Pete Lupton z projektu NePornu: Zbaviť sa závislosti mi trvalo skoro desať rokov

Pete Lupton z projektu NePornu: Zbaviť sa závislosti mi trvalo skoro desať rokov
Celosvetové čísla sú desivo vysoké. Pornografia sa pre ľudí stáva čímsi bežným a ľahko dostupným aj pre deti. Lenže skutočne ide iba o nevinnú zábavku? Aké sú negatíva sledovania porna a čo robiť, keď sa z toho stane závislosť? Odpovedá Pete Lupton (33), riaditeľ projektu NePornu, ktorý šíri tému o pornografii a pomáha mnohým zraneným.

Je nejaký prieskum, ktorý odhaľuje, koľko ľudí pozerá porno?

Existuje niekoľko výskumov, ktoré sa zaoberajú touto otázkou. Taký najrozsiahlejší spravila organizácia Barna Group v roku 2016, kedy sa ukázalo, že približne 79 % mužov a 76 % žien vo veku 18 – 30 rokov sleduje porno aspoň raz mesačne. Tento výskum všeobecne ukazuje, že v každej novej generácii je vždy väčšie percento ľudí, ktorí sledujú porno, pričom sa stupňuje aj frekvencia, ako často ho sledujú.

 

Koľko z toho je žien, detí?

Jeden z najväčších pornografických serverov Pornhub vydáva každý rok štatistiky. Tie ukazujú, že v roku 2021 bolo 35 % všetkých návštevníkov z radu žien. Pred šiestimi rokmi to bolo iba 20 %. Jednoducho sa ukazuje, že ženy začínajú sledovať porno omnoho častejšie, pretože je sledovanie žien viac normalizované, pričom sa vytvára tiež špecifická kategória porna „pre ženy“.

Čo sa týka detí, tak vieme, že priemerný vek prvej expozície je jedenásť rokov a táto hranica neustále klesá. Vieme, že najväčšou skupinou konzumentov pornografie sú tínedžeri vo veku 13 – 17 rokov. Odhady pritom hovoria o tom, že v tejto vekovej skupine sleduje porno aspoň raz mesačne okolo 90 % chlapcov a dievčat.

 

Vieme aj to, koľko ľudí je na tom skutočne závislých?

Na to neexistujú presné štatistiky, pretože diagnostické manuály stále nezahŕňajú možnosť diagnostikovať „závislosť na pornografii“. To by sa malo v budúcich revíziách zmeniť. Pokiaľ však budeme vychádzať zo všeobecných definícií závislostí, konkrétne z behaviorálnej závislosti, potom existuje niekoľko faktorov, podľa ktorých by sme mohli definovať závislosť. K tomu však neexistujú presné štatistiky.

Pokiaľ by sme všetko veľmi zjednodušili a pozreli sa na frekvenciu sledovania pornografie, mohli by sme dôjsť k záveru, že pokiaľ ľudia sledujú porno pravidelne, niekoľkokrát týždenne, pôjde veľmi pravdepodobne o slabú závislosť. Keď vezmeme do úvahy vyššie spomenutý výskum Barna Group z roku 2016, vidíme, že vo veku 18 – 30 rokov sleduje porno niekoľkokrát týždenne 63 % mužov a 21 % žien.

Musíme to brať trochu s rezervou, ale dalo by sa odhadnúť, že v generácii mileniálov bude naozaj veľké percento závislých. A v nasledujúcich generáciách budú tieto percentá ešte vyššie. Ako potvrdenie tohto fenoménu by sme mohli brať aj výskumy týkajúce sa poklesu záujmu a partnerský sex.

 

Je to celosvetový prieskum alebo sú aj čísla za jednotlivé krajiny?

Väčšina výskumov pochádza z USA, ale v súčasnosti sa znižujú rozdiely medzi „západom“ a zvyškom sveta, aspoň teda vo vyspelých krajinách. Navyše, Česká republika, kde zatiaľ primárne pôsobíme, je druhým najväčším producentom pornografie na svete, pričom tolerancia pornografie je tu veľmi vysoká. A pokles záujmu o partnerský sex je celosvetový trend, takže sa dá odhadnúť, že tie štatistiky budú približne rovnaké ako v Českej republike, tak i na Slovensku.

 

Pete Lupton z projektu NePornu: Zbaviť sa závislosti mi trvalo skoro desať rokov

 

PODĽA VÝSKUMU 43 % MUŽOV A 12 % ŽIEN V CIRKVI SLEDUJE PORNO

Je rozdiel v číslach napríklad podľa toho, že krajina je viac kresťanská, teda sú tam nižšie čísla? Dá sa to takto rozlišovať?

Existujú výskumy, ktoré ukazujú, že v komunitách, ktoré berú svoju vieru vážne, sú percentá ľudí, ktorí sledujú pornografiu, nižšie. Pokiaľ ide o nominálnu alebo nepraktizujúcu komunitu kresťanov, tak sa čísla veľmi nelíšia.

V roku 2018 prebiehal výskum Českej evanjelikálnej aliancie, ktorý ukázal, že 43 % mužov a 12 % žien v cirkvi sleduje porno. Špecifikom tohto výskumu bolo, že 85 % respondentov bolo veľmi aktívnych kresťanov, ktorí si niekoľkokrát týždenne čítali Bibliu a žili aktívny kresťanský život.

Problematika pornografie sa však rozhodne nevyhýba kresťanským komunitám. Pokiaľ je miestne kresťanské spoločenstvo zdravé a fungujú tam podporné vzťahy, môže vytvárať prostredie, ktoré pomáha s prevenciou alebo liečbou závislosti.

 

Čo si myslíte, prečo je to pre toľkých príťažlivé? Čo sa deje s človekom alebo vôbec s ľudstvom, že sa v takom veľkom meradle utieka k týmto „radovánkam“? Čoho je to dôsledok?

Pornografia predstavuje takzvaný supranormálny podnet pre náš mozog. Jednoducho to spôsobuje to, že náš mozog produkuje nadmerné množstvo hormónov, ktoré prinášajú pozitívne pocity. Ponúka sa tak únik z reality od problémov, negatívnych emocionálnych stavov, ale neponúka sa ich riešenie. Pornografia ponúka chvíľkové uspokojenie a relax, čo je veľmi príťažlivé.

Deti napokon začínajú s pornografiou veľmi skoro, pričom ich mozog si ešte nevytvoril dostatočné zábrany. Pornografia je pre ne veľmi príťažlivá, ale ich mozog je oveľa náchylnejší na vytvorenie závislosti či kompulzívneho správania. A pretože rodičia ani školy v tomto ohľade neposkytujú dostatočné vzdelávanie a prevenciu, tak deti oveľa jednoduchšie prepadávajú závislosti na pornografii.

 

V čom je porno škodlivé? Skúste vymenovať najdôležitejšie veci.

Pornografia všeobecne ovplyvňuje naše zdravie, naše vzťahy i našu spoločnosť.

Na osobnej úrovni môže časté sledovanie pornografie viesť k závislosti, pričom človek môže mať problém s nadväzovaním vzťahov, so sociálnou fóbiou alebo s úzkostnými až depresívnymi vzťahmi. Po zdravotnej stránke môže dochádzať dokonca k poruchám erekcie u mužov a vzrušivosti u žien. Podľa niektorých výskumov má problémy s erekciou až 50 % mužov vo veku 18 – 30 rokov, a to práve v dôsledku sledovania pornografie.

To sa, samozrejme, môže negatívne prejaviť na našich vzťahoch. Všeobecne totiž tiež klesá záujem o sex alebo o spokojnosť so sexuálnym životom, čo negatívne ovplyvňuje naše partnerské vzťahy. Ženy mnohokrát vnímajú pornografiu ako neveru, takže môže dôjsť k rozpadu vzťahov.

No a na spoločenskej úrovni vidíme, že dochádza čím ďalej, k tým väčšej sexualizácii celej spoločnosti. Vytvára sa prostredie, v ktorom je vlastne sledovanie pornografie podporované, čo ovplyvňuje hlavne deti. Ale prejavuje sa to tiež v tom, že pornografický priemysel je úzko prepojený s obchodom s ľuďmi (angl. sex trafficking).

 

NA ZLEPŠENIE SEXUÁLNEHO ŽIVOTA MANŽELOV NEPOMÁHA SPOLOČNÉ SLEDOVANIE PORNOGRAFIE, ALE ZDRAVÁ KOMUNIKÁCIA

Prečo nie je dobré, ak porno pozerajú aj manželia?

Čiastočne som už odpovedal, ale samozrejme, že pornografia ovplyvňuje naše partnerské vzťahy vo veľkej miere. Často sa stretávame s tým, že muži pred ženami skrývajú, že porno sledujú alebo v akej miere ho sledujú. To vedie ku klamstvám, ktoré vytvárajú nedôveru vo vzťahu, čo potenciálne vedie k jeho rozpadu.

 

Dá sa reagovať na námietku niektorých párov, že im to môže pomáhať v intímnej oblasti, v lepšom prežívaní sexu?

Niekedy sa naozaj argumentuje tým, že spoločným sledovaním môžu okoreniť svoj sexuálny život, pričom sa niekedy argumentuje tým, že podľa výskumov prežívajú páry, ktoré sledujú porno spoločne, vyššiu mieru sexuálneho uspokojenia oproti párom, kde porno sleduje jeden z nich, a ešte to pred sebou taja. Ale podľa výskumov sa ukazuje, že z dlhodobého hľadiska to skôr bude robiť problémy (menší záujem o sex a menšie uspokojenie).

Tie isté výskumy totiž ukazujú, že páry, ktoré nesledujú porno vôbec, zažívajú ešte väčšiu mieru sexuálneho uspokojenia, ale predovšetkým netrpia žiadnymi sexuálnymi dysfunkciami. Skôr sa ukazuje, že na zlepšenie sexuálneho života nepomáha spoločné sledovanie pornografie, ale zdravá komunikácia ohľadom spoločného sexuálneho života.

 

Aj vy osobne ste s pornom mali problém. Kedy ste prišli na to, že čosi nie je v poriadku a mali by ste to zmeniť?

Áno, ja osobne som začal s pornom približne ako jedenásťročný, a to ešte vo forme časopisov. To, že mám problém, som si uvedomil ako šestnásťročný na jednej konferencii pre mladých, kde sa o tom hovorilo. Vtedy som na tom začal pracovať, ale bola to dlhá cesta.

 

Ako sa vám podarilo zbaviť sa tejto závislosti?

Zbaviť sa závislosti mi trvalo skoro desať rokov hlavne preto, že som sa to dlho snažil riešiť sám. Navyše sa nikde nehovorilo o tom, že by existovala nejaká pomoc.

Nakoniec mi v tom pomohlo to, že som sa zveril svojej manželke a vytvoril som si podpornú skupinu mužov, s ktorými som mohol svoj problém riešiť.

 

Aká forma pomoci dnes existuje, aby sa z toho človek dostal?

Je to komplikovaná cesta, ktorá zaberie niekoľko mesiacov až rokov. Určite je však možné zbaviť sa závislosti. Človek sa v priebehu abstinencie musí naučiť pracovať so svojimi spúšťačmi, naučiť sa riešiť problémy zdravým spôsobom a vybudovať zdravé návyky a vzťahy.

V dnešnej dobe konečne začínajú tento problém brať vážne aj mnohí psychológovia a terapeuti, ale u niektorých sa človek stále stretne so zľahčovaním situácie. Na to sme, bohužiaľ, narazili u niekoľkých našich klientov. Lenže keď človek hľadá, určite už nájde terapeuta, ktorý s ním bude tento problém riešiť seriózne.

V rámci NePornu ponúkame tiež pomoc vo forme sprevádzania. Celá komunikácia prebieha cez email, aby sme zachovali anonymitu. Máme na to veľa online kurzov a online fórum, komunitu na Discorde. Tiež sa teraz snažíme rozširovať miestne podporné skupiny Anonymných pornoholikov, ale tento projekt je zatiaľ ešte v plienkach.

 

Nakoľko podľa vás pomáha viera v Boha, aby sa od pozerania porna človek oslobodil?

Pokiaľ človek berie svoju vieru vážne a má podporu v miestnej komunite kresťanov, potom sa ukazuje, že viera môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rámci prevencie či liečby závislosti na pornografii.

Samozrejme, existuje aj odvrátená strana, keď kresťania niekedy zažívajú väčšie výčitky svedomia, čo ich často udržiava v kolobehu závislosti. To sa deje hlavne v komunitách, kde sa až tak nehovorí o problémoch miestnych členov a kde sú sexuálne témy tabuizované alebo prezentované iba z negatívneho hľadiska.

 

Pete Lupton z projektu NePornu: Zbaviť sa závislosti mi trvalo skoro desať rokov

 

KAŽDÉ DIEŤA SA DNES STRETÁVA S PORNOGRAFIOU

Čo majú robiť rodičia, aby deťom zabránili pozeraniu porna? Ako tomu predchádzať?

Na našich stránkach si môžu urobiť online kurz pre rodičov zdarma. Primárnou vecou je však začať komunikovať s deťmi už v rannom veku a vytvárať prostredie, v ktorom je normálne o týchto veciach komunikovať bez odsudzovania či trestu. Zdravá komunikácia je vždy základom.

K tomu môže pomôcť aj kniha Good Pictures, Bad Pictures, na ktorej preklade teraz pracujeme a ktorá sa bude potom dať kúpiť v češtine na našom webe. Pôjde o dve knihy – jedna pre deti vo veku 3 – 6 rokov a druhá pre deti vo veku 7 – 11 rokov.

 

Dá sa vôbec v dnešnom svete ochrániť deti, aby sa k pornu ani nedostali?

Jednoduchá odpoveď: Nie.

Samozrejme, že sa dá urobiť veľa v rámci prevencie, ale každé dieťa sa dnes stretáva s pornografiou. My iba môžeme pomôcť na to dieťa pripraviť, naučiť ho, čo má v takom prípade robiť, a prípadne oddialiť expozíciu tým, že sami zabezpečíme svoju domácnosť.

 

Keď už rodičia odhalia, že dieťa má problém, ako reagovať najlepšie?

Treba zachovať pokoj. To je základ. Pokiaľ dieťa sleduje porno, ešte to neznamená, že je automaticky závislé. Sadnite si s deťmi, uistite ich, že ich nečaká trest a že ich milujete a chcete ich chrániť. Potom sa ich spýtajte, ako dlho sledujú porno, ako často, prípadne prečo ho sledujú. Potom im vysvetlite, prečo je sledovanie porna nebezpečné a ponúknite im pomoc. V tomto vám môže pomôcť náš online kurz pre rodičov, prípadne pripravovaná kniha.

Nečakajte však na to, že to zistíte náhodou niekedy v budúcnosti. Urobte si čas čo najskôr, aby ste mohli túto tému s deťmi otvoriť.

 

Čo má celkovo robiť rodina, keď zistí, že niekto doma (nemusí to byť len dieťa) je na porne závislý? A čo naopak nemá robiť?

Ako som už spomenul, treba zachovať pokoj, nesúdiť, ale snažiť sa človeka pochopiť a ponúknuť mu pomoc. Sami sa vzdelávajte o celej problematike. Ponúknite odkazy na našu stránku NePornu.cz. Kúpte im nejakú vhodnú literatúru. My sme vydali knihu Mýty o pornu od Matta Fradda. A hlavne, buďte blízko pri nich.

Pokiaľ ide o dospelých, môžete si pozrieť náš online kurz pre patrónov, teda pre priateľov, ktorí chcú druhým pomáhať. Pokiaľ ide o partnerov, máme aj online kurz pre ženy, ktorých partner je závislý. V každom prípade sa vždy môžete poradiť s niektorým z našich e-koučov.

 

Čo by mohli podľa vás robiť kresťania a kňazi lepšie, aby sa „pornokultúra“ tak nešírila, ale aby sa aj pomáhalo jej obetiam?

Možno to už vyznie stereotypne, ale môžu si prejsť náš online kurz pre vedúcich v cirkvi. V každom prípade je dôležité o tejto téme otvorene hovoriť v spoločnosti ako o probléme, ale zároveň vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia nájdu i pomoc. Buď si môžu o téme naštudovať sami, alebo si môžu pozvať niekoho na prednášku. V rámci NePornu sme určite otvorení na spoluprácu.

 

Pre viac informácií si pozrite našu stránku NePornu.cz, kde nájdete aj životné príbehy, články, online kurzy. Všetko ponúkame zdarma.

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00