Plánujete? Ako je to vo vašej spálni?

Plánujete? Ako je to vo vašej spálni?
Ak veriaci manželia chcú žiť svoju sexualitu čisto, veľa možností na výber nemajú. O prirodzenom plánovaní rodičovstva sme sa rozprávali s MUDr. Andreou Krajčovou, lekárkou v odbore rádiológie, inštruktorkou Billingsovej ovulačnej metódy, a jej manželom Jozefom Krajčom.

Prirodzené plánovanie rodičovstva by malo byť pre kresťanov akousi samozrejmosťou, no ako z rozhovorov zisťujem, prax býva iná. Mnohé ženy sa v prirodzených metódach nevyznajú, zdajú sa im komplikované, náročné na dodržiavanie a málo dôveryhodné. Vedeli by ste nám na úvod tak možno veľmi zjednodušene opísať, aké prirodzené metódy vlastne sú?

Prirodzené metódy plánovania rodičovstva vychádzajú z poznania fyziológie ženského menštruačného cyklu. Na prvý pohľad sa môžu zdať ženám alebo manželským párom, ktoré ich nepoznajú a nepraktizujú, zložité, ale po oboznámení sa s nimi pochopia, že aj sami, prípadne s pomocou skúsenej inštruktorky alebo iného manželského páru, sa ich môžu pomerne rýchlo naučiť a spoľahlivo používať. Môžu si vybrať, či im viac vyhovuje, alebo ich oslovuje Billingsova ovulačná metóda, symptotermálna metóda, alebo tzv. Creightonský model. Samozrejme, čím dlhšie sa žena venuje sledovaniu svojej plodnosti, tým lepšie sa v nej vie orientovať. Je veľmi dobré, keď sa už dospievajúce dievčatá oboznamujú so znakmi svojej plodnosti. V manželstve je pre ženu veľkou oporou manželova podpora a porozumenie.

Áno, svet ponúka manželom rôzne antikoncepčné spôsoby a prirodzené metódy často označuje za nespoľahlivé. Aj preto potrebujeme svedectvá manželov, ktorí prirodzené metódy žijú a spoľahlivo používajú vo svojich manželstvách.

 

O plánovaní rodičovstva nájdeme mnoho literatúry, niektoré veľmi podrobné, až sa v tom človek dokáže naozaj stratiť ako v bludisku. Sú prirodzené metódy z pohľadu medicíny naozaj až takou komplikovanou záhadou, alebo je to v skutočnosti celkom jednoduchá záležitosť?

Naše telá a ich fungovanie vrátane ženského cyklu sú naozaj „zložitými a komplikovanými záhadami“. Aj keď má menštruačný cyklus ženy pomerne zložitú hormonálnu reguláciu, odsledovanie známok plodnosti a ich vyhodnotenie nie je pre ženu so štandardnými cyklami až také náročné. Pomerne rýchlo sa dokáže zorientovať aj vo fyziologických odchýlkach (cykloch rôznej dĺžky, anovulačných cykloch, a podobne) a v prípade chorobných stavov sa môže poradiť so skúsenými inštruktormi alebo lekármi.

 

Plánujete? Ako je to vo vašej spálni?

 

V čom tkvie základ používania prirodzených metód?

Prirodzené metódy vychádzajú zo sledovania znakov plodnosti ženy. V závislosti od metódy sa sleduje buď výlučne hlien krčka maternice, alebo v kombinácii s bazálnou teplotou a ďalšími pomocnými znakmi. Tieto zmeny nám odrážajú hormonálne zmeny počas cyklu. Vieme určiť obdobie ovulácie, a teda aj plodný a neplodný čas v cykle ženy, čo potom manželia môžu po vzájomnej dohode využiť buď na oddialenie počatia, alebo naopak na dosiahnutie počatia dieťatka. Prirodzené metódy môžu byť veľmi nápomocné aj manželským párom, ktorým sa nedarí dosiahnuť počatie.

 

Mnoho žien odrádza, že je pre ne nereálne merať si každé ráno teplotu. Dá sa plánovať aj bez merania teploty?

Áno, dá. Žena sa dokáže naučiť odsledovať svoju plodnosť na základe zmien hlienu krčka maternice. Je už na nej, či chce alebo potrebuje tento znak plodnosti kombinovať ešte s ďalšími znakmi. Rozhoduje sa pre metódu, ktorá jej vyhovuje. Pozorovanie hlienu krčka maternice je spoločným menovateľom všetkých vyššie uvedených prirodzených metód.

 

Aké výhody majú prirodzené metódy?

Prirodzené metódy chránia plodnosť ženy a na rozdiel od viacerých antikoncepčných metód ju nezaťažujú žiadnymi vedľajšími účinkami. Z morálneho hľadiska neoddeľujú plodivý a spojivý rozmer manželského aktu. Manželov vedú k spolupráci a vzájomnej komunikácii. Prispievajú aj k pozitívnemu prežívaniu intímneho života. Zdržanlivosť, ktorú sa naučia spoločne prežívať, im napomôže intenzívnejšie prežívať manželské spojenie počas neplodných dní.

 

Sú aj nejaké nevýhody?

Základným predpokladom na úspešné zvládnutie prirodzenej metódy je jej poznanie, čo si vyžaduje čas (potrebný na odpozorovanie meniacich sa znakov plodnosti obyčajne v niekoľkých menštruačných cykloch). Pre niektoré páry môže byť obmedzujúce zrieknuť sa intímneho života v plodnom čase, ak chcú manželia oddialiť počatie. Je to otázka priorít, vzájomnej dohody a spolupráce manželov. Odporúčam, aby si tieto otázky vydiskutovali už ako snúbenci.

 

Niektorí ľudia sú presvedčení, že prirodzené metódy sú nespoľahlivé. Pohľad vedy asi hovorí o niečom inom.

Prirodzené metódy sú vysoko spoľahlivé v plánovaní rodičovstva. Samozrejme, ako akákoľvek iná zručnosť si tiež vyžadujú určité poznanie a skúsenosť. Ako som už spomínala, pre ženu je veľkou výhodou, ak už do manželstva vstupuje so skúsenosťou poznania svojej plodnosti. Podporuje to napríklad program TeenSTAR.

Svetové domovské stránky metód prirodzenej regulácie počatia aktualizujú svoje štúdie spoľahlivosti metód na oddialenie počatia. Jedna z najväčších štúdií Billingsovej ovulačnej metódy sa uskutočnila roku 1996-97 v Číne a zahŕňala aj páry, ktoré nesprávne pochopili alebo nedodržali všetky pravidlá. Miera tehotenstva bola vtedy vyjadrená PI = 0,5 (teda za rok neplánovane počal jeden z 200 párov). Prísna štátna politika páry motivovala, aby sa metódu snažili starostlivo naučiť a dodržať. Dnes po vylepšení výučby a správnym používaním sa PI blíži k nule, preto štúdia v Číne nám ukazuje výborný efekt účinnosti Billingsovej ovulačnej metódy.

Aj dlhodobá štúdia symptotermálnej metódy v rokoch 1985 – 2005 na klinike v Heidelbergu uvádza PI = 0,4, teda za jeden rok otehotnel neplánovane len jeden z 250 párov.

 

Plánujete? Ako je to vo vašej spálni?

 

Okrem toho, že ste doktorka, ste aj veriaci človek. Skúste nám povedať nejaké argumenty za prirodzené metódy z pohľadu viery. Majú vlastne veriaci manželia aj inú možnosť, ak nechcú žiť v hriechu?

Aj ja spolu so svojím manželom žijeme v našom manželstve prirodzenú metódu. Rešpektujeme tak poriadok, ktorý Boh vložil do nás žien a je to pre nás úplne prirodzené.

Zodpovedné rodičovstvo v kontexte náuky Katolíckej cirkvi odporúča veriacim manželom prirodzené metódy. Antikoncepčné spôsoby spolužitia sú pre nás neprijateľné jednak z morálneho hľadiska, ale aj v prirodzenej rovine, kde narúšajú vzťah a jednotu manželov, môžu mať nežiaduce vedľajšie účinky a niektoré z nich môžu byť navyše aj potratové. Niektorí manželia odmietajú poznanie plodnosti a ak už neplánujú dieťatko, tak žijú spolu v zdržanlivosti. Ale toto nie je cieľ manželstva.

 

Najmä muži zvyknú argumentovať proti prirodzeným metódam, že pri ich dodržiavaní sú vlastne príliš obmedzení v sexuálnom živote. Koľko dní v rámci jedného cyklu je reálna možnosť, že žena môže otehotnieť?

Neplodný čas v cykle ženy poskytuje dostatočný priestor na intímny život manželov. V skutočnosti je len niekoľko dní v cykle ženy plodných. Tak ako všetko potrebuje poriadok, aby sa nám nezovšednelo, tak potrebuje poriadok aj intímny život. Ako sa píše v Knihe Kazateľ: „Je čas objatia a čas zrieknuť sa objatia.“

 

Viackrát sa mi už stalo, že som počula manželov povedať vetu: Otehotneli sme v neplodných dňoch. Je to fakt možné, či sa stala iba chyba vo výpočtoch, alebo niečo podobné?

V neplodnom dni sa nedá otehotnieť. Manželia mohli nesprávne vyhodnotiť daný deň ako neplodný.

 

Môžu prirodzené metódy pomáhať párom, ktorým sa nedarí otehotnieť? Ako?

Áno, môžu im pomôcť poznať ich plodnosť a tak intímne spojenie naplánovať na čo najvhodnejšie obdobie – čas blížiacej sa ovulácie. Môžu ich upozorniť aj na nejaký zdravotný problém, ktorý je potom potrebné riešiť v spolupráci s lekármi, ktorí sa zaoberajú pomocou párom dosiahnuť počatie prirodzeným spôsobom.

 

Prirodzené metódy teda nemusia byť až takým strašiakom a oplatí sa trošku ponamáhať, čosi si naštudovať, možno niekoho osloviť s prosbou o pomoc a skúsiť to s nimi?

Spolu s manželom sa snažíme hľadať pravdu v každej oblasti života a sme presvedčení, že prirodzené metódy sú pre nás najlepší spôsob žitia našej intimity a plánovania rodičovstva. Boh vložil úžasný poriadok do nás žien, a jeho spoznávanie a žitie nás napĺňa vzájomnou úctou a rešpektom a posilňuje náš vzťah. Nezastupiteľná je pre mňa manželova podpora. Touto cestou pozývame aj iných manželov žiť v súlade s Božím poriadkom.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00