Po členských farnostiach v eRku prebieha púť relikvií Svätých Košických mučeníkov

Po členských farnostiach v eRku prebieha púť relikvií Svätých Košických mučeníkov
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje od 18. júna do 4. septembra putovanie relikvií Svätých Košických mučeníkov po jednotlivých farnostiach na Slovensku, kde je sú aktívne spoločenstvá eRka. Púť relikvií je jednou z aktivít v čase vrcholiacich osláv 30teho roku eRka. Prvé miesto na ktorom si eRkári uctili ostatky Svätých Košických mučeníkov, bolo stretnutie Celoslovenskej rady eRka v Liptovskej Osade. Odtiaľ pokračujú podľa harmonogramu, ktorý sa nachádza na webe www.erko.sk/putrelikvii.

“V čase vrcholiacich osláv prežívania 30teho roku eRka sme sa rozhodli, že aj takouto púťou poďakujeme Pánu Bohu za požehnania a naším patrónom za sprevádzanie. Chceme sa ich príkladom znovu povzbudiť. Vieme, že aj my teraz píšeme ďalšie stránky histórie eRka. Modlime sa spoločne, aby sme svojim každodenným životom v službe prinášali kúsok svedectva a roznášali kúsok RADOSTI z viery”, približuje zámer púte jedna zo zakladateľov eRka Terézia Žitňanská.

“Tešíme sa, že aj počas putovania relikvií môžeme vidieť veľkú tvorivosť eRkárov. Vo viacerých farnostiach pripravili nielen pre deti zaujímavý program. Konajú sa sväté omše s prítomnosťou relikvií, adorácie, pobožnosti. Deti a mladí sú pozývaní na akcie, stretká, relikvie navštívili aj niektoré školy”, dodáva koordinátorka púte Zuzana Čaučíková.

 

Po členských farnostiach v eRku prebieha púť relikvií Svätých Košických mučeníkov

 

Pri tejto príležitosti eRko zverejnilo aj nový web (www.erko.sk/putrelikvii) na ktorom môžu záujemcovia nájsť program putovania, materiály a inšpirácie na stiahnutie, vysvetľujúce texty o úcte k relikviám či námety ako priblížiť relikvie deťom a mladým.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá si od 3.10.2020 pripomína 30 rokov od svojho oficiálneho vzniku.

Informoval: Mgr. Boris Kollár

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00