilovaný a nedôležitý. Možno to nepovie, ale je to tak. Povedané jasne a zreteľne – bolí to.

Čokoľvek, čo raní manželského partnera, raní manželstvo. A bodka.

Znamená to, že manželka by mala skákať, ako on píska? Byť pripravená naplniť každú jeho túžbu? Nie, určite nie! Znamená to, že sa skutočne zaujíma o city svojho partnera a chce – pokiaľ to dokáže – vyhovieť jeho túžbam.

Tento prístup je vlastne smernicou všetkých nasledovníkov Krista – v akomkoľvek vzťahu.

„Nech nik nehľadí iba na svoje záujmy, ale aj na záujmy iných“ (Flp 2, 4).

 

Päť typov žien nevhodných na vydaj

 

2. Taká, na ktorú sa nedá spoľahnúť

Prvá veta opisu dobrej ženy v Knihe prísloví (31, 11) – úplne prvá – je: „Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.“

V novej medzinárodnej verzii Biblie (NIV) sa doslova píše, že manžel jej bude plne dôverovať“.

Nemusíte byť práve jadrovým fyzikom, aby ste prišli na to, že ak je dobrá žena dôveryhodná, zlej sa nedá veriť.

Ak uvažujete nad sobášom a pochybujete o jej integrite, dám vám priateľskú radu – utečte.

Spoľahlivej žene môžete veriť – bude verná svojmu mužovi, zodpovedná vo svojich rozhodnutiach a múdra pri svojich deťoch. Vytrvá s vami v ťažkých časoch a v dobrých vás bude sprevádzať.

Je poctivá a čestná. Nezahmlieva pravdu, naopak, zastáva sa jej. Aj v maličkostiach.

Tento typ ženy obohacuje život všetkých okolo seba – a najviac manželov.

 

3. Taká, čo neprejavuje úctu

„Koľko máte detí?“ spýtala som sa. „Tri. Teda, štyri – ak počítam aj manžela.“ Dajme tomu, že sa všetci zasmiali. No jej odpoveď v skutočnosti nebola vtipná.

Komentáre ako tento (aj keď navonok vyzerajú nevinne) naznačujú niečo skrytejšie – nedostatok úcty voči partnerovi.

Nedostatok úcty sa neprejaví vždy len v slovách. Môže sa objaviť v gestách – gúľanie očami, potrasenie hlavou či hlboký povzdych. Alebo v pokuse kontrolovať partnera, ak sa k nemu partnerka správa ako matka, či v ponižovaní partnera. Toto všetko vysiela jeden odkaz: „Si hlupák. Nectím si ťa.“

Boh dáva iba jeden príkaz určený priamo manželkám: „A manželka nech si ctí muža“ (Ef 5, 33).

V zdravom životodarnom manželstve si manželka ctí manžela a manžel miluje svoju manželku. Boží plán je výhrou pre oboch.

Je jednoduchšie ctiť si niektorých mužov? Určite áno. No každý jeden zdravý vzťah – či už v manželstve, alebo mimo neho – je postavený na úcte. Bez úcty sa vzťah rozpadá.

Dobre, bolo povedané až-až.

 

Päť typov žien nevhodných na vydaj

 

4. Taká, ktorá je príliš závislá alebo príliš nezávislá

V každom zdravom vzťahu nájdeme istý stupeň závislosti i nezávislosti. No keď sa ručička váh príliš nakloní na jednu alebo druhú stranu, niečo nie je v poriadku.

Príliš závislá žena chce, aby jej partner naplnil väčšinu – ak nie všetky jej emocionálne potreby. Často je pre ňu ťažké povzbudzovať ho v jeho nezávislých záujmoch. Mnohokrát ho manipuluje plačom, emocionálnymi výbuchmi, odtiahnutím sa či požiadavkami. Ba dokonca – ak treba –, vie byť dramatická. Prečo sa takto správa? Je náchylná vidieť romantický vzťah ako svoju záchranu a bez neho sa cíti stratená. Aj v nezdravých scenároch má prehnane závislá žena ťažkosti s pretrhávaním pút.

Naopak, príliš nezávislá žena má problém s udržiavaním pút. Možno sa bojí záväzku. Možno sa bojí, že ju bude niekto kontrolovať. Možno je natoľko zvyknutá robiť si veci po svojom, že byť vo vzťahu s niekým sa jej zdá cudzie.

Ani prílišná závislosť či nezávislosť nie je vo vzťahu dobrá. Manželstvo je tímový šport, určený pre dvoch rovnocenných partnerov.

 

5. Taká, ktorá znechucuje

Sú dve pravdy, ktoré na seba nadväzujú a ktorým ženy nie vždy úplne rozumejú:

1. V srdci každého dobrého muža je túžba potešiť jeho manželku.

2. Je ťažké zostať emocionálne, fyzicky a duševne prepojený s osobou, ktorá v človeku neustále vyvoláva pocit odradenia. Aj keď je tou osobou vlastná manželka.

A to je dôvod, prečo môže byť manželka, ktorá nepovzbudí manžela, taká ubíjajúca pre životodarné manželstvo. V manželovi totiž vyvoláva pocit, že nedokáže nič spraviť poriadne – bez ohľadu na to, ako veľmi sa snaží.

Vo svojom srdci premýšľa: „Mala by som ho radšej, keby…“ A ten nevyslovený cieľ je: „… keby sa zmenil.“ Možno využíva kritiku (no nie tú zdravú, konštruktívnu). Možno sa stále sťažuje. Možno sa mu posmieva, vyrýva doňho alebo ho kontroluje. Bez ohľadu na to, ako sa prejavuje jej znechutenie, výsledok je rovnaký – manžel sa zvyčajne cíti v jej prítomnosti skôr horšie ako lepšie.

To neznamená, že manželka nemôže nesúhlasiť alebo vyjadriť sklamanie. Nechcem tým všetkým povedať ani to, že manželky nemôžu viesť náročné rozhovory. Značí to, že je dobré naučiť sa umeniu viesť ťažké konverzácie bez toho, aby sme mali tvrdé srdce.

V Biblii nájdeme k tejto problematike toto: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú“ (Ef 4, 29).

Dobrá žena robí najlepšie, ak povzbudzuje a dvíha bremeno. Najhoršie by bolo, keby uberala manželovi z odvahy a radosti a pritláčala tým jeho bremeno k zemi.

Sú teda určité typy žien, ktoré by neboli dobrými manželkami? Áno. No sú aj isté typy mužov, ktorí by neboli dobrými manželmi. Božie slovo ale ponúka praktické rady, ako byť zdravým, život dávajúcim partnerom.

Nikto z nás nemusí byť „zlým“ manželom či „zlou“ manželkou – alebo si takú/takého vziať. Stačí nasledovať Boží plán, ktorý má s každým z nás.

Zdroj

 

https://www.slovoplus.sk/pat-typov-muzov-nevhodnych-na-zenenie/

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00