Patrik: Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí (#modlitsasosvatymi)

Patrik: Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí (#modlitsasosvatymi)

Možno ste túto modlitbu už počuli, ale netušili ste, komu ju priradiť. Hoci žil svätý Patrik pred viac ako 1600 rokmi, jeho zápas viery má čo povedať aj dnešnému človeku.

Svätý Patrik žil v dávnej minulosti, v piatom storočí v škandinávskych krajinách. Narodil sa v Škótsku a zomrel v Severnom Írsku. Už odmalička vyrastal v kresťanskej rodine a jeho otec bol bohatý, patril k mestským radcom. I vďaka tejto istote si azda Patrik žil bezstarostne, štúdiu ani viere nevenoval pozornosť.

Zmenilo sa to, keď mal šestnásť rokov. Írski piráti prepadli otcov majetok a Patrika spolu s ďalšími odvliekli do Írska, kde ho predali za otroka. Pán, ktorému ho predali, mu dal pásť ovce. A práve tu sa začína písať príbeh jeho spolupráce s Božou milosťou, ktorá sa ho dotkla práve uprostred samoty. Uvedomil si nesprávnosť svojho konania, obrátil sa, naučil sa modliť a súčasne trpezlivo znášal svoj osud.

Patrik: Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí (#modlitsasosvatymi)

Kriste, ochraňuj ma, nech som nadmieru odmenený. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou, Kristus keď líham, Kristus keď si sadám, Kristus keď vstávam, Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí, Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí, Kristus v ušiach každého, kto ma počúva, modlil sa Patrik.

Hoci informácie o jeho živote sú len útržkovité, zväčša ide o staroveké legendy, pravdepodobne po šiestich rokoch otroctva ušiel do Galie vo Francúzsku. Tam sa jeho život opäť mení, lebo pod vedením svätého Germana, biskupa mesta Auxerre, študuje za kňaza, neskôr je vysvätený za biskupa pre Írsko, kde počas svojho pôsobenia aj založil diecézy, zrejme zhodné s územnými časťami jednotlivých kmeňov.

Stojím v úžase pred veľkou mocou vzývania Svätej Trojice: verím v Svätú Trojicu, Trojjediného Boha, Stvoriteľa všetkého. Uchvacuje ma moc Kristovho vtelenia a krstu,

moc jeho ukrižovania a smrti, moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia, moc jeho príchodu v deň posledný, vyznával.

Počas svojej biskupskej služby sa snažil získať na svoju stranu najprv kráľa a jeho šľachtu a potom poddaných. Učil čítať a písať, ale staval aj kláštory pre mužov i ženy. Vo svojej službe bol veľmi úspešný a obľúbený, čo sa však nepáčilo druidom – pohanským kňazom –, nepáčilo sa im, čo zavádzal, ohovárali ho, prenasledovali, ba raz dokonca aj uväznili.

Božia sila nech ma riadi. Boh nech mi pomáha, Božia ruka nech ma bráni, Boží štít nech ma chráni, Božie vojsko nech ma zachráni od diabolských pascí, od nerestných zvodov, od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo, či zďaleka, či zblízka, prosil.

Nespokojnosť druidov však nič nezmenila na tom, že jeho kázne boli známe široko-ďaleko a ľudia ho radi počúvali. A aj dnes sa obzvlášť obyvatelia Írska naňho s vďačnosťou obracajú v modlitbách.

MODLITBA SV. PATRIKA

Stojím v úžase pred veľkou mocou vzývania Svätej Trojice:

verím v Svätú Trojicu, Trojjediného Boha, Stvoriteľa všetkého.

Uchvacuje ma moc Kristovho vtelenia a krstu,

moc jeho ukrižovania a smrti,

moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,

moc jeho príchodu v deň posledný.

Božia sila nech ma riadi.

Boh nech mi pomáha, Božia ruka nech ma bráni,

Boží štít nech ma chráni, Božie vojsko nech ma zachráni

od diabolských pascí, od nerestných zvodov,

od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo,

či zďaleka, či zblízka.

Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá,

proti každej krutej a nemilosrdnej sile,

ktorá chce zničiť moje telo i moju dušu,

proti zaklínaniu falošných prorokov,

proti temným zákonom pohanstva,

proti kúzleniu čarodejníc,

proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu.

Kriste, ochraňuj ma, nech som nadmieru odmenený.

Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,

Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou,

Kristus keď líham, Kristus keď si sadám,

Kristus keď vstávam,

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,

Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí,

Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí,

Kristus v ušiach každého, kto ma počúva.

Amen.

Snímka: wikipedia.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00