Peter Lešák: Svätý Otec sa na mňa pozrel otcovským prijímajúcim pohľadom

Peter Lešák: Svätý Otec sa na mňa pozrel otcovským prijímajúcim pohľadom
Na Štadióne Lokomotíva v Košiciach rozprával svedectvo o hodnote čistej lásky pred Svätým Otcom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. Ako si na toto stretnutie spomína a čo sa ho najviac dotklo? Viac nám porozprával Peter Lešák (37) zo Zvolena, manžel a otec štyroch detí.

Ako si sa dostal k rozprávaniu svedectva pred Svätým Otcom?

Skrz otca Pavla Hudáka, keď plánovali návštevu a program v Košiciach aj s košickými otcami biskupmi, prišla reč na toto, a tak nás so Zuzkou oslovil – súhlasili sme a spísali to. Mohli sme tak reprezentovať mnohých mladých, ktorí zažili blahoslavenú Anku, zakúsili jej príhovor a žijú hodnotu čistej lásky.

 

Aké bolo tvoje stretnutie so Svätým Otcom?

Stretnutie bolo veľmi intenzívne, hoci krátke. Jeho rozmer otcovstva bolo cítiť v každom jeho slove a geste. Po svedectve sme mali možnosť podať si ruky, tak som mu v krátkosti ukázal logo našej firmy, keďže názov našej firmy je inšpirovaný jeho encyklikou Laudato si´. Jednou vetou som mu povedal, čo robíme. Chvíľku načúval, kým pochopil, čo mu v španielčine vysvetľujem, a potom sa mu rozjasnil úsmev na tvári a poprial nám všetko dobré, aby sa nám darilo v diele, na ktoré sme sa podujali.

Po záverečnom rozlúčení sa, keď si podával ruku s kardinálom Tomkom, znovu prišiel k nám, aby sa rozlúčil a podal nám ruky. V krátkosti som mu povedal, že aj my sa zaňho modlíme.

 

Peter Lešák: Svätý Otec sa na mňa pozrel otcovským prijímajúcim pohľadom

 

CHVÁLIL SOM BOHA, ŽE TO CELÉ TAK PLÁNOVAL

Mal si aj nejaké vnútorné boje pred stretnutím, či to išlo celé hladko?

Dlho som nevedel, či bude vôbec možné, aby som šiel takto svedčiť, keďže sme čakali štvrté dieťa, nášho Timoteja, ktorý sa narodil v sobotu predtým, ako mal byť Svätý Otec v Košiciach; nevedel som, či to stihnem. Cítil som vnútri rôzne boje, mnohé veci sa komplikovali, tak som nevedel, či tam budem môcť byť. A v tomto hektickom životnom období som nebol vnútri stotožnený s tým, že som ten správny, ktorý má hovoriť svedectvo pred Svätým Otcom, keď mi možno v tom každodennom živote svätosť uniká pomedzi prsty a bojujem s tým, aby som nasledoval Krista, ako on chce. Aby to nebolo len o mojich predstavách.

Celé to vrcholilo v piatok, keď sme dokončovali zákazku. A v sobotu ráno, keď sa narodil náš maličký, to celé zo mňa spadlo a šiel som na spoveď. Tam mi spovedník veľmi pekne povedal, že je v poriadku, že tie pocity tam sú, bol by skôr problém, keby som sa nejakým spôsobom cítil hodný, to by nebolo na mieste. Tak ma ubezpečil, že je to normálne. Chválil som Boha, že to celé tak plánoval.

 

Čo zo stretnutia sa ťa najviac dotklo?

Svedectvo som mal dlho pripravené, aby ho mal aj Svätý Otec preložené do svojho jazyka. Paradox je, že práve vtedy, keď som ho čítal, tak ma premkli milosť a sila Ankinho príhovoru a sila toho miesta. V jednom momente som to skoro „nedal“, bolo to niečo väčšie ako ja. Mal som čo robiť, aby som to dočítal do konca. Čo som nevidel, ale čo som zbadal až archívnom prenose bolo, že o to srdečnejšie sa na mňa Svätý Otec pozrel takým otcovským prijímajúcim pohľadom – to bolo veľmi milé.

Keď sme boli prvýkrát vo Vysokej nad Uhom, tak otec Pavol Hudák povedal, že sme veľa dostali a bude čas, keď budeme z toho dávať naspäť. Ani vo sne by nám vtedy nenapadlo, že niečo také bude – že to bude znieť pri návšteve Svätého Otca na Slovensku. To, čo Boh robí, dobre robí. Nám zostáva len nad tým žasnúť.

Uvedomil som si tiež, že síce som mal možnosť byť so Svätým Otcom, ale rezonovali mi slová, ktoré povedal Cyril Vasiľ, keď pôsobil v Ríme: že niekedy zabúdame, s kým sa stretávame v Eucharistii. Áno, bol tam moment stretnutia so Svätým Otcom, čo bolo veľmi silné a určite nás to všetkých povzbudilo. Ale zároveň sme tam mali svätú omšu a každý sme mohli prijať Ježiša do svojho srdca, čo je ten najväčší dar.

 

MÁME SA POZERAŤ NA DAR ČISTOTY A ČISTEJ LÁSKY NOVÝMI OČAMI

Zodpovedal ti Svätý Otec tvoju otázku, ako povzbudiť mladých, aby uverili v hodnotu čistej lásky?

Svätý Otec pekne zdôraznil rozmer toho, že sa máme pozerať na dar čistoty a čistej lásky novými očami a objaviť to, čo znamená skutočne mať vzťahy, ktoré sú hodnotné, hlboké, ktoré nespočívajú len v nejakom provizóriu alebo dočasných dobrodružstvách, ale v niečom, čo má hodnotu pretrvať a čo buduje.

Aj to, ako poukázal na hrdinstvo; že treba byť hrdinami v dnešnej dobe, že keď sa človek oslobodí od toho, ako dnešný svet nazerá na svet a vzťahy, že to je skutočným hrdinstvom. A takto povzbudil aj nás všetkých, aby sme mali odvahu budovať takéto vzťahy. Aby to nebolo o tom, že sa necháme strhnúť mainstreamom, ktorý nám je všade dookola pretláčaný cez vzťahy, médiá, reklamy, mienkotvorné nástroje, ale aby sme boli nad tým. Aby sme skutočne žili vo vzťahu s Ježišom. Aj on mal hrdinstvo lásky, lebo bol ochotný ísť na kríž, aby sme aj v tom rozmere nasledovali Ježiša, v tých vzťahoch. Aby sme nešli po povrchu, ale do hĺbky – niekedy aj za cenu obety, že to nie je vždy ľahké a aj to bolí, a tak dokázali rásť k tomu, že raz budeme chcieť do neba. Tento život tu je krátky a stojí za to žiť ho do hĺbky, nielen povrchovo ako nejakú telenovelu, ako spomenul.

Silnou bola aj myšlienka „byť darom pre druhého“, to je to, čo buduje skutočne hodnotné vzťahy. A jednoznačne dnešným mladým pomáha nasledovať cestu čistej lásky aj to, keď sú sami príkladom pre druhých. Že sa to naozaj oplatí. A zaujímavé bolo, ako nasmeroval aj pozornosť na korene, to mi pripomenulo aj fakt, že naši starí rodičia žili krásne vzťahy.

Peter Lešák: Svätý Otec sa na mňa pozrel otcovským prijímajúcim pohľadom

 

RODIČIA, NEOSTÝCHAJTE SA DEŤOM VYSVETLIŤ HODNOTY ČISTOTY A SEXUALITY

Vzťah s tvojou manželkou má silnú spojitosť s Ankou Kolesárovou. Akú úlohu zohrávala Anka vo vašom príbehu?

Na začiatku nášho vzťahu so Zuzkou nám jej príhovor a milosti, prítomné aj vo Vysokej nad Uhom, pomohli nasmerovať náš vzťah na správnu cestu. A tiež nás to povzbudilo k tomu, aby sme v čistote vytrvali.

 

Vo svojom svedectve pred Svätým Otcom si hovoril si o tom, že Ankin príklad vám pomáha vysvetľovať hodnotu čistoty vašim trom dcéram. Čo by si v tomto smere poradil rodičom?

Aby sa deťom neostýchali vysvetliť hodnoty čistoty a sexuality, lebo deti sú veľmi vnímavé a tieto veci vnímajú aj z okolia. A ak to nedostanú vysvetlené v rodinnom prostredí, tak hľadajú zdroje informácií všade inde. Určite aj tie aktivity, ktoré sa konajú vo Vysokej nad Uhom, pomáhajú, aby ľudia spoznávali hodnotu čistej lásky aj to, akú hodnotu majú čisté vzťahy a že sa neoplatí v tejto oblasti koketovať s týmto svetom. Naozaj treba byť verný aj v tejto oblasti, lebo zranenia, ktoré z toho plynú, sú dlhotrvajúce, a aj uzdravenie rán z týchto vzťahov je o to náročnejšie. A odporučiť deťom a mladým aj účasť na takých kresťanských akciách, kde majú možnosť tento rozmer kresťanského života spoznať – hlavne, keď dospievajú a začínajú ho objavovať.

 

 

 

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00