Piaty Svetový deň chudobných nielen vo Vatikáne, ale aj v Komunite Sant’Egidio na Slovensku

Piaty Svetový deň chudobných nielen vo Vatikáne, ale aj v Komunite Sant’Egidio na Slovensku
Stretnime sa s chudobnými a vráťme tomuto svetu rovnováhu, ktorú tak naliehavo hľadá.

Ústrednou myšlienkou tohtoročného Svetového dňa chudobných je úryvok z Markovho evanjelia: „Chudobných máte vždy medzi sebou“.

Čo nás privádza za chudobnými? Je to naša ľútosť, empatia, alebo si uvedomujeme, že aj my sami sme chudobní. Často sa cítime sami, sme chudobní na priateľstvá, na lásku, na pozornosť. Chudoba nie je iba materiálny stav, môže byť stavom duše a vtedy je omnoho náročnejšie, aby sa niekto z chudoby dostal. Sme preto nablízku ľuďom, ktorí nás potrebujú a vychádzame za nimi do ulíc týždeň čo týždeň. Poznáme sa, sú z nás priatelia. A tak sa naša chudoba zmenšuje, tak vraciame tomuto svetu rovnováhu, ktorú tak veľmi potrebuje.

Naše slová sú často menej ako pozorné ucho. Naučiť sa načúvať môže byť pre náš život kľúčové. Započuť, že sa blíži búrka nám pomôže ochrániť seba i náš majetok. Zvuk trúby nás upozorní, aby sme zvýšili pozornosť a zabránili nehode. Vypočuť chudobného môže zachrániť aj naše vlastné srdce.

Pandémia priniesla viac samoty, viac chudoby. Našim cieľom je vniesť do samoty seba a našu vnútornú chudobu obohatiť o prítomnosť chudobných. Sú to často oni, ktorí nám ukážu zmysel života.

 

Piaty Svetový deň chudobných nielen vo Vatikáne, ale aj v Komunite Sant’Egidio na Slovensku

 

Pápež František nám pri príležitosti tohto špeciálneho dňa zanechal viacero krásnych myšlienok a upriamuje nás na skutočné šťastie, ktoré môžeme nájsť spoločne s chudobnými: „Chudobní sú často považovaní za vylúčených, teda za kategóriu, ktorá si vyžaduje osobitnú charitatívnu službu. Nasledovanie Ježiša si preto žiada zmenu zmýšľania a prijatie výzvy participovať a deliť sa s nimi. Stať sa jeho učeníkom znamená prijať rozhodnutie, že nebudeme zhromažďovať svetské poklady, ktoré nám poskytujú ilúziu v skutočnosti krehkej a prchavej istoty. Navyše si to vyžaduje ochotu oslobodiť sa od akéhokoľvek puta, ktoré nám bráni dosiahnuť pravé šťastie a blaženosť, a teda spoznať to, čo je trvalé a čo nemôže byť zničené ničím a nikým.“

Aj v tomto roku sa v nedeľu 14.11.2021 stretneme s chudobnými a oslávime s nimi tento deň. Samozrejme, za dodržania súčasných pandemických opatrení, pretože myslieť na druhých, aby sa nenakazili vírusom, je tiež prejavom lásky. Svojou prítomnosťou však vyjadrujeme ochotu byť si nablízku za akýchkoľvek okolností a nielen vtedy, keď nám na chudobných zostane trochu času či peňazí. Byť s chudobnými je omnoho väčším bohatstvom, ako si tento svet uvedomuje.

 

Komunita Sant’Egidio je laické katolícke spoločenstvo, rozšírené vo viac ako 70 krajinách sveta, v ktorých sa ľudia stretávajú pri spoločných modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Na Slovensku pôsobí od septembra 2008.

 

Informoval: Tomáš Horváth

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00