Plodné obdobie a my „nemôžeme“. Ako to zvládnuť?

Plodné obdobie a my „nemôžeme“. Ako to zvládnuť?
Ak patríte práve k tým manželom, ktorí riešia každý mesiac práve túto dilemu, máme pre vás pár základných, vyskúšaných tipov od tých, čo bojujú rovnako ako vy – čo zaberá bežným veriacim manželom, ktorí potrebujú „prežiť“ tých pár dní ovulácie v čistote?
Boh a vzťah k nemu

To by mal byť základ, od ktorého sa má odvíjať vaše rozhodnutie žiť čisto. A rovnako má byť on práve tou posilou, vďaka ktorej sa prenesiete cez tých pár náročných dní v cykle. Pre mnohých manželov je práve vedomie, že sú v súlade s Božou vôľou a učením Cirkvi povzbudením. Chcú byť zajedno s ním, čo si samozrejme ale vyžaduje vyšší level žitej viery, ktorá sa prejavuje osobným vzťahom k Bohu.

Ak takto manželia (alebo jeden z nich) žijú, v plodnom období sa snažia viac modliť, prijímať Eucharistiu a stretávať s Pánom. Ak to robia obaja spoločne, je jednota silnejšia.

 

Poznanie, čo odmietame

Druhou silnou vzpruhou je vedomie, že to, čo odmietame ako neprijateľné pre náš život, nám neprinesie ani požehnanie, ani nezlepší náš vzťah ani zdravie. Alternatívy k zdržanlivosti sú už len tie, ktoré zraňujú na tele a na duchu: prerušovaný styk, kondóm, antikoncepcia, masturbácia. Ani jedno z menovaného nie je tou cestou, ktorá upevňuje manželský vzťah, prináša skôr jednostranné zranenie (aj keď pri tichom súhlase druhého partnera), ktoré časom bez zmeny a odovzdania situácie Bohu v modlitbe môže prerásť do odcudzenia, ba až do nenávisti. Ak obaja poznávame možnosti, ktoré v plodnom období máme a ideme ďalej, ako za to, že toto je „ľahšie“, „príjemnejšie“, „jednoduchšie“ a hľadáme aj ovocie, teda dôsledky takéhoto konania, musíme byť pravdiví: je naším cieľom manželstvo upevniť, alebo ho vlastnými silami potichu likvidovať? Navyše, pre tých, ktorí možno nie sú až tak nábožensky založení (ale aj pre obhajobu svojho postoja pred inými), je potrebné vedieť svoje rozhodnutie pred sebou rozumovo obhájiť – a to sa aj v tomto prípade dá.

 

Plodné obdobie a my „nemôžeme“. Ako to zvládnuť?

 

Vrátiť sa k romantike snúbencov

Pamätáte si na svoje obdobie chodenia? Tiež ste boli v podobnej situácii – len nie pár dní v cykle, ale systematicky dlhý čas. Ako ste ho prežívali, aby ste na jednej strane boli pri sebe, na druhej strane, aby ste neprekročili hranice? Ak si na takéto okamihy pamätáte, vráťte sa k nim. Ak nie, skúste to, čo robia iní: pozerajú v tie dni spoločne dlho do noci film, ktorý sa im páči. Alebo si zapália sviečky a rozprávajú sa o veciach, na ktoré inokedy nie je čas (teda namiesto splynutia tiel si dajú splynutie duší). Idú von do spoločnosti na akciu, ktorá ich na jednej strane spojí a na druhej nie je možné niečo „vystrájať“ – okrem objatia, bozkov a pohladení. Hrajú spoločenské hry. Čítajú si knihu a debatujú o nej, čím vášnivejšie (slová), tým lepšie. Fantázii sa medze nekladú, kladú sa len hranice, pokiaľ môže intimita dôjsť.

 

Nežnosť je potrebná

To je ďalší bod, ktorý je náročný, ale veľmi potrebný: aj a práve v čase ovulácie (najmä pre ženu, ktorá vtedy silno pociťuje túžbu po prijatí od svojho manžela), nezanedbávajte jemné prejavy lásky: objímte sa (čisto), bozkajte sa (nežne), pritúľte sa vedľa seba, držte sa za ruky, dívajte sa do očí, povedzte si pekné slová, ktoré vás utvrdia, že ste jeden pre druhého vzácni. Spievajte či púšťajte si piesne, ktoré má ten druhý rád. Ak ste kreatívni, napíšte ľúbostnú báseň alebo vyznanie v liste a pošlite ho mailom alebo vložte pod vankúš. Ale stále v pravidlách, že ste zrazu na pár dní snúbenci. Čas plodného obdobia je presne časom Rómea pod balkónom a Júlie na ňom. Toto dvorenie sa v mysli vašej ženy nestratí – ani v mysli muža, a je nádhernou dlhou predohrou na okamih po čase plodnosti, keď môžete byť spolu bez zábran.

 

Zamakajte si

Mnohým manželom pomáha byť v tieto dni celkom vyčerpaní. Fyzická práca či naplánovanie športových aktivít práve na tieto dni pomôžu k tomu, aby sme na prílišnú vášeň nemali čas a už ani sily. K takým aktivitám patrí aj čas intenzívne strávený s deťmi, ktoré dokážu – ak im dáte priestor – úplne človeka vyšťaviť, a pritom si s nimi budujete vzťah (a bodujete nielen v ich očiach, ale aj v očiach svojho manžela/manželky). Večer v tieto dni padnete do postele a na sex… ani pomyslenia.

 

Plodné obdobie a my „nemôžeme“. Ako to zvládnuť?

 

Slúžte

Inou možnosťou je dať sa v tieto dni k dispozícii tým, čo vás potrebujú vo farnosti – alebo takýchto ľudí vyhľadať. Nájdite niekoho osamelého, kto potrebuje rozhovor alebo pomoc. Ponúknite sa počas plodného obdobia na upratanie pastoračného centra alebo kostola. Choďte do spevokolu, nacvičujte nový program, pomôžte s prípravou birmovancov či snúbencov. Jednoducho: ten čas, sily, vášeň, nasadenie a chuť preneste a darujte iným – ktorí vám to určite v pravý čas vrátia. A ak nie oni, Boh isto na to nezabudne.

 

Povzbudzujte sa navzájom

Hoci je toto chúlostivá téma, neobchádzajte ju ani vo svojich vzájomných manželských rozhovoroch, ani pri stretávaní sa s inými veriacimi (aj neveriacimi) manželmi. Nikdy neviete, ako si môžete byť navzájom povzbudením a pomocou práve v tomto probléme. Mnoho manželov totiž nedokáže ani medzi sebou navzájom o tomto probléme hovoriť, čím sa zranenia ešte zväčšujú. Povedať o tom niekomu mimo nás dvoch je tiež odvaha – ale stojí za to. Vyklopte sa, aj iní manželia padajú, vstávajú, učia sa žiť čistotu a zdržanlivosť v praxi, mnohí dlhé roky žili s antikoncepciou či s prerušovaným stykom a až vzájomné poznanie pravdy pred Bohom a pred sebou samým im pomohlo odstrihnúť sa od zlého spôsobu prežívania sexuality – a vedia a môžu sa s inými podeliť. Možno ste to práve vy: a nikdy neviete, ako vás Boh môže použiť pre dobro tých, čo práve s týmto problémom zápasia. Len pozor: nehovorte z pozície machrov, ktorí to už majú za sebou, ani z pozície mravokárcov. Hovorte ako o skúsenosti, v ktorej a z ktorej vám dvom Boh pomohol dostať sa tam, kde bolo treba, s pokorou a vedomím, že ste neprekonali problém len čisto vlastnými silami.

 

Pár autentických povzbudení na záver

Aby všetko doteraz napísané bolo uveriteľné, ponúkame pár svedectiev ľudí, ktorí sa naučili žiť zdržanlivosť:

Pomáha nám najviac to, že používanie antikoncepcie je v rozpore s tým, k čomu nás Boh a Cirkev pozývajú. Verím tomu, čo napísal tuším svätý Pavol, že Boh nás nedovolí skúšať nad naše sily, ale s každou skúškou nám dáva aj milosť ju zvládnuť. V tej úplne praktickej rovine mi pomáha to, že moja manželka ku mne príde a pobozká ma, že keď ležíme v posteli, tak sa ku mne pritúli, že zdržanlivosť v manželstve nie je „nesmieme sa jeden druhého ani dotknúť“, ale že sa môžem k manželke pritúliť, vyobjímať ju, vybozkávať, jednoducho mať s ňou telesný kontakt. Naučili sme sa, pokiaľ môžeme zájsť, aby to bolo príjemné, uvoľňujúce sexuálne napätie (najmä u mňa a neskĺzli sme k vzájomnej masturbácii.

Nám pomáha únava a starosti popri deťoch, domácnosti a práci. HAK považujem za zlo pre moje telo, úplne sa mi prieči už len tým, že navodzuje neprirodzený stav pre telo ženy. Manželovi kondóm vadil z toho hľadiska, že by to nebolo spojenie nás dvoch v pravom zmysle slova, na prerušovaný sex má ten názor, že je blbosť stopnúť to v najlepšom. 🙂

Mne pomáha uvedomenie si, že som viac ako zviera, že nie pudy vládnu mne, ale ja pudom… a najmä, že je mojou úlohou priviesť manžela do spoločenstva svätých… a tak ľudsky, že potom to bude krajšie.

Takže: dá sa to!

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00