Pavol Danko: Som zodpovedný za svätosť mojej manželky

Malomocenstvo manželskej lásky má svoje čaro a extrémnu silu vďaka sviatosti. Ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na správnom mieste. No ak človek zabúda na Boží primát a na svoje záväzky vyplývajúce z Božích darov, i v manželstve môže splynúť s totálnym dnom svojho človečenstva. A práve tam, niekde veľmi hlboko, znovuobjavuje duchovnú dimenziu života a začína chápať zmysel a význam celku v širších súvislostiach. Nanajvýš aktuálna téma manželskej krízy zaujala aj tanečníka a moderátora TV Lux Pavla Danka, ktorý s manželkou Ivankou pripravuje k tejto téme pôsobivú divadelnú inscenáciu.

Nedávno ste s manželkou oslavovali prvé výročie manželstva; v čom vás tento požehnaný rok obohatil?

Veľmi ďakujeme za tento rok, vďaka ktorému sme sa ešte lepšie spoznali, napriek tomu, že sme už predtým osem rokov spolu tancovali v Tanečnom divadle ATak. Vedeli sme o sebe všeličo, ale až tento rok nám otvoril dvere a okná do komnát, ktoré si bežne ľudia pred sebou skrývajú, alebo nechcú, aby do nich nahliadol niekto iný. Takže nás naučil vnímať, ako reaguje ten druhý v situáciách, ktoré nie sú časté a bežné, čo druhého poteší, ako zvládať únavu… A tešíme sa, že po roku môžeme skonštatovať, že ak je Boh na prvom mieste a uprostred vzťahu, tak všetko ide ľahšie. Aj keď prišli ťažkosti, nedorozumenia a rôzne pohľady na vec, tak po čase, vždy, keď sme obnovili to prvé miesto pre Boha, našli sme riešenie a mohli sa znova s láskou usmiať a pokračovať na spoločnej ceste. 

Keďže ste obaja divadelní umelci, prezraď, ako môže umenie partnerov zbližovať?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00